1/ Vorige week werd beslist om de teststrategie aan te passen omdat de labo's aan hun limiet zaten. Mensen zonder symptomen worden in principe niet meer getest. Dit zal gevolgen hebben voor het aantal bevestigde besmettingen. Hierbij een schatting van de impact op de cijfers:
2/ We beginnen met op te lijsten wat we verwachten te zien:
👉 Minder uitgevoerde testen
👉 Minder positieve gevallen
👉 Een hoger percentage positieve gevallen
👉 Meer ademruimte bij de labo's en dus minder laattijdige resultaten
3/ De meest uitgesproken verandering zouden we moeten zien in de zwaarst getroffen provincie: Luik
We zien daar inderdaad een plotse ombuiging in aantal uitgevoerde testen en het aantal positieve testen maakt een sprong van ~35% naar 50+%. De hypothese lijkt dus te kloppen.
4/ Op nationaal niveau zien we dezelfde beweging. Het aantal uitgevoerde testen zakt met een kwart van 80k naar 60k en het percentage positieve testen maakt een sprong van 5%. Het aantal laattijdig gerapporteerde testen lijkt (voorlopig) iets lager te liggen.
5/ Aangezien jongeren vaker asymptomatisch zijn dan ouderen, zouden we daar de grootste daling moeten zien en ook dat lijkt het geval te zijn. Er is een daling bij 0-9 en 10-19, en een serieuze knik bij 20-29. (dit kan uiteraard ook andere oorzaken hebben)
6/ Op basis van deze gegevens kunnen we proberen om in te schatten hoeveel bevestigde besmettingen er nu minder gedetecteerd worden. Zeer ruw geschat lijken we 10% minder gevallen op te pikken door de aanpassing van teststrategie.
7/ Los van het exacte getal zal het zeker om een significant aantal gaan. Dat wil zeggen dat we op dit moment de vertraging, en in sommige provincies zelfs daling, in aantal bevestigde besmettingen met zeer veel voorzichtigheid moeten interpreteren.
8/ We vergelijken namelijk telkens met de week voordien en die cijfers zijn op dit moment niet vergelijkbaar. Vanaf volgende week valt de vergelijkingsperiode ook onder de nieuwe teststrategie waardoor we opnieuw een betrouwbaarder beeld krijgen.
9/ In elk geval blijft het aantal ziekenhuisopnames de meest betrouwbare, maar iets latere, indicator. Daar zien we voorlopig helaas weinig tot geen verbetering.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bart Mesuere

Bart Mesuere Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BartMesuere

25 Oct
Afgelopen week (15/10-21/10) waren er 83 235 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 27 648 of 50% meer dan de week voordien. De toenamesnelheid lijkt iets af te remmen, maar het is moeilijk om die verandering correct te interpreteren door een aanpassing in teststrategie. 1/9
We testen nu namelijk enkel symptomatische personen waardoor we minder positieve gevallen zullen oppikken, maar met een hoger percentage positieve testen. Aangezien jongeren vaker asymptomatisch zijn, verwachten we daar de grootste invloed en dat is ook exact wat we zien. 2/9
Alle provincies zitten ondertussen boven de hoogste drempel van 400 besmettingen per 100k inwoners over de laatste 2 weken. In Oost- en West-Vlaanderen is de stijging het sterkste met nog steeds bijna een verdubbeling in de laatste 7 dagen. 3/9
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!