Nee, je dorre takje kon niet nog jaren mee. Onder de motorkap was alles versleten. kompanje.org/2020/10/16/zon… #dorhout
volkskrant.nl/nieuws-achterg… Precies, we mogen van ouderen ook wat meer gemeenschapszin verlangen. Overigens hebben veel ouderen dat ook hoor. Zat oude mensen denken er net zo over.
telegraaf.nl/watuzegt/18650… Huisartsen noemen dat de zondagmiddagvisites. Waar overwerkte advocaten en gestresste accountmanagers naast hun oude ouders staan te schreeuwen dat ze de aftakeling niet accepteren. Die mensen blèren op Twitter tegen mij in de @ van dit draadje 🤓
volkskrant.nl/nieuws-achterg… Jonge mensen leven nu een schraal bestaan, alles waar zij fysiek en geestelijk toe in staat zijn, wordt in de kiem gesmoord, dat laat levenslange sporen na.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marianne Zwagerman

Marianne Zwagerman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mariannezw

18 Oct
Vandaag zou ik de 120.000 woorden aantikken en dan was m’n boek af. Volgens mijn excel waarheid. Die 120.000 woorden red ik wel, nog 2.220 te gaan. Maar het verhaal is nog niet klaar. Image
Tot die tijd beveel ik het boek van @alderliestenJ aan. Ik ben atheïst maar leer veel van gelovige mensen. ImageImage
Ik weet nog hoe de rouwkaart mij trof. En dat ik dacht: op Zijn tijd? Het is goed omdat God goed is? Geloven mensen dat echt? Ik ben blij dat Hans er een boek over schreef om dat verder uit te leggen.
Read 4 tweets
18 Oct
Het begint met zelfonderzoek trouw.nl/cs-b90f7ff2 Image
Want er is wel wat op de rol van de media aan te merken in de coronacrisis
En op de minister. Daar moeten media op aanslaan in plaats van meehuilen over hoe kwetsend een metafoor is
Read 17 tweets
11 Oct
telegraaf.nl/nieuws/6224564… Schippers komt over een paar jaar heus terug, en daarna neemt @bentebecker het van haar over.
Waarom ik Edith Schippers zo graag wil legde ik (maar vooral zij) al eens uit.
Want ik wil iemand die hard is op de integratieproblemen maar niet op de mensen. Gelukkig voor Wilders komt hij blijkbaar nooit in een ziekenhuis. Daar wemelt het van de Fatima's achter de balie, aan het bed en in de doktersjas.
Read 4 tweets
11 Oct
Deltaplan ventilatie, groepsimmuniteit jongeren, bron/contactonderzoek landelijk coördineren, covid ziekenhuizen centraal, HCQ grootschalig testen/toepassen, testen alleen na tel. screening huisarts, RIVM data op orde brengen etc
Leren van Duitsland. Media hun werk beter laten doen/kappen met angst kweken. En structureel: minder polderen en bureaucratie in de zorg. Macht terug naar het ambacht. Betere minister van gezondheid.
En geen dag wachten met Deltaplan Gezonde mensen. Van ziekenzorg maar echte gezondheidszorg.
Read 6 tweets
14 May
Bij nu.nl worden reacties met #stopdelockdown verwijderd maar het FD plaatst nu wel deze advertentie van @mauricedehond smartexit.nu/over-ons/
Op 22-4 weigerde het FD deze advertentie van @rvandenhoff nog wegens ‘te politiek’
In een iets andere versie kwam de oproep van @rvandenhoff deze week wel in de Telegraaf en de Volkskrant.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!