Waar zorg is, is markt. Waar zorgen zijn, is markt nog duurder. Sneltest Covid 🦠kost inkoop minder dan 10 euro per test. Deze collegae vragen 120 euro per test..... coronasneltestgroenehart.nl
Het heet dan ook de GoedGezondGroep. Gezond voor hun bankrekening in ieder geval. Met zorg heeft het niets te maken.
Zouden de ‘ondernemers’ achter deze Covid.limited weten dat ze een bloedtest op antistoffen (!) aanbieden (voor 99 eurootjes natuurlijk) met volledige onzin uitleg over besmettelijkheid en kul adviezen? Ze willen binnenkort 200 locaties in NL openen... 🙈😱🤯🦠
Maar natuurlijk kan het duurder! 💸Zeker als je je richt op bedrijven. In Uden (weet u nog dé Corona hotspot in maart🦠) mag je 195 eurootjes neerleggen voor een testje van paar euro inkoop. Zo’n tent kost natuurlijk ook wat... bd.nl/uden-veghel-e-…
Voor diezelfde prijs (195 euro) kan de burger zelf 25 Covid antigeen sneltesten kopen. Want let op; binnenkort komen er zelftesten te koop. Gewoon via bol of eBay. Burger/bedrijven; laat u niet bedotten
Hier leest u overigens een prima uitleg over de antigeen testen: google.nl/amp/s/amp.nos.… Zullen echt gamechangers worden in testbeleid, mits slim ingezet.
Het OMT schreef op 12 oktober een voortreffelijke notitie over de Covid 🦠antigeen sneltesten en waar de prioriteiten dienen te liggen. Inmiddels 2 weken geleden maar nog geen reactie VWS (?). Dat duurt te lang. Doorpakken en eenduidig communiceren.
Hier is die notitie van OMT over de antigeen #sneltesten. De moeite waard voor iedereen die interesse heeft. rivm.nl/sites/default/… Terecht ook dat testaanbod na notificatie #CoronaMelder hoog wordt genoemd. Tijdig testen na hoog risico contact!
Er bestaat een overzicht van alle sneltesten die in ontwikkeling zijn voor #COVID19 🦠 Dat zijn er momenteel (alleen voor antigeen) alleen al 76! finddx.org/covid-19/pipel… Kortom, er komt (heel) veel aan. Zowel kaf als koren.
Dank allen voor reacties. Het kan nog gekker blijkbaar, deze aanbieder telt maar liefst 225 euro per sneltest covidspoedtest.nl Voor die prijs koopt dezelfde aanbieder er 25 (!) in.
Maar in deze prijzenoorlog zijn er ook hele andere bewegingen (gelukkig). Zo zetten @Sywert en co hulptroepen.nu op. Een gecontroleerde supply chain voor Covid 🦠zonder winstoogmerk. Daar kost het een zorgorganisatie maar 8 euro per sneltest.
Ik zei wel eens eerder dat in tijden van pandemie ik schaarste toch het raarste vind. Maar elk land, en zoals we zien ook commerciële aanbieders, gaan 🦠sneltesten inkopen. Prioriteren waar beste toe te passen is van belang
Antistof vs antigeen. Klein verschil in naam groot verschil in wat je meet. Sneltesten op antistoffen IgG IgM; dat meet of je in aanraking bent geweest met Covid en níet of je het nu hebt. De antigeen sneltesten 🦠 meten wél of je nu (besmettelijk) virus in je luchtwegen hebt
Verder nog een makkelijk ezelsbruggetje: Covid 🦠 test uit een (druppel) bloed🩸? Je kijkt dan naar antistoffen. Heeft niets te maken met besmetting op dít moment. Daarmee zeg ik overigens niet dat dat zinloos is. Weten of iemand antistoffen heeft kan zeker informatie geven
Even terug naar de antigeen sneltest. Huisartsen Genootschap @nhgnieuws paste deze dagen hun advies aan. Bij een negatieve sneltest raadt het alsnog een PCR aan. Die thuis afgewacht dient te worden. Dus voor zorgpersoneel nog geen quick fix helaas m.nhg.org/sites/default/…
Fout-negatieven van 🦠sneltest (die dan al verspreidend kunnen doorwerken in de zorg) is natuurlijk onwenselijk. Er lopen pilots waarbij PCR naast sneltest wordt gedaan. In OMT rapport staat figuur die gebruik minder gevoelige testen in beeld brengt. Hoe groot/erg is groene stuk?
Dit 👆🏻 maakt eea toch complex. Bij diagnostische tests denken we (patiënt maar ook dokter!) liefst in plus/min. Helaas biedt vrijwel geen enkele test dat. Daarom is test in handen professional belangrijk. Én duidelijke communicatie dat testen zelden 100% zekerheid JA of NEE geven

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jochen Cals

Jochen Cals Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JochenCals

24 Oct
Covid 🦠 antigeen sneltesten leken even dé oplossing om personeel met klachten snel te testen en zo niet onnodig thuis te hebben. @nhgnieuws past vandaag aanbeveling aan en daarmee vervalt dit voordeel helaas m.nhg.org/sites/default/…
En dan gaat het specifiek om advies 6: “Controleer een negatieve sneltest bij personen met klachten of symptomen met een PCR-test.”

Dan heeft sneltest dus geen meerwaarde boven PCR want die is vaak dezelfde dag bekend
En dan nog advies 7: Adviseer zorgmedewerkers met klachten en een negatieve sneltest in afwachting van de uitslag van de PCR test om de adviezen te volgen: totdat de testuitslag bekend is, moet de persoon met klachten thuisblijven.

Voorlopig nekslag voor sneltesten personeel
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!