, 8 tweets, 3 min read
My Authors
Read all threads
Twitter heeft het account van @zerohedge (670k volgers) uitgezet. Volgens zerohedge zelf is de aanleiding daarvoor hun artikel over waar het wuhan virus ontstaan is (vleermuissoep of gemaakt in een laboratorium) (1)
Hier is dat artikel:zerohedge.com/health/man-beh…

En hier is zerohedge uitleg:zerohedge.com/political/zero…
Lang voordat Trump een ding werd, was daar zerohedge. Een item op 'buzzfeed' heeft echter deze kop en lijkt de aanleiding voor Twitter om zerohedge van hun platform te gooien: (2)
'A Pro-Trump Blog Doxed A Chinese Scientist It Falsely Accused Of Creating The Coronavirus As A Bioweapon'
buzzfeednews.com/article/ryanha… (3)
Als je 'buzzfeed' leest,lijkt niet het zerohedge artikel, maar buzzfeed's interpretatie ervan -en hun telefoontje naar de Chinese viroloog-, de reden te zijn voor Twitter om zerohedge van hun platform te gooien.(4)
De vraag is: wanneer je iemands mailadres of telefoonnummer tweet DIE HIJ DAARVOOR ZELF OP INTERNET HEEFT GEPUBLICEERD mag je dat van Twitter dan overnemen en zeggen 'bel hem even als je het wilt weten'?

De schrijver van 'buzzfeed' deed daarna zijn best om niet gepubliceerde (5)
Info over de schrijver van zerohedge te publiceren. Dat is terugpesten (doxing) terwijl 'buzzfeed' in het zerohedge verhaal geen enkele rol speelt.
Knap staaltje Social Justice Warrior uithangen van de 'buzzfeed' auteur.

Dus Twitter kiest de kant van 'buzzfeed' en China?
@threadreaderapp unroll please
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Rico Brouwer

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!