Bütün varlıklar hareket eder. Varlıkların hareketleri zamanda değildir. Hareketin kendisi zamandır. (Molla Sadra)
Evren ne zaman yaratıldı sorusu anlamsız bir sorudur. Zira varlık hareket ederek ortaya çıkar. Bu nedenle "zamanda varlık" yoktur. (Molla Sadra)
Her varlık biriciktir ve hareket etmekle varoluş kazanmıştır.

Kainatta sabite yoktur --> Hareket, hareketsiz bir sabitten neşet etmez (Aristo'ya eleştiri).

(Molla Sadra)
Einstein hiçbir zaman maddi varlıkların varolmalarını dereceli ve akışlı bir varlık olarak görmemişti. Einstein'ın kuramı bilimsel bir kuramdır. Molla Sadra'nın "zaman" kavramı metafizik alana ilişkindir (Abdülkerim Surûş).
Hareket, hareket edenin özünden kaynaklanır; dıştan verili değildir.

Evren bir sabite değildir. Evrenin tamamı baştan aşağı ve külden zerreye hareket halindedir (Molla Sadra)
Varlıktaki hareket İstanbul'dan Ankara'ya yürümek gibi değildir. Tam aksine ceninden yaşlılığa yürür gibidir.

Varlıkların hepsinin hareket ettikçe suretleri değişir. (Molla Sadra)
Tabiattaki her varlık hareketi olduğu için varlıktır.

Buna göre bir taş, sabit/durağan değildir, hareket eden bir varlıktır. (Molla Sadra)
Varlıklar eşit değildir; tam aksine her varlık (dışardan bir nazarla durağan/sabit dahi görülse) hareket etmektedir ve hareketi de biriciktir. (Molla Sadra)

"Dağları donmuş (yerinde sabit durur) sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi yürümekte ve hareket halindedir."
Her varlık, her zerre Allah'ın bir isminin tecelligâhıdır.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with lütfi bergen

lütfi bergen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BergenLutfi

21 Nov
İnsanlar kalkınacağız diyerek eve, arabaya borçlandılar.
Gerçekte hayatlarının 10 yılını belki 15 yılını ev/araba ile takas ettiler.

Kimse şu soruyu sormadı: Yarın borcunu bitirmek için ömrümü tükettiğim bu evin mülkiyeti kime kalacak. Ev benim ömrümü alıyorsa, ömür kimin olur?
Konut kredisi ile ömür konut ile takas edildi/ediliyor.
Bankalar borçlulardan "hayat sigortası" talep ediyor. Demek ki bankalar konut borçlusunun ömrü ile mülkiyeti denkleştirmektedir.

Kaç paralık mülke sahipsen o kadar paralık ömrün olduğu varsayılıyor.
Eğer muhafazakâr nüfusun kendisi ömür ile konutu takas etmeyecek çözümler arasaydı hem konut fiyatları yukarı çekilmeyecek hem de "aile birliği" korunabilecekti.

Muhafazakâr taban: geniş nüfus (20 milyon konut borçlusu x 3 kişilik aile= 60 milyon insan) ömrü konuta endeksledi.
Read 22 tweets
20 Nov
Türkiye'de geleceği okuyan kişiler kentleşme sürecinden ayrılma yönünde hareket ediyorlar.

Bu kişilerin en büyük hedefi geçim modellerini tarıma entegre etmek.
Danimarka'da ekolojik köy Image
Ekolojik köylerin önü açılabilse ve her 20 km. mesafede pazarı, hastanesi, kütüphanesi, mahkemesi olan beldeler kurulabilse ülkemizde geçim sorunu aşılabilir.

Zira insanların ekonomik sıkıntılarının en büyük sebebi kentsel kiracılık ve parçalanmış ailelerdir.
Read 4 tweets
19 Nov
Tarımda makineleşmenin kentlere nüfus süpüreceğini Milli Görüş mensupları anlamıyor.
Osmanlı toplum düzeni geçimin sürekliliği ve nüfusun coğrafyada tutulması ilkelerini gütmekteydi.

Oysa Milli Görüş tarımda makineleşme ile nüfusu kentlere süpürdü. Kentlere gelen insanların zekâtla desteklenmesi de bu kentleşmeyi sürdürülebilir kıldı.
Bin yıllık nizam fikrine atıf yapan Milli Görüş aslında göçmen bir nüfusun iktisadi faaliyetinden beslenmiştir.

Türk işçisini Almanya'ya çeken kapitalizm Anadolu'ya tüketim kültürü hediye etti.
Read 5 tweets
19 Nov
Parasız bir döneme hazırlanmak gerekiyor. Bu ise asgari ihtiyaçları karşılayacak meslek bilgilerinin yeniden hatırlanması demektir.
Umrandan Medeniyete
Milli Görüş İle Altı Ders

kitaplarımda insanlığın asal mesleklere dönmesi gerektiğini yazmıştım.

İşte o günler geldi.
Modern insanın en büyük masraf kalemi konut ve arabadır.

Bu iki kalemin borç yükü çıkarılınca insanlık büyük bir "refaha" ulaşabilir.

Fakat bu "refah" için de "Azgelişmişlik Üstünlüktür" demesi gerekir.

Diğer ifadeyle modern kente bağımlı olmayan bir hayat inşa etmelidir.
Read 4 tweets
19 Nov
covid-19 küresel düzeyde yerel ticareti yok edecek ve e-ticaret yoluyla pazarı sanal market ve sanal lokanta haline getirecek.
çok yakın bir süreçte gıda sektöründe "yerli işletme" yok olabilir.
ahilik felsefesi pazara vurgu yapar.

İslâm fıkhında "pazar" malın fiziken alınıp satıldığı mahaldir.

pazar yoksa esnaf da yoktur.
Read 4 tweets
17 Nov
Arap toplumlarının ve hatta Yunanistan'ın geleceği Türkiye'nin askerî gücüne dayanarak küresel kapitalizmle mücadele etmekten geçiyor.

Ancak Türkiye'de İslâmcı düşüncede bu vizyon bulunmuyor.
Arap liderler Türkiye'nin enerji darboğazı nedeniyle küresel emperyalizmle mücadelede etkin olamadığını görüyor.

Türkiye'de İslâmcılık bunu göremiyor.

İslâmcıların bunu görememesi Arap toplumlarına Türkiye öncülüğünde bir siyasal ufuk sunamamalarına neden olmaktadır.
İslâmcılık şimdiye kadar hep "İslam Birliği" fikrini ifade etti.
"İslâm Ortak Pazarı" dedi.

Fakat kesinlikle şunu demedi: Türkiye ile askerî birlik kurun; İslâm NATO'su kurun. Türkiye'yi enerji açığında destekleyin.

Tam aksine petrol krizinde Arap devletleri üzerimize çöktü.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!