#رشتو بخش پاياني #ايران_چين #قرارداد٢٥ساله

از مصر با 386 میلیون دلار تا عربستان با 40 میلیارد دلار و در این میان امارات و به‌خصوص عربستان نقش ستون‌های انرژی چین را ایفا می‌کنند؛ امری که در مورد تهران به‌دلیل ریسک‌پذیری بالای آن از حیث تحریم‌ها و فشار بین‌المللی صدق نمی‌کند.
با این همه متغیر آمریکا نیز برای چین از اهمیت پایینی برخوردار نیست. مجموع ارزش تجارت آمریکا و چین طبق برآوردها به حدود 737 میلیارد دلار می‌رسد و آمریکا بزرگ‌ترین میزبان کالاهای چینی با ارزش حدود 557 میلیارد دلار است. به همین دلیل چینی‌ها در عملیاتی‌سازی...
و امضای قرارداد 25 ساله با تهران به هیچ عنوان تعجیل نخواهند کرد؛ چراکه از تبعات و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن برای منافع ملی‌شان آگاه هستند؛ به‌خصوص اگر در سوم نوامبر جو بایدن دموکرات ساکن کاخ سفید شود.وقوع چنین تحولی به منزله کان‌لم‌یکن ساختن قرارداد جامع 25 ساله خواهد بود.
امید بستن به چین و همین‌طور روسیه برای نجات اقتصاد تحت‌فشارمان از مصادیق بارز این سخن گران‌سنگ پروفسور روح‌‌الله رمضانی، استاد فقید دانشگاه ویرجینیا و نویسنده کتاب «روابط خارجی ایران» است:
«بازتولید مستمر ناواقع‌گرایی در سیاست خارجی ایران» بازگرداندن موازنه مثبت و تنوع‌سازی در سبد سیاست خارجی ایران تنها راه گریز از وضعیت موجود است.
بدون حاکم شدن چنین وضعیتی، کشورمان تنها به محل جدال رقابت‌ قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود و در بزنگاه‌ها قربانی مصالحه میان آنها. اما با موازنه مثبت می‌توان قدر و منزلت کشور را در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی افزون کرد تا افزوده‌ای برای منافع ملی کشور داشته باشد.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with hadikhosroshahin

hadikhosroshahin Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hadikhosroshah1

16 Oct
#رشتو بخش اول #ايران_چين #قرارداد٢٥ساله
چینی‌ها قرارداد 25 ساله را مشروط کرده‌اند؟
9 اکتبر روز غافلگیری بود. محمدجواد ظریف به چین سفر کرده بود تا طی دیدار با همتای خود پروژه قرارداد 25 ساله را به پیش ببرد؛ قرارداد پرسروصدا که از حوزه اقتصاد تا مسائل نظامی و امنیتی را دربرمی‌گیرد.
اما وانگ یی به ناگهان دستورکار جدیدی را روی میز گذاشت: «چین با احترام به نگرانی‌های امنیتی مشروع همه‌ طرف‌ها، پیشنهاد می‌کند که بستر و ترتیبات گفت‌و‌گوی چندجانبه منطقه‌ای ایجاد شود و این مساله شامل نگرانی همه طرف‌ها می‌شود تا شرایط برابر برای انجام گفت‌و‌گو تسهیل شود
و تفاهم تحت اصل حفظ برجام افزایش یابد. در نتیجه، مسائل امنیتی پیش رو در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل می‌شود. چین به لحاظ شکلی و ماهوی آغوشش را به روی چنین گفت‌و‌گویی میان همه طرف‌ها و پیوستن آنها به این موضوع باز می‌کند.»
Read 25 tweets
22 Aug
سرنوشت #اسنپ_بك به فرجام #دابل_وتو بستگي دارد
سرنوشت اسنپ بك و فعال كردن #بند_ماشه به اين بستگي دارد كه آمريكا توان استفاده از دابل وتو را خواهد داشت يا خير.دابل وتو رويه حقوقي در شوراي امنيت است كه بر اساس ماده ١٠٩منشور ملل از سال ١٩٤٦به اين سو بارها مورد استفاده قرار گرفته است.
اين اتفاق زماني رخ مي دهد كه اعضاي دايم #شوراي_امنيت پيرامون يك مساله اختلاف نظر شديدي دارند و امكان اجماع به هيچ شكل وجود ندارد.در مورد اخير نيز در مورد صلاحيت #آمريكا در استفاده از #قطعنامه_٢٢٣١ و فعال سازي #بند_ماشه اختلاف نظرها آنچنان است كه تصور اجماع بعيد به نظر مي رسد.
از همين رو مخالفان در نفي حق امريكا در استفاده از #اسنپ_بك #قطعنامه_رويه اي يا آيين نامه اي را در قالب يك نوتيفيكشين مطرح خواهند كرد.قطعنامه هاي رويه اي برخلاف قطعنامه هاي بنيادين ذيل بند٢٧منشور ملل. تعريف مي شوند
Read 22 tweets
16 Aug
#آمريكا چگونه مي خواهد #مکانیسمماشه را فعال كند؟

آمريكا براي پيشبرد سياست يكجانبه خود عليه #ايران و #برجام بر چند موضوع تكيه مي كند:
الف-#قطعنامه #٢٢٣١سندي مستقل از #برجام است و بدليل عضويت آمريكا در #شورای_امنیت برغم خروج از توافق هسته اي اين كشور مي تواند با توسل به اين قطعنامه اسنپ بك را فعال كند.
ب-در #قطعنامه #2231از لفظ (participant states)دولت هاي مشاركت كننده يا شركت كننده در برجام به جاي (members of JCPOA)اعضاي #برجام استفاده شده است و #أمريكا آمريكا هم يكي از دولت هاي مشاركت كننده در برجام بوده است.
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!