Syrische mannen die deelnamen aan de wreedheden van het Assad-regime lopen vrij rond in Nederland.

Maandenlang onderzoek met @estherrosenberg, vandaag in @NRC.

Hieronder de bevindingen (1/15)
nrc.nl/nieuws/2020/12…
Syriërs noemen deze mannen de ‘shabiha’ (geesten). Ze waren onderdeel van Assads knokploegen, veiligheidsdiensten en milities en pleegden op industriële schaal misdaden tegen de menselijkheid. (2/15)
NRC sprak met ruim 90 bronnen en stuitte op 13 shabiha die nu in Nederland wonen. Het artikel gaat uitgebreid in op drie gevallen. Ik stel ze voor: (3/15)
Bashar woont in Drenthe. Hij zou gewerkt hebben voor de beruchte inval-eenheid van de militaire veiligheidsdienst in Damascus, afdeling 215. Die afdeling is verantwoordelijk voor het arresteren en doodmartelen van duizenden burgers. (4/15)
Yassin woont in Noord-Holland. Hij staat hier tussen twee bevelhebbers van Liwa al-Quds, een pro-Assad militie die oorlogsmisdaden pleegde. Volgens meerdere bronnen was hij betrokken bij het ronselen van kindsoldaten. Dat is een oorlogsmisdaad. (5/15)
Amer woont in Gelderland. Hij is gezien op checkpoints waar burgers op grote schaal zijn aangehouden en geëxecuteerd. Ook zou hij hebben deelgenomen aan militaire aanvallen op burgerwijken in het oosten van Damascus. (6/15)
Alle mannen ontkennen (delen) van wat wij over hen te weten kwamen. Lees hun reacties in het artikel. (7/15)
Alle mannen kregen asiel van de IND. Zeker twee van hen zijn uitgebreid door de IND onderzocht, maar dat heeft tot niets geleid. Dat wijst op structurele problemen... (8/15) @ankiebroekers
De IND onderzocht 12,570 ingewilligde asielverzoeken van Syrische mannen en vond maar tegen één van hen genoeg aanleiding tot een procedure. De 1F afdeling die het onderzoek uitvoert, kampt met tekorten en gebrek aan kennis. Slechts een medewerker spreekt Arabisch. (9/15)
Bovendien focuste NL lange tijd op jihadisten, niet op handlangers van het Assad regime. Puur kwantitatief hebben die laatsten echter nóg veel meer bloed aan hun handen. 98,9% van de 14.388 gevallen van dodelijke marteling sinds 2011 staat op de conto van het regime. (10/15)
Zijn de shabiha ook gevaarlijk voor Nederland? Zeker. “Dit zijn mensen die excelleren in geweld en een enorm gevoel van machtsverlies ervaren. Het is een kwestie van tijd voordat ze hun oude skills weer laten gelden en ook hier gewapende bendes oprichten”(11/15) @ugur_umit_ungor
Bovendien onderhoudt een deel van de shabiha ook in Nederland contacten met het regime. Die gebruiken ze om andere Syriërs te bedreigen en af te persen. 'Doe x of y, anders laten we je moeder/vader/zusje in Syrië martelen of vermoorden.' (12/15)
.@Het_OM bracht geen enkel lid van Assads knokploegen, veiligheidsdiensten of milities voor een rechter. In tegenstelling tot Duitsland, dat de eerste zaak ter wereld begon tegen folteraars van het Assad-regime. (13/15)
Dat is extra pijnlijk nu @ministerBlok internationaal juist het voortouw zegt te willen nemen om het Syrische regime voor de rechter te brengen. Terwijl handlangers in eigen land dus vrijuit gaan. (14/15)
Het laatste woord is aan Raid, die Bashar in Drenthe herkende en zelf is gemarteld.
„Dit zijn de mensen voor wie wij zijn gevlucht. In Syrië kunnen ze alles maken, maar in Nederland zijn wetten en regels. Als ze daar niet worden gestraft, dan moet dat hier gebeuren.” (15/15)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Melvyn Ingleby

Melvyn Ingleby Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MelvynIngleby

5 Mar
I went to #Idlib to cover the humanitarian catastrophe and #Turkey's recent offensive against the Assad regime.

Here are some impressions. (THREAD 1/17)
2/17: First thing you notice: wherever you go, there are children. They make up an estimated 60% of the more than 1 million displaced people in #Idlib and live without clean water, sufficient food, shelter or education.
3/17: Locals live in the cities, IDPs in the camps. But many can hardly be called 'camps'. People just rent a plot of land and construct their own tents. In this camp for new arrivals in Sarmadā, there are no facilities. Just mud, putrid water and a heavy stench. #Idlib
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!