de Spaanse griep (rond 1918) begon met een virus. Kennelijk droegen mensen in die tijd ook mondkapjes om zich te beschermen. In mondkapjes gedijen bacteriën; het is er warm en vochtig. Die bacteriën adem je weer in en zo verhoog je de kans op een bacteriële longinfectie.

DRAADJE
Dat is in het kort wat Colleen Huber zegt.
Historicus @Mecking schreef een boek over de Spaanse Griep. Klopt het Eric, droegen ze toen ook mondkapjes en was vind jij van haar opmerking dat met name ook bacteriele infecties bijdroegen aan sterfte?

In een publicatie van haar:
'Masks, false safety and real dangers, Part 2: Microbial challenges from masks' haalt ze een andere publicatie aan: 'Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic influenza'

Saai? coAuteur van dat stuk is de Amerikaanse Jaap van Dissel: Anthony S. Fauci
Fauci was afgelopen jaar bepalend voor het wereldwijde beleid van zelfgeknutselde mondmaskers. HIJ WEET DUS DAT DIE DINGEN ONGEZOND ZIJN OP EEN MANIER DIE LEIDT TOT BACTERIELE LONGONTSTEKING.

--
Stel je komt met corona klachten in het ziekenhuis, stel je test ..
positief op de PCR test, maar je hebt dus eigenlijk een bacteriële longontsteking. Word je dan met je verkeerde diagnose behandeld alsof je corona hebt?

Bronnen:
artikel Colleen Huber researchgate.net/publication/34…

artikel Antoni Fauci academic.oup.com/jid/article/19…
citaat Fauci: 'Conclusions. The majority of deaths in the 1918–1919 influenza pandemic likely resulted directly from secondary bacterial pneumonia caused by common upper respiratory-tract bacteria'

Mondmaskerplicht van @minpres leidt tot meer dan dood door schuld. Dit is opzet.
Dear @ColleenHuberNMD would you be guest to an online interview for my @potkaars podcast, about your research, risk of mandatory mouth masks and the publication by mr Fauci? In the Netherlands my government is going out of their way to get these masks mandatory too. Thank you.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rico Brouwer

Rico Brouwer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ricobrouwer

1 Feb
Twitter heeft het account van @zerohedge (670k volgers) uitgezet. Volgens zerohedge zelf is de aanleiding daarvoor hun artikel over waar het wuhan virus ontstaan is (vleermuissoep of gemaakt in een laboratorium) (1)
Hier is dat artikel:zerohedge.com/health/man-beh…

En hier is zerohedge uitleg:zerohedge.com/political/zero…
Lang voordat Trump een ding werd, was daar zerohedge. Een item op 'buzzfeed' heeft echter deze kop en lijkt de aanleiding voor Twitter om zerohedge van hun platform te gooien: (2)
Read 8 tweets
25 Jan
Over dat Chinese virus (DRAADJE)

De naam is 'Wuhan virus 2019-nCoV', omdat het in 2019 voor het eerst opdook in Wuhan China

In Wuhan staat het Chinese laboratorium dat op zulke virussen onderzoekt, het 'Wuhan Institute Of Virology'. 150 km verderop was 26 dec een aardbeving(1)
(2) Aardbeving was volcanodiscovery.com/fr/earthquakes…, een schaal 4.9, dat lab zou een schaal 7 aan moeten kunnen nature.com/news/inside-th…

Het is wel een BSL-4 lab (biosafety level-4), wat betekent dat het is bedoeld om onderzoek te doen op bijvoorbeeld SARS, Ebola en zulke Corona virussen
(3) Ze doen [of hebben gedaan] onderzoek op het SARS-virus, wat een corona virus variant is, waarin 2002 een uitbraak van was.

Op het SARS virus is copyright / patent gegeven in 2004 patents.google.com/patent/US72208…

Dat patent is vandaag(!) verlopen: 'Application status is Expired'
Read 9 tweets
3 Nov 19
Hoi Chris, de mening van Ollongren staat in haar kamerbrief rijksoverheid.nl/documenten/kam… die ze doet vergezellen van zowel dat rapport (kom ik zo op) als van haar voorgenomen actielijnen rijksoverheid.nl/documenten/kam… (1/DRAADJE)
in de ' actielijnen bijlage staat: 'voor een gezond publiek debat is het belangrijk dat burgers weerbaar zijn tegen de invloed van desinformatie' ... 'De overheid kan hen middelen aanreiken waarmee zij dit kunnen (blijven) doen'
Hoe de overheid dat doet? Via scholen bijvoorbeeld
dit stukje is uit joop.bnnvara.nl/opinies/rt-pro… 2015 alweer en laat heel precies zien hoe -niet- zelf kritisch nadenken, maar -wel- hervertellen van een overheidsstandpunt tot lesmateriaal wordt gemaakt (bron: @ncilla) DRAADJE
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!