دوست بنده که در اثر سانحه ای به عالم ملکوت پرواز کرد ، مرگ خود را اینگونه شرح داد : همین که از نردبان پرت شدم ، احساس کردم که از روی نردبان بطرف فضای آبی رنگ و مملو از پرنده گان ، پرواز می کنم ، خیلی سبک و بانشاط بودم ، با خود فکر می کردم که چرا تا بحال این دشت ها و
کوه های سرسبز و آبشارهای زیبا رو ندیده بودم ؟ تا اراده می کردم کنار پرنده ها باشم، آن ها منو در صف خود جای می دادند، نمیدانم چقدر پرواز کردیم ، ناگهان پرنده ای بسیار زیبا و خوش رنگ در کنارم قرار گرفت و گفت ، فلانی ما منتظرت می مانیم ، برگرد و با آن ملک زیبا به کنار جسمت برو
یک باره خودم رو در قبرستان روستای مان دیدم ، تو منو دیدی و در باره مرگ بامن صحبت کردی ، گفتی فلانی دارند تو را تلقین میدهند و آداب دینی باید تمام شود ، آن لحظه که جنازه خودم را دیدم ، کمی مضطرب شدم ، اما داداش شهیدم دستم را گرفت و گفت : برادر ، بیا با هم پیش
پرنده ها بریم که همه را یک به یک می شناسی ، آنجا مادر و خواهرم داشتن بشدت گریه می کردن و من دلیلی برای این همه گریه و عزا نمی دیدم ، وقتی پیش پرنده ها رسیدیم، دیدم همگی از دوستان و بستگانم هستن ، ...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with سید علی حسینی

سید علی حسینی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @seyed77ali

18 Nov
بسیاری در این سال ها ، در خصوص امکانات جهان های روحی و کیفیت استفاده از آن ها سوال کردن . برای درک هرچه بیشتر این موضوع ، باید دانست که ما از زمان تولد تا حال حاضر هرچه نیاز داشتیم و خوردیم و نوشیدیم و ... ، با جسم و اندام های مادی انجام شده ، بنابراین انجام هرکاری
بدون وجود جسم ، برای ما دارای ابهام بوده و قابل توجیه نیست ، ببینید دوستان ، این دنیا ، دنیای ماده و حس و لمس است و ما دارای ادات و امکاناتی هستیم که از جنس همین دنیاست . اما وقتی از جسم خارج می شویم ، وارد دنیایی میشیم که همه ارکان و مختصات آن با وجود عاری از ماده ما ، متجانس
است ، ما بی جسم و فرا ماده میشیم و در دنیای وارد میشیم که آن دنیا هم بی جسم و فرا ماده است ، بنابراین همانگونه که دراین دنیا برای استفاده از مواهب الهی ، فهم و درک فطری داریم ، آنجا هم به دلیل همسو شدن با ماهیت آن دنیا ، به راحتی از امکانات روحی استفاده می کنیم .
Read 5 tweets
17 Nov
جهان های روحی، بوسیله سه دسته ، مدیریت میشه .
۱= فرشتگان ۲= فرزندان کوکبی ۳= ارواح متعالی
بیشترین تعداد مسئولین جهان های روحی رو ملائک تشکیل میدن که به اقتضای درجه و رتبه ای که دارند ، در جهان های روحی مشغول انجاموظیفه هستند ، فرشتگان مقرب مثل زادکیل ، میکائیل و ... در مدیریت
کلی و عمومی انسان ها اعم از پیش از مرگ و پس از مرگ انجام وظیفه می کنند ، اما جهان های اول تا پنجم روحی، تحت مدیریت فرشتگان نازل تر هست ، مثلا فرشته زیبا روی و تیزپرواز الهی ملائیل جزو مدیران جهان سوم است و هیمیائیل جهان چهارم ، اما از جهان پنجم روحی به بالا ، چون مختص ارواح
ارواح مترقی است ، فرشتگان طبقات نازل تر اجازه حضور ندارند . در جهان های روحی ، فرشتگان مدام درحال آمدوشد و پرواز هستند ، برخی فرشتگان مربی و کارشان تعلیم دانش ها و معارف آسمانی و فنی است ، معارف فنی مثل طب و مهندسی و ... ، و کسانی که در این محافل شرکت می کنند ، در بسیاری از
Read 6 tweets
17 Nov
ملائک مقرب الهی و ملائک ملازم و همراه ما ، گاهی با نمایان کردن نشانه ها و علائم ، به اهل بصیرت اطلاع میدن که در این لحظه شرایط استجابت دعا فراهم است ، این نشانه ها در مصادیق مختلف ، قابل تشخیص هست، یکی دو نشانه رو عرض می کنم .
گاهی کلمه ای رو به زبان میارید ، یا
یا در ذهن شما کلمه ای تداعی میشه و دقیقا در همان لحظه، اون کلمه رو از کسی می شنوید ، یا در جایی می خوانید ، حتی ممکن هست که از تلوزیون بشنوید و ببینید . گاهی یک عدد رو به هر دلیل در ذهن دارید ، همان لحظه اون عدد رو بر روی یک تابلو یا حتی شماره پلاک یک خودرو و یا
هر جای دیگه ای می بینید ‌.
گاهی تنها در مکانی نشسته اید ، بی هیچ دلیلی ، عطر گل یاس رو استشمام می کنید . گاهی تکه ابری در پهنه آسمان و در منظر چشم شما پرشتاب تر از بقیه ابرها ، در لحظه ای کوتاه ، اشکال هندسی مختلفی رو ایجاد می کنه ، گاهی ناخودآگاه بطور واضح ، نه از
Read 5 tweets
17 Nov
خواهران و برادران ارجمند ، خود بنده هیچی اما قدر این ذکرو بدانید.
اللهم بِحقِ ذی حق ِِِ فی الارضِ والسماءِ و بِحقِ ذی النور عنِ النور الذی طّلعَ مِن اللوحِ قَد اَثبَتَ عَلی العرشِ و بالعرشِ و عنِ العرشِ وَ اختَصَّ بفاطِمهَ وَعلی المرتضی ( دعای خود را بیان کنید )
سپس بگوئید: آمین یا حقُ النور بالنور .
دوستان توجه بفرمائید : این ذکر رو برای خواسته های مهم و حیاتی استفاده کنید ، در هر زمان و هر مکان می تونید بگید اما شایسته است که حرمت ذکرو مراعات کنید .
Read 4 tweets
30 Oct
توجه فرمائید .
در ماه های اخیر ، برخی سایت ها و کانال ها ، در سطح وسیعی مبادرت به انتشار مطالبی تحت عنوان طلسمات و واژه های جادویی می کنند که مربوط به کشورهای آمریکا و اروپاست ، عناوین فریبنده ای مانند : طلسم پرواز ، غیب شدن ، نامرئی شدن ، عاشق کردن دیگران ،
۲= جذب شهوانی بسیار شدید در بانوان ، ایجاد تنفر و ... ، با بیان تنها یک واژه که توسط جادوگران قدیمی آمریکا و اروپای فعلی بصورت رمز و کد ماورائی نوشته شده ، امکان پذیر و قطعی الوقوع معرفی می شوند . حال باید دید آیا اساسا چنین کدهای ماورائی اصلا آثار تبلیغ شده را دارد یا خیر ؟
۳= با بررسی و دقت نظر در مبانی حروف و اعداد استفاده شده در این طلسم ها ، احراز شد که به زبان آوردن برخی از آن ها ، منطبق بر علم حروف و اعداد ، موجب آزاد شدن نیروهایی می شود که حتی خود صاحبان و مدیران این سایت ها و کانال ها از آن بی اطلاع بوده و اصلا
Read 14 tweets
30 Oct
مجال در علم روح شناسی :
آنگاه که انسان از چنبره جسم رها می شود ، در آغازین لحظات خروج ، خود را بسیار سبک و سریع الانتقال می بیند ، عبور از اجسام و یا حضور در مواضع و مکان های مختلف باهر میزان فاصله ، حضور در دو یا چند جا بصورت همزمان و ... برای او بسیار مفرح و عجیب است .
۲= در حقیقت به دلیل فقدان جسمیت و اوصاف فیزیکی ، اینکه از کلمه حضور استفاده می شود ، منظور توجه ذاتی و کامل به چند موضع است که پیش از آن تجربه نکرده است ، گاهی در خواب های زمان پیش از مرگ ، چنین پدیده هایی رو بصورت ناقص تجربه کرده اما حالا بشکلی واضح و عینی قادر به انجام
۳= اینگونه امور است و این ها برای وی بسیار عجیب است ، فرشته موعود که ما در آموزه های دینی ، از آن تحت عنوان عزرائیل یاد می کنیم ، حضور پیدا کرده و ریز اتصالات بین روح و جسم رو قطع می کند ، ریسمان های نقره ای که روان پوش رو به جسم متصل کرده ، خاموش شده اما علاقه و اتصال
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!