My Authors
Read all threads
#رشتو

۱) جناب آقای دکتر قالیباف، با سلام - حتماً‌ اطلاع دارید که در روزهای آینده دولت آمریکا- با طرح این ادعا که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ حق راه‌اندازی مکانیسم «ماشه» برای آن محفوظ است - برای احیای قطعنامه‌های تحریمی پیش از برجام به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه خواهد کرد

@mb_ghalibaf
۲) طبیعتاً، دولت ایران همراه با سایر اعضای باقی‌مانده در برجام (از جمله متحدین غربی آمریکا)، اتحادیه اروپا و اکثر دولت‌هایی که در این باره اظهار نظر کرده‌اند با این تفسیر مغرضانه آمریکا مخالفت دارند.
۳) در نتیجه، در روزهای آینده یک مجادله جدی در سطح شورای امنیت بر سر تفسیر قطعنامه ۲۲۳۱ به راه خواهد افتاد که در آن دولت ایران- هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی- دست بالا را خواهد داشت. اظهارات رسمی مقامات دولت‌های خارجی و شکست سنگین اخیر آمریکا در شورای امنیت هم مبین این ادعاست.
۴) یعنی عملاً تنها گزینه باقی‌مانده برای آمریکا این خواهد بود که - پس از طی کردن یک مسیر غیر قانونی- در شورای امنیت ایجاد انسداد کرده، سپس به صورت یکجانبه اعلام کند قطعنامه‌های قبلی مجدداً برقرار و الزام‌آور شده و تهدید به تشکیل یک ائتلاف برای اجرای (Enforcement) آن‌ها نماید.
۵) در این راستا، سایر دولت‌ها نیز - از جمله هم‌پیمانان آمریکا در سازمان ناتو - از پذیرش تفسیر غلط واشنگتن از قطعنامه ۲۲۳۱ خودداری خواهند کرد و از تصویب قطعنامه‌های تحریمی قبلی در نظام‌های حقوق داخلی خود -چه در سطح قوای مجریه و چه از طریق قانونگذاری در قوای مقننه- سرباز خواهند زد.
۶) حال، در میان این «نبرد تفاسیر»‌ همکاران محترم شما در مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به «طرح خروج خودکار از برجام در صورت راه‌اندازی مکانیسم ماشه» با قید دو فوریت تنظیم کرده‌اند که دست‌کم دو مشکل اساسی دارد:
۷) اول اینکه در این جدال تفاسیر، طرح مورد نظر بر تفسیر غلط آمریکا صحه می‌گذارد: یعنی در این سند رسمی مجلس ایران اعلام شده برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ «به اعضای دائمی شورای امنیت» این اختیار را داده تا «با استفاده از حق وتو» تمامی قطعنامه‌هایی که تعلیق شده بود را مجددا فعال‌سازی کند!
۸) حال اینکه نه برجام و نه قطعنامه ۲۲۳۱ چنین اختیاری به «اعضای دائمی شورای امنیت» نمی‌دهد و تنها «شرکت‌کنندگان در برجام» - آن هم نه با استفاده از «حق وتو» که پس از طی کردن یک فرایند حل اختلاف دقیق و تعریف‌شده - می‌توانند از سازوکار ماشه استفاده کنند.
۹) پس اشکال اول طرح همکاران شما این است که پیشاپیش به تفسیر آمریکا در عمل مشروعیت می‌بخشد و این ظرفیت را برای دولت آمریکا و جریان‌های ایران‌ستیز ایجاد می‌کند که در این «نبرد تفاسیر» به متن قانون مجلس شورای اسلامی ایران استناد کنند!
۱۰) ایراد دوم طرح مذکور این است که به صورت «خودکار» دولت را ملزم به خروج از برجام می‌کند؛ و این یعنی در یارکشی‌ِ پیشِ رو و در جریان رقابتی که در قطب‌بندی بر سر تفسیر حق و حقوق آمریکا اتفاق خواهد افتاد، عملاً پیشاپیش ابتکارعمل را از دستگاه دیپلماسی ایران سلب می‌کند.
۱۱) اما نگرانی مهم‌تری که مطالعهٔ این طرح القا می‌کند این است که مجلس کنونی در حساس‌ترین مسائل بین‌المللی کشور بنا دارد مواضعی اتخاذ کند که به وضوح فاقد پشتوانه کارشناسی است و به ظاهر صرفاً بر احساس‌زدگی، شعارزدگی و حتی ملاحظات جناحی متکی است...
۱۲)...که اگر چنین باشد، نقش حضرتعالی در ممانعت از چنین رویکردی نقشی تاریخی و محوری خواهد بود.
تکمیلی: این طرح حتی پیش از تصویب مورد استناد قرار گرفته! اگر تصویب شود نماینده آمریکا در شورای امنیت نسخه‌ای از آن را ثبت خواهد کرد و به عنوان موضع ایران آن را دست‌به‌دست خواهد چرخاند! مجلس هدیه‌ای از این بهتر نمی‌تواند به جریان ایران‌ستیز تقدیم کند!

@mb_ghalibaf
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Reza Nasri

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!