1/15 In International Journal of Antimicrobial Agents: "Low-dose #Hydroxychloroquine Therapy and Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19: A Nationwide Observational Study of 8075 Participants" (doi.org/10.1016/j.ijan…)

Onomstotelijk bewijs van werking? Of toch niet? 👇🏻
2/15 Dit onderzoek is weliswaar een pre-print, maar wél door de 'peer review' heen gekomen: andere wetenschappers hebben er al naar gekeken en vinden dat de gemaakte stellingen voldoende onderbouwd worden.

Dat is geen garantie dat het ook helemaal klopt. Eens kijken...
3/15 De auteurs hebben gegevens van 8075 patiënten die tussen 1 en 24 mei met COVID in een Belgisch ziekenhuis waren opgenomen bestudeerd. Een deel had #hydroxychloroquine gekregen: 4542 tegenover 3533 patiënten.

Van de eerste groep overleed 17,7% en van tweede 27,1%. Methods: We conducted  a re...Results: Of 8075 patients w...
4/15 Is daarmee het definitieve bewijs geleverd en moet iedereen die COVID krijgt maar aan de #hydroxychloroquine?

Nee: dit is een observationeel onderzoek van lage kwaliteit waarbij heel veel vraagtekens te zetten zijn; daar gaat de rest van deze draad over.
5/15 Waren de gegevens compleet? Ja: er is gebruik gemaakt van patiëntgegevens verzameld door @sciensano, de Belgische tegenhanger van @rivm. Deze gegevens omvatten iedereen die in de onderzoeksperiode was opgenomen met COVID.
6/15 Kregen patiënten corticosteroïden (met name dexamethason waarvan bekend is dat het 't sterfterisico met ±30% terugbrengt)?

Sommigen maar dat verklaart niet het grote verschil in sterfte.

Saillant detail: #azithromycine werd soms ook gegeven en gaf géén lager sterfterisico. Incidental  use  of  steroi...
7/15 Wel waren patiënten die #hydroxychloroquine kregen jonger (gemiddeld 66 tov 77). Dat is een probleem want de kans om aan COVID te overlijden wordt heel sterk door de leeftijd beïnvloed. Table 2. COVID-19 Patients ...
8/15 Ook hadden patiënten die #hydroxychloroquine kregen minder vaak hart- en vaatziekten, nieraandoeningen en obesitas en waren er onder deze groep minder rokers.

Diabetes kwam daarentegen in beide groepen even veel voor.
9/15 De auteurs hebben geprobeerd hiervoor te controleren met een statistische analyse waaruit ze concluderen dat gebruik van #hydroxychloroquine geassocieerd zou zijn met een 31,6% lager sterfterisico.

Hier vallen echter wel vraagtekens bij te zetten. Independent predictors of i...Figure 2: Independent predi...
10/15 Niet besproken wordt of de uitkomsten van de analyse overeen komen met andere onderzoeken.

Hebben COVID-patiënten met een leverziekten overal dát sterfterisico? En rokers?

Of compenseren die voor de 31,6% sterftereductie die aan #hydroxychloroquine wordt toegeschreven.
11/15 Je kunt dat niet zomaar vergelijken natuurlijk.

Maar dat is het probleem met een observationeel onderzoek: deze uitkomsten kunnen ook zijn veroorzaakt door problemen met de kwaliteit van de onderliggende data.

Dan kan je nog zo'n goede statistische analyse doen.
12/15 Want #hydroxychloroquine is niet risicoloos: het verlengt de QT-tijd, de tijd die het hart nodig heeft om een hartslag-cyclus te doorlopen. Komt de volgende slag binnen die tijd dan kan er torsade des pointes optreden, wat overgaat in hartstilstand en tot de dood leidt.
13/15 Daarom krijgen patiënten niet zomaar #hydroxychloroquine. Dit verklaart mogelijk het gevonden verschil in hart- en vaatziekten.

Misschien heeft dit onderzoek alleen aangetoond dat patiënten die minder risico liepen aan COVID te overlijden eerder #hydroxychloroquine kregen.
14/15 Om echt bewijs te leveren moeten patiënten willekeurig (en geblindeerd voor zowel patiënt en behandelaar) #hydroxychloroquine of een placebo krijgen.

Alle patiënten die geen #hydroxychloroquine kunnen krijgen doen niet mee.

Alleen dán voorkom je dit soort problemen.
15/15 Maar dat is een probleem.

De Zelenko-aanhang stelt dat #hydroxychloroquine samen met #azythromycine in vroege COVID in de 1ste lijn getest moet worden. Alléén dan zou 't goed zijn.

Daar twitterde ik eerder al over en daar laat ik het graag bij.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Willemijn Coene

Willemijn Coene Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MinaCoen

3 Mar
Omdat ik teveel op sociale media zit: gratis spoedcursussen over diverse onderwerpen 👇🏻

(ik heb even wat meligheid nodig)
Spoedcursus Solipsisme: hoe vind je zelf dat het gaat?
Spoedcursus Nihilisme: er is geen doel
Spoedcursus Absurdisme: waarom zoek je een doel?
Spoedcursus Stoïcisme: nou en?
Spoedcursus Neoplatonisme: één bron, heel simpel
Spoedcursus Epicurisme: gelukkig is er nog brood met kaas
Spoedcursus Rooms-Katholicisme: de paus
Spoedcursus Orthodox-Katholicisme: meerdere pausen
Spoedcursus Oud-Katholicisme: dan maar zonder paus
Spoedcursus Islam: één profeet voor iedereen
Spoedcursus Protestantisme: één boek, vele lezers
Spoedcursus Atheïsme: ik geloof er niks van
Read 7 tweets
2 Mar
Dit homeopathisch clubje ziet door COVID-19-interventies die wél werken (afstand houden, mondneusmaskers, vaccins) hun verdienmodel bedreigd worden en wil graag een ‘open dialoog’.

Niet over de inhoud natuurlijk!

Yep, #iktwijfel over de integriteit van hun motivaties.

1/6
Dit is niet de eerste keer dat dit collectiefje van zich laat horen. Bij het Grote Falen wat #HerstelNL heet brulden ze ook al van de daken.

En gingen ze elke inhoudelijke discussie uit de weg.

2/6
Dus nu proberen ze het met een beroep op emoties.

Dat je iets voelt maakt het natuurlijk nog niet waar.

Tenminste, dat antwoordde de bakker toen ik zei dat ik het gevoel had dat ik niet voor m’n brood hoefde te betalen 🤷🏼‍♀️

3/6
Read 6 tweets
19 Feb
Met alle onzin die #HerstelNL verspreidt wordt ’t hoog tijd voor ’n opfriscursus infectieziektemodellering. Exponentiële groei en Gompertz-krommen; aan het einde van deze draad weet je er meer over dan @RF_HFC! 👇🏻

(met onvermijdelijke maar beschaafde dosis Wiskunde)

1/18 Robin Fransman (@RF_HFC): Dat begrijp ik dan weer niet. Roke
Infectieziektemodellering: dat lijkt vreemd. Hoe kan dat nou, je wordt toch gewoon ziek?

Toch blijkt de verspreiding van besmettelijke ziekten zich aan bepaalde regels te houden.

En als je die regels in ’n model uitdrukt kan je ’t verloop van een uitbraak voorspellen.

2/18
Een van de eersten die onderzocht hoe infectieziekten zich verspreiden was William Farr.

In 1840 formuleerde hij zijn Wet van Farr: “het aantal overledenen bij een ziekteuitbraak volgt altijd een belvormige curve."

Meerdere infectieziekten bleken zich zo te gedragen.

3/18 Belvormige grafiek.
Read 21 tweets
12 Jan
1/11 👩🏼‍🔬 “Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”

Anafylaxie is nooit goed. Maar is dit iets om ons zorgen over te maken? 👇🏻

#COVID19NL

cdc.gov/mmwr/volumes/7…
2/11 Achtergrond: veel zaken kunnen allergische reacties uitlokken.

Bijengif en pinda’s zijn misschien wel de bekendsten, maar ook penicilline, latex en zelfs zonlicht kunnen bij mensen die daar gevoelig voor zijn vervelende tot levensbedreigende gevolgen hebben.
3/11 Niet elke allergie is direct levensbedreigend.

Alléén type I overgevoeligheden (volgens Gell & Coombs-classificatie) kunnen in levensbedreigende anafylaxie uitmonden.

Daarvoor is ’n gevoeligheid vereist; je lichaam moet de stof al kennen om er heftig op te kunnen reageren.
Read 12 tweets
12 Jan
1/10 “#OMT-lid en kinderarts Illy: basisscholen pas open na duidelijkheid Britse mutant”

Dit is echt verschrikkelijk. Draadje 👇🏻

#COVID19NL

nporadio1.nl/1-op-1/onderwe…
2/10 Allereerst heel opvallend hoe er door Károly Illy over kinderen gesproken wordt.

Kinderen als lijdend voorwerp, niet als volwaardige wezens met eigen agency.

Helaas is dit in veel kringen nog een groot probleem.
3/10 Illy (mijn parafrase): “anorexia neemt toe, kinder-IC’s liggen vol met kinderen die zichzelf wat hebben aangedaan, etc.”

Dat dit een moeilijke periode voor kinderen is, dat ontkent niemand.

Volgens mij is dit voor iederéén een moeilijke periode.
Read 10 tweets
12 Dec 20
1/14 RIVM: “Spannend wat er de komende dagen gaat gebeuren”

Alsof de buschauffeur ineens naast je zit, in plaats van achter het stuur van de bus, en je aanstoot: “spannend hè?” 👇🏻

#COVID19NL

nos.nl/l/2360288
2/14 Van Dissel en Wallinga: “Als je niks doet en je laat de oorzaken van de stijging intact, dan verwacht je natuurlijk dat het aantal besmettingen verder toeneemt.”

Maw: als je niks doet en je laat de oorzaken van de stijging intact dan vind je die toename blijkbaar niet zo erg.
3/14 NOS: “Het aantal besmettingen stijgt nu net zo hard als in oktober. Maar toen waren geen extra maatregelen van kracht, nu wel.“

Wallinga: "Die maatregelen zijn wel goed. Je kan zien dat er direct een daling was.”

Correlatie is nog geen causatie. Wat deed de herfstvakantie?
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(