"@SSI_dk har netop iværksat endnu en national prævalensundersøgelse for covid-19, men også denne vil fejle, fordi tilskyndelsen til at deltage er for lav." skrev jeg i september.

Og det var spot on, viser det sig
Tråd ⬇

jyllands-posten.dk/debat/breve/EC…

#dkpol #COVID19dk
@SSI_dk skriver, at "kun omkring 1/3 af de inviterede borgere valgte at deltage i undersøgelsen og få taget en antistof-test., og knap halvdelen af disse besvarede det medfølgende spørgeskema om symptomer"
ssi.dk/-/media/arkiv/…
Det betyder, at vi reelt ikke aner, om tallene passer. Hvem har ladet sig teste, og hvem er blevet væk?
- Hvis du er testet positiv, deltager du så (du ved, du nok har antistoffer)
- Hvis du har haft symptomer, men ikke er testet, har du så større tilbøjelighed til at deltage?
Disse 'biases' trækker i alle mulige retninger. Vi kan i bund og grund ikke stole på resultatet. Vi ved ikke engang, om det er for lavt eller for højt.

Det er simpelthen elendigt arbejde. Fuldkommen spild af ressourcer.
Jeg foreslår i @jyllandsposten , at man tester færre og i stedet sikrer høj deltagelse ved fx at betale dem 500 kr. jyllands-posten.dk/debat/breve/EC…

Forslaget er ift. aktiv smitte, men gælder også for antistoffer.

Det ville give resultater, man kan bruge til noget.
Jeg er virkelig ikke imponeret.

@SSI_dk bør hyre @DSTdk eller lign. ind og få lavet nogle ordentlige stikprøver. Både i forhold til antistoffer, aktiv smitte og symptomer. Og så skal de formidles hurtigt, så vi kan reagere på stigende smitte.

Det andet er spild af ressourcer.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jonas Herby CEPOS

Jonas Herby CEPOS Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!