Rikosten tehneiden lasten irtautuminen #rikosprosessi:sta alkoi vuoden 1936 lastensuojelulain myötä.

Vuonna 1943 päävastuu alle 15v rikoksentekijöistä siirtyi #lastensuojelu:lle

15–17-vuotiaiden osalta prosessit edelleen symbioosissa, joka on samaan aikaan haaste ja etu. 1/4
Pitäisikö esimerkiksi nykyään myös alle 15-vuotiaisiin olla mahdollista käyttää järeämpiä pakkokeinoja erityisen vakavien rikosten selvittämiseksi?

Tämän ikäisiä on vangittu viimeksi 1900-luvun alkuvuosina, mutta olisiko esimerkiksi pidättäminen (4vrk) sallittava? 2/4
Voidaan myös kysyä, miksi rikos- ja päihdekierteessä olevia 15–17-vuotiaita laitetaan tutkintavankilaan, jos rikoksen selvittämistarve ei sitä edellytä, ja riittävän tehokkaasti valvottu lastenkoti olisi lapsen edun kannalta parempi vaihtoehto? 3/4
Etenkin sosiaaliviranomaisilta haluaisin mielipiteitä siitä, pitäisikö mielestänne hatkaamisesta olla seurauksena joku tehokkaampi rajoitustoimepide?

Esim tehostetun matkustuskiellon kaltainen sähköinen valvonta, jonka rikkomista seuraisi vieläkin järeämmät rajoitukset? 4/4

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marko ”Fobba” Forss

Marko ”Fobba” Forss Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @markoforss

5 Nov
Kyseinen kirjoitus tuntuu kovin vieraalle, enkä tunnista siitä omaa organisaatiotani, tai sen toiminta-ajatusta.

Pikemminkin näen pintapuolisen ja ideologisen kehotuksen kansalaistottelemattomuuteen.

Avaan tässä viestiketjussa tarkemmin miksi:

yle.fi/uutiset/3-1162…

1/16
1⃣ 1⃣ Poliisitoiminnan juuret ovat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisessa. Kirjoituksesta saa kuvan, että yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäminen olisi jotenkin negatiivinen asia.

2⃣ Se mistä aatesuunnasta laittomuudet tulevat, ei ole merkityksellistä.

2/16
Poliisin tehtävänä on joka tapauksessa ennalta estää laittomuuksia ja puuttua niihin. Rinnastukset natsien kätyreihin ja orjavahteihin vaikuttavat provosoinnilta.

3⃣ Kirjoittaa viittaa Smash Asemiin, turkisbisneksen vastustajiin ja talonvaltaajiin "pikkurikkeinä".

3/16
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!