Na Pankráci probíhá rekonstrukce tram. trati k vozovně a výstavba krátké nové trati k metru.

Na několika stech metrech jsou nyní krásně vidět jednotlivé etapy výstavby, které výborně ilustrují současné technologické postupy. Pojďme se tedy blíže podívat, po čem jezdíme.

1/18
Začínáme v oblouku u ulice Soudní, tedy od konce. Zde
(pohled ke smyčce) se teprve vybourávají původní betonové BKV panely. Tato poněkud problematická a nepříliš kvalitní technologie se naštěstí opouští po celém městě. Následuje oblouk, který je hotový již z dřívějška.

2/18
Pohled do prostoru zastávky Na Veselí. BKV panely jsou vybourány, spodní vrstvy vyfrézovány, trolej svěšena. Probíhá příprava na založení nové trati, rekonstruuje se odvodnění a betonují patky pro nové trakční sloupy.

3/18
Vznikající oblouk nad zastávkou Na Veselí. Jak vidno, základ nové trati je poměrně hluboký a dělá se zevrubně, celá sestava má vydržet desítky let intenzivního provozu bez propadů podloží a dalších typických neduhů systému BKV.

4/18
O pár metrů dále již vidíme základ trati systému w-tram. Nejprve se hutní a izoluje podloží, vznikne jakési koryto.

5/18
V něm se v určitých rozestupech rozloží betonové pražce, na ně se uloží kolejnice s připravenými vruty a úchyty.

6/18
Následně probíhá vyměřování a geometrická úprava polohy kolejnic do definitivní polohy. Na fotce je dobře patrné pružné upevnění kolejnic a pryžové pásy pod hlavou kolejnic, které minimalizují hluk projíždějících souprav. Místní budou mít výrazně klidnější noci.

7/18
Pohled od ulice 5. května směrem k pankrácké vozovně. Vidět jsou nejen její typická sila na písek, dobře patrná je také původní úroveň ulice Na Veselí před jejím zahloubením pod magistrálu.

8/18
V podjezdu vidíme definitivní geometrické úpravy kolejnic, kanály odvodnění a přechod do úseku po první betonáži základní desky.

9/18
Pohledem k ulici Na Pankráci vidíme opět původní uliční úroveň - a také přechod do úseku po druhé betonáži. Výhoda tohoto řešení je, že v případě nutnosti výměny kolejnic se vybourá pouze svrchní betonová vrstva, podkladní zůstane.

10/18
Detail části trati s oběma betonovými vrstvami a jednou vrstvou. Jelikož touto ulicí projíždí tramvaje souběžně s automobilovou dopravou, jsou zde použity žlábkové kolejnice, na svrchní betonovou vrstvu ještě přijde definitivní asfaltový kryt.

11/18
V křižovatce Na Veselí x Na Pankráci ještě zůstávají původní BKV panely, aby byla zajištěna průjezdnost dopravy. V tomto místě bude trojramenná kolejová křižovatka s novým úsekem, který vzniká směrem ke stanici metra Pankrác. Do něj se nyní podíváme také.

12/18
Asistující podnikový nestor - Praga V3S.

13/18
Stojíme nad křižovatkou, hledíme ke stanici metra Pražského povstání. Na nově položených kolejích leží připravené části výhybek.

Jak vidno, je zde použita jiná technologie konstrukce trati: koleje jsou ve štěrkovém loži (jako na železnici) s asfaltovým krytem.

14/18
Pohled k Pankráci. Zde již chybí pouze finální asfaltová vrstva. Původní stožáry, které pamatují ukončení provozu tramvají v tomto úseku v roce 1974, podruhé troleje neponesou. Budou místo nich použity nové.

15/18
Pohled opět opačným směrem ke stanici Pražského povstání a budoucí Kotorské, která bude těsně pod křižovatkou s ulicí Na Veselí.

Sloup vlevo již osazen, vpravo vidíme překrytou betonovou patku připravenou pro usazení nového sloupu.

16/18
Pankrác. Zde bude nová trať provizorně ukončena kolejovým přejezdem, jezdit sem budou jen obousměrné tramvaje. V tomto prostoru také vznikne dočasná tramvajová zastávka Pankrác. Nezbývá než doufat ve vítězství rozumu a další prodloužení trati dále na Budějovickou a Dvorce.

17/18
O tom, jaké má další potřebné prodloužení problémy, jsem psal nedávno. Tedy pro připomenutí:

18/18

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tramvaják pražský

Tramvaják pražský Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Tramvajak_Praha

16 Mar
Pojďme si během karantény trochu odlehčit.

Každý den její platnosti si představíme město, kde jezdí české tramvaje.

1) Bosna a Hercegovina, Sarajevo.

Nechť nám válkou zničená K2YU dodá víru, že zlé časy se dají překonat. Tak jako v Sarajevu.

Foto: Royal Canadian Air Force.
2) USA, Louisiana, New Orleans

Koncem 90. let byl zkoušen na jihu Spojených států prototyp obousměrné tramvaje T6C5. Místní dopravní podnik prý byl s testy spokojen, bohužel podnik ČKD byl v té době u konce s dechem, zdravím tímto J-PB, a již nedokázal slibný projekt dokončit.
Všimněte si, mimo jiné, dvou sběračů proudu. Tyčový známe už jen z historických tramvají ze Střešovic (nebo z Rigy), v New Orleans se ale t. č. používal výhradně. Zároveň má ale T6C5 klasický pantograf.

Ta óbrovská bedna na čele je klimatizace. 🙂

Foto: Transphoto.org
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!