در این مقاله صحت برخی نقل قول‌های توییتری از کتاب جدید باراک اوباما را بررسی کرده‌ایم.
و نقل قول‌های منتسب به کتاب «یک سرزمین موعود» را با متن اصلی مطابقت داده‌ایم.

factnameh.com/articles/2020-…
“اوباما در کتابش نوشته اکثر مردم ایران به جمهوری اسلامی علاقه دارند”.
چنین عبارتی در کل کتاب وجود ندارد و اوباما چنین چیزی را در کتاب «یک سرزمین موعود» نگفته است.
“اوباما در کتابش به سیاست‌های فشار حداکثری ترامپ تاخته است”.
این کتاب، وقایع زندگی اوباما را تا سال ۲۰۱۱ روایت می‌کند. جدای از اینکه اوباما چه نظری درباره سیاست ترامپ در مقابل ایران دارد، در کتاب صحبتی درباره فشار حداکثری ترامپ نشده است.
“اوباما می‌نویسد به نظر حزب دموکرات دموکراسی با خاورمیانه سازگاری ندارد و باید زور بالای سر مردم باشد”.
این جمله هم در کتاب نیست.
“اوباما می‌نویسد در سال ۸۸ از ایران باج‌خواهی کرده است”.
این جمله هم در کتاب نیست. اوباما در کتاب خود نوشته: ابتدا می‌خواسته در مورد وقایع ۸۸ در حمایت از معترضان موضع صریح بگیرد، اما به توصیه‌ مشاورانش، به یک واکنش رسمی اکتفا کرده است.
“اوباما می‌نویسد باید حکومت فعلی حفظ شود”.
چنین جمله‌ای هم در کتاب نیست. باراک اوباما در این کتاب اشاره‌ای به این موضوع نکرده و این نقل قول نیز نادرست است.
“اوباما می‌نویسد رهبر ایران به دموکرات‌ها علاقه دارد”.
این جمله یا جمله‌ای به این مضمون در کتاب جدید اوباما وجود ندارد. اوباما در کتاب خود به نامه‌ محرمانه رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده که گفته بود ایران تمایلی به مذاکره مستقیم با آمریکا ندارد.
“اوباما می‌نویسد نایاک مسئول ایجاد دوگانه تندرو/میانه‌رو در ایران است”.
به طور کلی در هیچ بخشی از کتاب، اشاره‌ای به نایاک (شورای ملی ایرانیان آمریکا) نشده است. همچنین ما اشاره‌ای مضمون دوگانه تندرو/میانه‌رو در ایران در کتاب پیدا نکردیم.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with FactNameh | فکت‌نامه

FactNameh | فکت‌نامه Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @factnameh

17 Sep
رشته توییت: ماجرای اعدام #نوید_افکاری، یکی از مبهم‌ترین و شبهه‌برانگیزترین پرونده‌های قضایی در سال‌های اخیر است. پرونده‌ای که فکت‌های قطعی در آن بسیار محدود و ابهام‌ها بسیار زیاد است.
در این مقاله ادعاهای مطرح شده را بررسی کرده‌ایم:
factnameh.com/articles/2020-… Image
۱-استناد قوه قضائیه برای صدور حکم اعدام «اعتراف‌»های نوید افکاری، «ردگیری موبایل» و «تصاویر دوربین مداربسته‌‌»ای در فاصله ۲/۵ کیلومتری محل قتل و «شهادت شهود» است.
۲- قطعا فیلمی از صحنه قتل وجود ندارد. هیچ تضمین قطعی وجود ندارد که فرد داخل تصویر دوربین مداربسته #نوید_افکاری است. حتی اگر بپذیریم فرد داخل تصور او باشد، باز هم این فیلم ثابت نمی‌کند افکاری یک ساعت بعد در محل دیگری مرتکب قتل شده باشد.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!