My Authors
Read all threads
Voor de duidelijkheid: je kan niet kiezen of de #AVG van toepassing is of niet. Dat volgt uit de feiten. Het wetsvoorstel verbiedt impliciet al ‘herleidbaarheid’. En dus zijn de gegevens in de backend van de #CoronaMelder app geen persoonsgegevens en is de AVG dus nu al nvt. 1/x
Mijn advies in de second opinion is om dat explicieter in het wetsvoorstel op te schrijven, zodat alle twijfel over de vraag of de #AVG van toepassing is of niet wordt weggenomen. 2/x
Verder is het natuurlijk niet zo dat #privacy en informatiebeveiliging in en om de #CoronaMelder app alleen maar kunnen worden gewaarborgd als de #AVG van toepassing is. Dat dat kan worden bereikt zonder de AVG hebben de bouwers wel laten zien. 3/x
De gegevens leven maar heel kort en zijn alleen onder bepaalde omstandigheden (die de Minister zelf ook niet wil of toestaat) persoonsgegevens. Maar zowel de maatregelen als de wet verbieden dat die omstandigheden zich voordoen. 4/x #CoronaMelder
Daarnaast staat niets de Minister in de weg om alle materiële regels van de #AVG, zoals informatiebeveiliging en een verwerkersovereenkomst’ met KPN, gewoon te implementeren. #CoronaMelder 5/x
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Jeroen Terstegge

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!