, 9 tweets, 5 min read
Hoi Chris, de mening van Ollongren staat in haar kamerbrief rijksoverheid.nl/documenten/kam… die ze doet vergezellen van zowel dat rapport (kom ik zo op) als van haar voorgenomen actielijnen rijksoverheid.nl/documenten/kam… (1/DRAADJE)
in de ' actielijnen bijlage staat: 'voor een gezond publiek debat is het belangrijk dat burgers weerbaar zijn tegen de invloed van desinformatie' ... 'De overheid kan hen middelen aanreiken waarmee zij dit kunnen (blijven) doen'
Hoe de overheid dat doet? Via scholen bijvoorbeeld
dit stukje is uit joop.bnnvara.nl/opinies/rt-pro… 2015 alweer en laat heel precies zien hoe -niet- zelf kritisch nadenken, maar -wel- hervertellen van een overheidsstandpunt tot lesmateriaal wordt gemaakt (bron: @ncilla) DRAADJE
Mevrouw Ollongren maakt zich zorgen over de verspreiding van nepnieuws. Wat ze daarmee bedoelt legde ze zelf uit bij #Jinek. npostart.nl/jinek/04-03-20…

@ChrisAalberts, die kamerbrief en actielijnen zijn van en namens de Minister. Bij die stukken voegt ze ook dat rapport. DRAADJE
Wanneer je als minister zo'n rapport ontvangt kan je er verschillende dingen mee doen.

Je kan het bijvoorbeeld terugsturen en zeggen ' dit is niet waarom ik vroeg'

Je kan het ook bij je stukken voegen en het daarmee een officiële communicatie maken vanuit de regering.

DRAADJE
Chris, je zegt 'maar ze is het er misschien niet mee eens'?
Eenmaal verstuurd maakt dat niet meer uit. Eenmaal verstuurd is er nu een lijstje met 'echte nieuwssites' en met 'junknieuws sites'. Een beetje net zoals er een VMBO schoolboek was, waarvan de inhoud resoneert ..
lang nadat dat plaatje is aangepast vanwege ophef. Zo werkt dat met 'middelen aanreiken om burgers weerbaar te maken'. Dat heet propaganda

De mening van Ollongren verwoordde ze helder bij Jinek. De voorgenomen maatregelen -preventie- verwoordt ze helder in de actielijnen
DRAADJE
De uitvoering daarvan zit in die tweede bijlage. Dat rapport. Ze hoeft het er niet mee eens te zijn, net zoals de minister van onderwijs het niet eens hoeft te zijn met dat plaatje in dat lesboek.

Once seen can't be unseen.
Om jou te citeren: 'what could possibly go wrong'.
kudos voor @telegraaf die als eerste platform uit het 'linker rijtje' helder stelling nam. telegraaf.nl/watuzegt/15846…

Overzicht met alle reacties: potkaars.nl/blog/2019/10/2…

#persbreidel #censuur #propaganda #vrijheidvanmeningsuiting #vvm #persvrijheid
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Rico Brouwer

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!