1) Terwijl we allemaal de nieuwe maatregelen afwachten is de #Spoedwet aangekomen. Het is zéér zorgwekkend dat amendement Van Haga/Baudet waarmee de kamer verlenging van de spoedwet had kunnen blokkeren, door de coalitie is weggestemd. De Kamer wordt feitelijk buitenspel gezet.
2) Hoewel amendement Buitenweg wel is aangenomen en de Kamer daarmee de invoering van nieuwe maatregelen kan blokkeren, heeft de Kamer niets te zeggen over de DUUR van de maatregelen. Maatregelen die eenmaal zijn ingevoerd kan de Kamer op geen enkele wijze zelfstandig blokkeren.
3) Voorbeeld: stel de Kamer gaat akkoord met het invoeren een avondklok, omdat de Kamer dat op dat moment noodzakelijk acht, dan kan de Kamer die niet zelfstandig opheffen. De regering kan de wet en de maatregelen onbeperkt blijven verlengen.
4) Ook door middel van een motie of initiatiefwet is altijd medewerking van de regering nodig om dit uit te voeren. Dit is een fundamenteel verschil met het uitroepen van de noodtoestand (art. 103 GW), want die kan de Kamer te allen tijden beëindigen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Eva Vlaardingerbroek

Eva Vlaardingerbroek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EvaVlaar

7 Dec 19
(1/12) Dankzij activist, Hassan Bahara, sta ik vandaag op het zaterdagkatern van de @volkskrant als “het gestileerde gezicht van radicaal rechts”. Een item gericht op karaktermoord.

Ik sta te trillen van zowel schrik als woede door deze valstrik en demonisering.

Hier de feiten:
(2/12) Naar aanleiding van mijn speech bij FvD benaderde Bahara mij per mail met een aantal vragen, omdat ik deze mail pas laat (in spambox) voorbij zag komen, belde Bahara mij. Hij vertelde mij dat hij met een item bezig was over “kritiek op het feminisme uit de rechtse hoek”.
(3/12) Hij vroeg mij 3 vragen schriftelijk te beantwoorden, ik behield het recht het item op onjuistheden te controleren. Ik vroeg wie hij verder had geïnterviewd. Zijn antwoord: een wetenschapster en Ava Brighton. Hij vroeg mij binnen een half uur mijn antwoorden in te sturen.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!