Discover and read the best of Twitter Threads about #AVG

Most recents (9)

Kort draadje over hoe het RIVM de #AVG aan haar laars lapt (Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe werkt het?

De zorginstellingen mogen van de GGD zelf de medewerkers een booster toedienen.

Maar om het groene vinkje in de #coronapas te krijgen...

#EindeLockdownNu
...verlangt het RIVM een formulier met daarop de naam, woonplaats, personeelsnummer èn...

Het BSN-nummer. @PieterOmtzigt

Maar die gegevens mag de zorginstelling helemaal niet verstrekken.

In de zorginstelling tekenen de H&R en ICT-medewerkers voor een geheimhoudingsplicht.
Nu worden de formulieren ingevuld door de administratie die helemaal geen inzagerecht heeft, laat staan dat die formulieren zonder toestemming van de zorgmedewerker naar het #RIVM worden verzonden.
Read 4 tweets
1/ Met 100 miljoen (lees: huidige budget x4) zou de klachtenafhandeling vermoedelijk maar van 0.04 naar 0.16 procent gaan. En het opvolgen van gemelde datalekken van 0.3 naar 1.2 procent. #AVG #privacy #rijksbegroting
2/ Het toezichtsmodel en eigenlijk de hele AVG is hopeloos achterhaald, want gebaseerd op principes die bedacht zijn in de jaren ‘70, toen computers nog mainframes waren en gegevensverwerkingen nog overzichtelijk.
linkedin.com/pulse/do-we-ne…
#AVG #privacy
3/ De AP’s van deze wereld kunnen de oorlog sowieso niet winnen (lees: de informatiesamenleving in goede banen leiden). Die verantwoordelijkheid ligt bij de regeringen en de EU.
#AVG #privacy
Read 14 tweets
We moeten het even hebben over het Digital Green Certificate, het programma van de Europese Commissie om reizen binnen Europa weer mogelijk te maken voor gevaccineerden en mensen met een PCR test. 🧵👇

@bitsoffreedom @danielverlaan
Dit programma is gebaseerd op een QR code. Dat lijkt veilig, want het ziet er heel ingewikkeld uit. Wat veel mensen niet weten, is dat een QR code niets meer is dan een slimme versleuteling van platte tekst. Niks magisch aan.
De QR code van het Digital Green Certificate is eveneens platte tekst. Gewoon te lezen met een QR code scanner, apps die voor elke type telefoon gratis beschikbaar zijn.
Read 8 tweets
De voorbeelden van de @Consumentenbond lijken eerder een overtreding van de #AVG. Bij kinderen legt de AVG de lat voor het gerechtvaardigd belang hoger. Hoe jonger het kind, hoe hoger de lat. En dus is gericht monitoren van het online klikgedrag van kinderen al snel uit den boze.
2/ Er is in Brussel uitgebreid gesproken over de bescherming van kinderen. Kinderen worden door de #AVG gezien als kwetsbare groep. En hoewel er maar weinig specifieke regels zijn voor kinderen, zijn er veel meer regels over verwerking van data over kwetsbare groepen, zoals ...
3/ Naast art. 6.1.f en 8, art. 12 (begrijpelijkheid van communicatie), art. 22 (profiling met significante effecten), art. 25 (privacy by design), en art. 35 (DPIAs). Je moet non-compliance niet verwarren met slechte bescherming.
Read 5 tweets
1/ Uitstekende column van @TijmenWisman.
Met kanttekening dat NL er juist voor heeft geijverd om de volledige doorbreking van de doelbinding zoals voorgesteld door de EurCie in art. 6.4 #AVG af te zwakken naar de regeling die we al kenden in art. 9(2) Wbp.
bijvoorbaatverdacht.nl/het-dreigende-…
2/ In het oorspronkelijke voorstel (2012) stond in art. 6.4 #AVG dat IEDER nevengebruik van gegevens was toegestaan, zolang er maar een nieuwe grondslag was. NL heeft er voor geijverd om dit in lijn te brengen met het advies WP 203 van de Art. 29 Werkgroep (en art. 9 lid 2 Wbp)
3/ Nevengebruik mag ex art. 6.4 #AVG maar in 3 gevallen:
1. Wettelijk verplichting (mits binnen grenzen art. 8 EVRM en art. 52 Handvest).
2. Restrictieve belangenafweging, waarbij de contextuele integriteit en de waarborgen voorop staan, of
3. Toestemming van de betrokkene.
Read 14 tweets
Con mucha pena, hoy nos despedimos de esta serie de #JuevesArqueológicos sobre la #ArqueologíadelaMuerte. Para acabar con esta temática tan interesante, nos centraremos en diversos lugares y tradiciones de #Álava de época #contemporánea.
🗣 Antes de empezar, os recordamos el hilo de la semana pasada:
⛪️ 🔚 Como vimos, en 1773, Carlos III decretó el fin de los cementerios urbanos de las iglesias. Esto se debió a motivaciones reformistas e higiénicas, y supuso la creación de cementerios fuera de las ciudades.
Read 25 tweets
Pena handia ematen digu gaurko #ArkeologiaOstegun honetan #HeriotzarenArkeologia saileko azken hildoa aurkeztea... Kasu honetan, #AroGaraikidea-ren txanda da, eta #Araba-ko zenbait kokapen eta ohiturei buruz hitz egingo dizuegu. Argazkia: #AVG
🗣 Hasi baino lehen, pasa den asteko ildoa gogoratzen dizuegu:
⛪️ 🔚 Ikusi genuen bezala, 1773. urtean, Carlos III.-ak eliza barruko ehorzketak debekatu zituen. Hilerriak hirietatik kanpo atera zituzten osasun eta higien arrazoiak zirela eta. Horrela, hilerri garaikideen sorrerari ekin zioten.
Read 26 tweets
Voor de duidelijkheid: je kan niet kiezen of de #AVG van toepassing is of niet. Dat volgt uit de feiten. Het wetsvoorstel verbiedt impliciet al ‘herleidbaarheid’. En dus zijn de gegevens in de backend van de #CoronaMelder app geen persoonsgegevens en is de AVG dus nu al nvt. 1/x
Mijn advies in de second opinion is om dat explicieter in het wetsvoorstel op te schrijven, zodat alle twijfel over de vraag of de #AVG van toepassing is of niet wordt weggenomen. 2/x
Verder is het natuurlijk niet zo dat #privacy en informatiebeveiliging in en om de #CoronaMelder app alleen maar kunnen worden gewaarborgd als de #AVG van toepassing is. Dat dat kan worden bereikt zonder de AVG hebben de bouwers wel laten zien. 3/x
Read 5 tweets
Bij het begin beginnen:
1) Waarom is de AVG hierop überhaupt van toepassing? Data van EU burgers harvesten in de VS triggert de AVG niet. Dan ook geen rep in Hamburg nodig.
2) Hoezo PrivacyShield? Er worden zo te zien geen data geëxporteerd.
#AVG #privacy @RKain @Jan_Middendorp
3) LinkedIn laat gebruikers bepaalde data, zoals telefoonnummer, afschermen (raadpleging én/of download). Als dit goed werkt, zie ik het door @trouw geschetste probleem niet. Als dit niet goed werkt, heeft LinkedIn een datalek.
4) NL bedrijven die persoonsgegevens kopen die op deze manier zijn verzameld, hebben in ieder geval met de #AVG te maken, dus ook met de informatieplicht ex art. 14 AVG.
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!