1- İnsan yavrusu,  kendisinin fiziksel ihtiyaçlarını karşıladığı ve beslediği için mi annesine bağlanır? 
Yoksa annesi onu sevip sarmaladığı, merhamet ve şefkat gösterdiği için mi? 
Buyrun bu meseleye dair içgörü kazandıracak flood’uma
2- Önceleri İnsan yavrusunun annesine seçici olarak bağlandığı bilinmemekte, çocuklara daha ilk günden farklı farklı bakıcılar bakabilmekteydi. Ancak Renè Spitz ve John Bowlby gibi araştırmacılar sayesinde bebeklerin bakım verene seçici olarak bağlandıkları anlaşıldı
3- Böylelikle bebeğin annesine bağlanarak onu diğer insanlardan ayrı tuttuğu kabul edilmeye başlandı ancak bebeğin, “kendisinin fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan ve açlığını gideren kişiye karşı bağlılık geliştirdiği” sanılmaktaydı.
4- Bunun sadece yeme içmeyle ilişkili olmayabileceğini düşünen Harry Harlow isimli Amerikan psikolog bunu kanıtlamak için bir gün zalimce bir deneye girişti
5- Deney için maymunları gözüne kestiren Harlow, yeni doğmuş maymunları annelerinden ayırarak onları bir kafese koymaya karar verdi.
6- Ve kendilerine resimdeki gibi bir tanesi metal tellerden yapılmış ancak göğsünde yavruların beslenmesi için hortumla süt verebilen bir “Tel Anne”;
diğeri ise süt verme özelliği olmayan ancak peluştan yapılmış, yumuşak bir “Peluş Anne” sunmuş
7- O zamanki kabule göre maymunların Kendilerini besleme özelliği olmayan Peluş Anneye değil; kendilerini besleyen Tel Anneye bağlanması gerekmekteydi. Bu deneyiyle Harlow, yavruların karınlarını doyuran tel anneye mi yoksa peluş anneye mi bağlanacaklarını öğrenmeye çalışmış
8- Başta her iki anneyle de ilgilenmeyen yavrular bir süre sonra ikisini deneyimlenerek keşfetmeye başlamış ve yönlendirmeler ile tel annedeki hortumdan süt içmeyi de öğrenmişler.
9- Ancak acıktıklarında metal anneden süt emen yavruların doyar doymaz Tel Anneyi terkettiği ve bir sonraki öğüne kadar onunla ilgilenmedikleri, dahası daha çok peluş anneyle vakit geçirdikleri gözlemlenmiş
10- Sonuçları sevinçle karşılayan Harlow: “Bağlanma için bebeği beslemenin önemini göz ardı etmediğini ancak anne-bebek bağlanması için bunun yeterli olmadığını ve bu bağın oluşumu için anne ve bebeğin yakın bedensel ve duygusal temas kurması” gerektiğini savunmaya başladı.
11- Daha da ileri giderek anne ile yakın bedensel temasın bağlanma için yeme-içmeden daha önemli olduğunu belirten Harlow, Bunu kanıtlamak için deneyi daha da geliştirerek, yavru maymunları korkuttuğunda hangi anneye gideceklerini saptamak istedi.
12- Deneyin bu aşaması da Harlow’u haklı çıkarmaktaydı. Çünkü yavrular korktuklarında kendilerini besleyen tel anneye değil Peluş Anneye yönelmekte, ona koşarak sığınmaktaydı.
13- 1970’li yıllarda yapılan bu Deney kabul edilemez ölçüde zalimce olsa da çocuklarımızın bizlerin varlığına yeme-içmeden daha ihtiyaçları olduğunu göstermesi açısından tarihi değiştirecek bir değere sahipti.
14- Deneyin bir diğer acı ancak ders niteliğindeki sonucu ise deneye tabi tutulan yavru maymunların büyüdüklerinde saldırgan ve antisosyal davranış sergilemeleri, yavru yaptıklarında ise onlara iyi bakmamaları oldu.
15- Bu da besleyen ve şefkat gösteren annenin bir olmamasının bebeklerin psikososyal gelişimlerinde kalıcı problemlerin gelişmesine neden olabileceğini göstermekteydi.
16- Aslında sonuçlar bizlerin salt biyolojik yapılar olmadığımızı ve yakınlık, sevgi, sıcaklık, birliktelik ile şefkate de en az yeme-içme kadar ihtiyaç duyduğumuz gerçeğini acı bir deneyimle yüzümüze vurmakta.
17- Dilerim bu acı deneyden ders çıkararak çocukların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasından çok bizlerin fiziksel ve duygusal varlıkları ile yakınlığına ihtiyaç duyduğunu kavrayarak, birlikte daha kaliteli vakit geçirmeye daha fazla çaba sarfederiz

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Doç. Dr. Veysi Çeri

Doç. Dr. Veysi Çeri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @VeysiCe

23 Aug
1- Hazırsanız #Otizm ile ilgili beni çok heyecanlandıran, umut vadeden çok güzel bir bilgiyi paylaşacağım.
2- Daha önce sıçanlarda otizmin çekirdek belirtilerini hafiflettiği gösterilmiş olan ve aslen İdrar Sökücü bir Tansiyon ilacı olan Bumetanid’in 60’şar kişilik 2 ayrı faz 2 randomize kontrollü araştırmada çocuklardaki temel Otizm belirtilerini hafiflettiği gösterilmişti.
3-Uzun zamandır beklediğim ve kısmen yayınlanan bir faz 3 Randomize kontrollü araştırmada “Bumetanid” 3-6 yaşta otizmin temel belirtilerinden olan
Sosyal ilişki,
nesne kullanımı,
stereotipik davranış,
görsel tepki,
uygunsuz affect ve
hareketlilikte anlamlı düzelme sağlamış
Read 8 tweets
15 May
1- Eldeki işaretler #coronavirus pandemisi sonrasında bir ruh sağlığı tsunamisi gelişebileceğini göstermektedir. Gelmekte olan dalganın ciddi yıkıma neden olmaması için şimdiden hazırlanmamız gerekiyor.
Bunun için:
2- Pandemi sürecinde hayatın olağan akışının sekteye uğraması ile görünmeyen bir tehlikeye karşı her an tetikte olma hali, ekonomik buhran, belirsizlik ve kaybedilen yakınların uygun yasının bile tutulamaması toplumun tüm kesimlerini stresle yüklemektedir
3- Uzamış stresin vücudumuzdaki bir çok sistemin işleyişini olumsuz etkileyerek gerek depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik gerekse de diğer tıbbi hastalıkların gelişimi veya varsa şiddetlenmesine neden olduğu iyi bilinmektedir
Read 11 tweets
25 Apr
1- Çin verilerine pek güvenmediğimden ABD’nin #KoronaVirus verilerini 4 gözle bekliyordum. Nihayet Dün JAMA’da yatarak tedavi almak zorunda kalmış PCR+ 5700 hastanın demografik ve klinik özelliklerini derleyen bir makale yayınlandı. Makaleyi kısaca özetlemeye çalışacağım
2- %59.3’ü erkeklerden oluşan hastaların En genci 0, en yaşlısı 107 yaşında. Yaş ortancası ise 63.
3- ilk muayenede hastaların yalnızca 3’te 1’inde (%30.7) ateş, 5’te 1’inde ise solunum güçlüğü gözlenmiş olması dikkat çekiyor. Bu durum ateş temelli kontrol ve tarama uygulamalarının koruyucu olmayacağının da adeta kanıtı.
Read 9 tweets
18 Apr
1- Çocuklarla tüm gün evde kalmak sizler için zor olduğu gibi onlar için de kolay değil. Hiçbir çocuk tüm gününü, az hareket edip, monoton ve sıkıcı şeylerle uğraşan erişkinlerle geçirmek istemez. Peki bu mecburi birlikteliği eğlenceli kılacak bir şeyler konuşmaya ne dersiniz
2- Öncelikle gelişimsel olarak çocukların yaşları küçüldükçe hareketli aktivitelere olan ilgisinin arttığını ve dikkat süreleri düştüğü için ilgilerini sürdürmeleri için sizin abartılı mimik ve davranışlar sergilemenize ihtiyaçlarının artığını belirtelim
3- İkinci olarak bir çocuğu kendince bir oyun kurmuş ve buna dalmış olarak gördüğünüzde oyununa asla müdahil olmamanız gerektiğinin altını çizelim. Hatta ortam sizin süpervizyonunuzu gerektirmeyecek kadar güvenliyse, en iyisi ordan sıvışmak ve kendinize zaman ayırmak olabilir
Read 36 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!