Razem Profile picture
22 Oct, 20 tweets, 6 min read
Przewodnicząca Przyłębska przeczytała opinie organizacji międzynarodowych, które twierdzą, że torturowanie kobiet wcale nie jest sprzeczne z prawami człowieka. No i oczywiście opinię Ordo Iuris.

#WyrokNaKobiety #PowiedzKomuś Image
Teraz wysłuchanie "stron", tymi stronami są posłowie PiS.
Padł argument "aborcja powinna być zakazana, bo jest 500+"
Zaczyna przemawiać kolejna "strona". Poseł @PiotrUscinski z @pisorgpl: Image
Przemawia kolejna "strona", Barbara Bartuś z @pisorgpl: Image
Kolejna "strona" przemawia. Przedstawiciel Prokuratora Generalnego. Zgadnijcie, kto jest Prokuratorem Generalnym. Image
Zaczynają się pytania TK do "stron". Sędzia Justyn Piskorski. Na pytanie o opiekę nad niepełnosprawnymi odpowiada posłanka Bartuś i mówi o tym, jak Zjednoczona Prawica jest cudowna. Mówi też o świadczeniu #Trumienkowe Image
Piskorski: Dlaczego Sejm sam nie podjął decyzji, tylko robi to przez TK?
Bartuś: Pracujemy nad obywatelskim projektem CAŁKOWITEGO ZAKAZU ABORCJI. Image
Pszczółkowski: Czy jest pan w stanie stwierdzić ile chorób kwalifikuje do aborcji?
Wróblewski: Nie możemy tego stwierdzić z informacji MZ. Bazujemy na informacjach rozpowszechnionych. A jednostek chorobowych jest setki. Image
Pszczółkowski: Ale kto dokonuje decyzji, że dana ciąża kwalifikuje się do przerwania?
Wróblewski: Lekarze. (...) Nie ma badań statystycznych. Badania prenatalne obarczone są dużą dozą błędu - skóra, płyny ustrojowe...
Pszczółkowski: Czy uchylenie tego zapisu jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemu?
Wróblewski: Są też inne sposoby działania, które państwo powinno podjąć, np. regulacje prawno-karne (...) Nigdy nie osiągniemy stanu, który uznamy za "zadowalający".
Pszczółkowski: Jak pan ocenia skutek wyroku TK? Czy będziecie podejmowali próby do ukształtowania przepisu, czy uznacie, że temat zamknięty?
Wróblewski: Ten temat nigdy nie będzie zamknięty.
Wróblewski: Wydaje mi się, że nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że "już wystarczy".
Pszczółkowski: Nie rozumiemy się. Mówimy o sytuacji, kiedy dziecko się nie urodziło i nie wymaga wsparcia państwa. Kobieta lada moment może być pozbawiona zdania.
Pszczółkowski: Czy w pana ocenie płód ze stwierdzoną sytuacją rozwojową nie dożyje do porodu, nie stanowi przesłanek?
Wróblewski: Tutaj potrzebujemy eksperta.
Pszczółkowski: Czy wyrok TK pozostający z sprzeczności z wolą ustawodawcy jak będzie on kwalifikowany biorący inny przepis mówiący, że wszystko powinno być robiony z wolą narodu?

(notka od nas: 80 proc. Polek i Polaków jest przeciw zaostrzaniu prawa aborcyjnego)
#Kobietadecyduje
Wróblewski kolejny raz daje argumenty:

NIE JESTEM SPECJALISTĄ Z PRAWA KARNEGO

NIE JESTEM EKSPERTEM I LEKARZEM
Pszczółkowski: Władza RP należy do narodu, który rządzi przez przedstawicieli i powierzacie ten wniosek 15 sędziom.
Wróblewski: My nie reprezentujemy żadnej większości.

(80 proc. Polek i Polaków jest przeciwko zakazowi aborcji!!!)
Pszczółkowski: Czy jesteście przygotowani na skutki tego orzeczenia? Nie jest pan niespokojny o elementy medyczne w pandemii, które przysługiwać tym kobietom?
Wróblewski: Prawo do życia należy się wszystkim...
Pszczółkowski: A kobietom?

#WyrokNaKobiety #KobietaDecyduje
Pszczółkowski: Ordo Iuris twierdzi, że prawo międzynarodowe przemawia za zakazem.
Wróblewski: Nie znam tej opinii.
Pszczółkowski: Te zobowiązania są podpisane przez wiele krajów. Gdzie to się przekłada, a gdzie nie?

#WyrokNaKobiety #KobietaDecyduje
Kieres: Czy wszystkie podpisy pod wnioskiem są możliwe do identyfikacji?

(nie, nie są, próbowaliśmy się rozczytać, próbowało @oko_press)

Kieres: Czy podpisy się powtarzają?
Wróblewski: Nie wiem, ale jak się powtarzają raczej liczba podpisów nie spadnie poniżej 50. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Razem

Razem Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @partiarazem

27 Oct
Lewica okupuje mównicę! ✊
#WyrokNaKobiety Image
Terlecki: KTO TO JEST, TA BLONDYNA WYSOKA? XD
Terlecki wzywa do opuszczenia sali plenarnej posłankę... Jarugę-Nowacką. Posłanka zginęła w Smoleńsku w 2010 roku.

A tu naczelnik: Image
Read 4 tweets
21 Oct
.@MagdaBiejat: Od września @MZ_GOV_PL trzy razy ogłaszało kolejne wersje strategii na jesienną falę pandemii. Otóż panie premierze, panie ministrze zdrowia, strategii na jesień... nie ogłasza się jesienią, ale na początku lata.
.@MagdaBiejat: Strategia to nie tylko plan na miesiąc czy dwa, ale wszystkie scenariusze, te dobre i te złe. Strategii wreszcie nie zmienia się co 2 tygodnie, tak samo zresztą jak czterech ustaw, nie przekazuje się posłom na 17 godzin przed ich zbiorczym procedowaniem w Sejmie!
.@MagdaBiejat: Projekty te powinny być konsultowane ze środowiskiem medycznym i ekspertami. Opozycja powinna mieć czas na przygotowanie poprawek. My naprawdę widzimy wasze trudności i chcemy wam pomóc. To dotyczy nas wszystkich, wszystkich obywateli.
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!