Dit draadje over de verschillende #COVID19 trend tussen ons en de buren, roept bij mij enkele gedachten op waarop ik graag commentaar ontvang
Wat feiten over DE #COVID19 beleid:
1. Fysieke afstand (>1.5m)
2. Hoest & hand hygiëne
3. Mondmaskerplicht in publieke ruimtes
4. Test capaciteit & logistiek sterk opgeschaald
5. BCO capaciteit sterk opgeschaald (+250 personeel bij elke GGD per 1 miljoen inwoners)
Opvallende verschillen met Nederland:
(3) Maskers grotendeels ontmoedigd door overheid (behalve verplicht in OV = verwarrend)
(4) test capaciteit in NL is onvoldoende voor vraag
(5) BCO capaciteit is lager dan de Duitse norm, en werd zelfs in Juli nog afgeschaald
Hoewel vergelijken van trenddata tussen landen erg riskant is, zie ik wel het volgende:
a- Duitse gegevens lijken een completer beeld te geven van de epidemie aldaar (CF is stukken lager dan in NL, hetgeen niet verklaarbaar is door ander virus of andere risicogroepen)
b- Het Duitse beleid rust op 5 stevige peilers:
Drie preventie peilers (afstand, hygiene, maskers) en twee bestrijdingspeilers (TTI en BCO)

c- Wat betreft GGD-structuur zijn beide landen nog het meest vergelijkbaar van alle EU landen

d- Wat betreft demografie en samenleving ook
Om die redenen denk ik dat de #COVID19 transmissie in Duitsland onder controle is vanwege een vroeg ingezet, consequent en helder gecommuniceerd preventie en bestrijdingsbeleid met 5 peilers.

Dat beleid is ook conform ECDC technische adviezen
Als wij beter willen presteren en een inhaalslag willen maken, dan ben ik van mening dat we het beleid meer naar internationale standaarden moeten versterken, o.a. door maskerplicht voor openbare ruimte, test-capaciteit sterk verhogen en BCO capaciteit naar Duitse norm
Dit zal op dit moment een draagvlak probleem opleveren, omdat de risicocommunicatie in Nederland tot nu toe regie mist

Daarom denk ik dat een #ExecutiveDirector voor #COVID19 nodig is die regie voert op risicocommunicatie en op de vertaling van het beleid naar uitvoering

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arnold Bosman 🇪🇺

Arnold Bosman 🇪🇺 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bosmana

22 Sep
Hier mijn aantekeningen van een BBC World report van vandaag:

Dit hoeven we niet naadloos te kopiëren, maar nu zit er teveel ruimte tussen het NL beleid en wat succesvolle landen doen

Wat nodig is?
#ExecutiveDirectorC19
- strakkere regie op "de dans"
- een "hamer" die durft
1) Wat is "de hamer"?
Een harde klap op regio's (steden, gemeenten) met een onverklaarde toename van #COVID19

Wanneer? Bij de eerste tekenen van verdubbeling

Hoe? Lockdown, want het bleek immers dat "de dans" daar (lokaal) niet werkte
2)wat is "de dans"?
Een zo open mogelijke samenleving en economie waar #covid19 laag blijft door:
1. Afstand & ventilatie waar mogelijk
2. Hygiëne (hand, hoest)
3. Maskers in publieke ruimten
4. Breed testen en isoleren positieven
5. Opsporen & quarantaine volgen >90% contacten
Read 25 tweets
11 Sep
Hoe #COVID19 mij van de weg af reed

Remo (26) deelt zijn verhaal, 3 maanden later
Ook wanneer #Coronavirus je niet in het ziekenhuis brengt, kan het je aardig slopen

Ook op jonge leeftijd

Benieuwd wat jullie hiervan vinden, @SiebeSietsma @Jopinie @reinier_tromp @debroervanroos @SanderSchimmelp
Read 4 tweets
15 Aug
1/Nederland heeft #covid19 community transmissie
Het @ECDC_EU adviseert ALLE werkers in de gezondheidszorg een medisch mondkapje te gebruiken bij ALLE patient contacten in landen met C19 community transmissie:

ecdc.europa.eu/en/publication…
2/ Het @NHG_NL publiceerde recent mbv @rivm een richtlijn voor vaccinatiespreekuren in de huisartspraktijk tijdens #COVID19:

nhg.org/actueel/nieuws…
3/ Opmerkelijk is dat het woord ‘masker’ in de hele richtlijn ontbreekt. Daarnaast staat het document vol met fotos van hulpverleners die patienten vaccineren, waarbij men duidelijk binnen de 1.5 meter met elkaars gezichten komt.
Read 7 tweets
31 Jul
Waarom OMT nu geen mondkapjesplicht adviseert, maar wellicht later alsnog

In het hieronder volgende draadje deel ik graag wat e-idemiologische overwegingen

nu.nl/coronavirus/60… via @NUnl
1. Eerst gaan we even terug naar het prille begin.
Een aantal volksgezondheidsinstituten, waaronder @ECDC_EU en @Rivm, meldden dat het gebruik van maskers in de bevolking (Buiten het ziekenhuis) kan leiden tot schijnveiligheid en mogelijk zelfs een verhoogd #COVID19 risico
2. Overigens schreef @ECDC_EU dat stoffen (zelfgemaakte) maskers een reeele optie konden zijn als aanvullende maatregel in landen die #COVID19 willen indammen.

Hierover schreef ik naar beide organisaties met de vraag op welk onderzoek het idee van schijnveiligheid gebaseerd was.
Read 14 tweets
22 Jul
Een draadje over de @gemHouten, voetpaden, woekerend onkruid, kastje-naar-de-muur ambtenaren en het risico voor de invalide medemens Image
Sinds enkele jaren heeft de gemeente een parkeerplaats nabij het gemeentehuis ingericht met gras tegels. Dit heeft als voordeel dat regenwater makkelijker de grond in gaat. En het gras groeit welig op de parkeerplekken. Image
Maar de consequentie is dat het gras zich verspreidt naar de nabijgelegen stoep

Dit wordt door de @gemHouten niet of onvoldoende bijgehouden. Met als gevolg dat ouderen die slecht ter been zijn hiervan veel hinder ondervinden.
Read 7 tweets
1 Jul
Asymptomatic and Presymptomatic Transmission of 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Infection: An Estimation from a Cluster of Confirmed Cases in Ho Chi Minh City, Vietnam @SSRN ssrn.com/abstract=36301…
1/ Dit artikel beschrijft een zeer goed uitgevoerd veldonderzoek naar een COVID Outbreak onder gasten van een bar in Vietnam, maart 2020.
2/ enkele dingen die in mijn ogen dit een belangrijk artikel maken:
A. Een van de weinige onderzoeken waarvan de design toestaat om iets betrouwbaars te zeggen over het aandeel van asymptomatische infecties.
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!