Discover and read the best of Twitter Threads about #lastensuojelu

Most recents (5)

Voidaanko sote-palveluihin valita yleismittari mittaamaan asiakkaiden/potilaiden hyvinvointia? Kehittämispäällikkömme @VilleSantalahti vastaamassa paneelissa kysymyksiin sosiaalityön näkökulmasta.
#sosotessa
@VarhaHyvinvoint ImageImageImage
Tapahtumasta tulee tallenne, mutta sitä ennen muutama nosto keskustelusta:
Sosiaalityössä geneerisen mittarin valinta, tai keskustelut siitä eivät ole ajankohtaisia. Sosiaalityössä ollaan vasta ottamassa käyttöön ensimmäisiä palvelukohtaisia mittareita (mm. @AVAINThl ).
Read 11 tweets
Rikosten tehneiden lasten irtautuminen #rikosprosessi:sta alkoi vuoden 1936 lastensuojelulain myötä.

Vuonna 1943 päävastuu alle 15v rikoksentekijöistä siirtyi #lastensuojelu:lle

15–17-vuotiaiden osalta prosessit edelleen symbioosissa, joka on samaan aikaan haaste ja etu. 1/4
Pitäisikö esimerkiksi nykyään myös alle 15-vuotiaisiin olla mahdollista käyttää järeämpiä pakkokeinoja erityisen vakavien rikosten selvittämiseksi?

Tämän ikäisiä on vangittu viimeksi 1900-luvun alkuvuosina, mutta olisiko esimerkiksi pidättäminen (4vrk) sallittava? 2/4
Voidaan myös kysyä, miksi rikos- ja päihdekierteessä olevia 15–17-vuotiaita laitetaan tutkintavankilaan, jos rikoksen selvittämistarve ei sitä edellytä, ja riittävän tehokkaasti valvottu lastenkoti olisi lapsen edun kannalta parempi vaihtoehto? 3/4
Read 4 tweets
Kolme viikkoa sitten julkaistiin yli sadan nuoren, joilla on kokemuksia sijaishuollosta, kirjeiden pohjalta koottu #101kirjettä -julkaisu pesapuu.fi/2020/02/101-ki…. Se on laajin tämänkaltainen kokoelma Suomessa koskaan.
Ketju julkaisusta sekä siihen liittyviä ajatuksia:
Julkaisun toteuttamiseen osallistui reilut 110 nuorta. Muutama nuori kirjoitti kaksi kirjettä ja joidenkin kirjeiden kirjoittamiseen osallistui useampia nuoria, jotka tekivät kirjeensä ryhmänä.
Kirjeitä kirjoittamiseen osallistuneiden nuorten iät vaihtelevat noin 13-29v välillä.
Kirjeitä kirjoittaneiden nuorten lastensuojelun asiakkuuksien ja sijoitusten kestot vaihtelivat. Näitä ei kysytty mutta aineistosta on poimittavissa jonkinlaisia huomioita:
Read 75 tweets
Iltanne iloksi, omien ajatusten jäsentämiseksi ja viimeisen (oi kyllä!) gradusemman kunniaksi seuraa lanka eräästä gradusta nimeltä VÄLITTÖMÄSSÄ VAARASSA - Nuorten kiireellisten sijoitusten taustatekijät, tavoitteet ja vaikuttavuus lastensuojelun asiakirjoissa. #sosiaalityö
Tutkimuksen tehtävä oli tarkastella vähän tutkittua 16-17v nuorten kiireellisen sijoituksen ilmiötä. Taustatietona: 16-17v yliedustettuina niin avohuollossa kuin kiireellisissäkin sijoituksissa. Sitä, miksi näin on, ei juuri ole tutkittu.
Tutkimuksen aineisto oli suuren kaupungin vuonna 2017 kiireellisesti sijoitettujen nuorten (N=61) lastensuojelun asiakirjoja yhteensä vuoden ajalta: 6kk ennen ja 6kk jälkeen sijoituksen. Keräsin myös erilaisia taustatekijöitä liittyen mm. ls-as.alkamiseen ja nuoren perheeseen.
Read 29 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!