1/9 Son dönemde ülkemizde oldukça popüler olan halka arzlar ile ilgili olarak, küçük yatırımcıları bilgilendirmek için bu tweet zincirini oluşturdum. Halka arzlar ile ilgili en çok ilgi çeken noktalar, değerleme, hisse fiyatı, hisse dağıtım yöntemi gibi konular oluyor. Image
2/9 Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de, halka arzdan elde edilen kaynağın, şirketin bilançosuna katkı yapıp yapmayacağıdır. #KRVGD halka arzında, gelen kaynağın, borç kapatmada ve şirket satın almada kullanılacağı belirtilmişti.
3/9 Bu bakımdan, gelen kaynak şirkete somut katkı sağlamış oluyor. Gündemde olan Arzum halka arzında ise mevcut hissedarlar, hisseleri satarak şirketten çıkış yapacak. Şirkete bu çıkışın somut bir katkısı olmayacak. Yalnızca Mediterra Capital adlı fon, hisseleri satarak çıkacak.
4/9 Mediterra Capital bir özel sermaye fonu (private equity fund). Bu tip fonların amacı, bir şirkete yatırım yapmak, sonra da 4-7 yıl içinde bu yatırımdan çıkarak, karını realize etmektir.
5/9 Bu tip işlemlere cash out deniliyor. Bunun anlamı, hisseyi tutan kurumun hissesini devrederek, şirketten çıkıyor olması ve nakit tutarı kendi cebine koymasıdır.
6/9 #KRVGD işleminde ise hem "cash out" hem de "cash in" olmuştu. Yani hissedarlar hisse satarak bir miktar nakit tutarı ceplerine koydular. Aynı zamanda, "cash in" yaparak da şirket bilançosuna kaynak konulmuş oldu.
7/9 Kervan için faydalı bir işlem oldu. Şirket, böylece hem borç yükünü azalttı hem de şirket satın alma yapmak için nakit varlığa sahip olmuş oldu.
8/9 Kervan ve benzeri halka arzlar, şirketin büyümesine doğrudan katkı sağlar, şirketin bir sonraki büyüme evresine geçmesini kolaylaştırır. Bu bakımdan, küçük yatırımcıların halka arz tiplerini anlamaları oldukça önemli olacaktır.
9/9 #KRVGD halka arz sonrası, başka bir şirkete dönüşmüşken, Arzum halka arz sonrası yine aynı Arzum olmaya devam edecektir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Finnova - Hisse Stratejileri

Finnova - Hisse Stratejileri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FinnovaAdv

11 Dec
1/9 Acil bir ihtiyaç olursa nasıl nakit bulurum? Dolar kuru artarsa nasıl etkilenirim? Borsalar çökerse bana ne kadar etkisi olur?

Portföy dağılımımı, bu riskleri de düşünerek oluşturdum. Bu portföyde gayrimenkul yer almadığı için, tüm yatırım araçları iyi bir likiditeye sahip.
2/9 Likidite bir yatırım aracının, nakite ne kadar hızlı döndürülebildiği anlamına geliyor. Gayrimenkul, likidite bakımından zayıf bir varlık sınıfı. Çünkü, evinizi satmak istediğinizde, muhtemelen satış için minimumda 2 aya ihtiyacınız olacaktır.
3/9 Likidite, sağlık harcaması ve diğer acil harcamaların ortaya çıkması durumunda önem kazanmakta. Bu nedenle, portföyde her daim hızlıca nakite çevrilecek araçlar bulunmalı.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!