Det verkar som om Twitter har vissa problem med driftstörningar.
Verkar vara bekräftat av Twitter själva:
cnbc.com/2020/10/15/twi…
Eller är det Twitter som har tagit ner sig själva i ett drastiskt försök att förhindra spridning av vissa nyheter?
Expressen har berättat om det också, men efter ca 1 timme verkar Twitter nu vara tillbaka.
expressen.se/dinapengar/twi…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Björn Håkansson

Björn Håkansson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bjornhakansson

16 Oct
”Samtidigt varnar nederländsk antiterrorpolis för hur hot och våld från högerextremt håll vuxit på senare tid i landet.”
Att @dagensnyheter bara läst artikeln i Guardian innebär att de också kopierar något som inte är sant. Jag har nämligen läst rapporten.
dn.se/varlden/nederl…
I rapporten pekas islamismen ut som det största hotet. Om högerextremismen sägs det att den i regel är icke-våldsam, marginell, fragmenterad och i avsaknad av ledartyper. Det som har ökat är annat; protester mot 5G, mot klimatåtgärder, mot Coronaregler och mot Svartepetter (BLM).
Även djurrättsaktivism har ökat. Det är alltså i samband med olika demonstrationer från mycket blandade sorters aktivistgrupper som journalister har hotats, inte på grund av någon entydig politisk ideologi, utan snarast på grund av frustrationer eller konspirationsteorier.
Read 4 tweets
26 Jul
@GustaveLund Förmodar att du ändå kommer att underkänna alla bevis, men här är en rapport om GAL-vinklingar:
naringslivets-medieinstitut.se/ny-rapport-vis…
@GustaveLund Här är en artikel om “mannen på gatan”: naringslivets-medieinstitut.se/mannen-pa-gata…
@GustaveLund Här om Tigran Feiler: svd.se/svt-svarar-pa-…
Read 8 tweets
31 Dec 19
Enligt @dn_ledare har politikens fokus ”flyttats från ekonomin” till områden som ”identitet, religion, kultur” och det har gjort ”tillvaron besvärlig för traditionella liberala/konservativa partier liksom för socialdemokratin”. Och det skyller man på SD?
dn.se/ledare/de-som-…
@dn_ledare Enligt DN är även Trump ansvarig för ”splittringens, polariseringens och sönderfallets tid” och man beskriver Trump som en ”destruktiv kraft” som varken intresserar sig för ”friheten eller världen”.
DN’s verklighetsanalys är verkligen häpnadsväckande usel.
@dn_ledare Om vänsterliberaler inte vill marginalisera sig själva helt borde de skaffa sig en bättre analys och titta sig själva i spegeln. Det är ju vänsterliberalers framfart som i hög grad har bidragit till att folket i så många länder vänt sig till högerpartier och populister istället.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!