1/9 Acil bir ihtiyaç olursa nasıl nakit bulurum? Dolar kuru artarsa nasıl etkilenirim? Borsalar çökerse bana ne kadar etkisi olur?

Portföy dağılımımı, bu riskleri de düşünerek oluşturdum. Bu portföyde gayrimenkul yer almadığı için, tüm yatırım araçları iyi bir likiditeye sahip.
2/9 Likidite bir yatırım aracının, nakite ne kadar hızlı döndürülebildiği anlamına geliyor. Gayrimenkul, likidite bakımından zayıf bir varlık sınıfı. Çünkü, evinizi satmak istediğinizde, muhtemelen satış için minimumda 2 aya ihtiyacınız olacaktır.
3/9 Likidite, sağlık harcaması ve diğer acil harcamaların ortaya çıkması durumunda önem kazanmakta. Bu nedenle, portföyde her daim hızlıca nakite çevrilecek araçlar bulunmalı.
4/9 Ayrıca, borsadaki sert düşüşlerde, beğendiğiniz hisselerden almak için de kenarda bir miktar nakit bulunması oldukça faydalı olur.
5/9 Portföyümün %46'sı yatırım araçlarında (hisse ve yatırım fonu). Geriye kalan %54 ise mevduat ürünlerinde yer alıyor.
6/9 Portföyün %55'i TL varlıklarda, %45'i ise döviz bazlı varlıklarda yer alıyor. Yatırım fonlarımın çok büyük kısmı yurt dışı hisse fonlarıdır.
7/9 Bu dengeli yapı nedeniyle, kur değişimlerinden pek etkilenmemeyi umuyorum. Ayrıca, hem BİST hem yurt dışı borsalarda yatırımım olduğundan, tek ülke riskini de azaltma imkanım oluyor.
8/9 Önümüzdeki dönemde hedefim, yatırım ürünlerinin ağırlığını %55-60 düzeyine çıkarmaktır. Fon portföyüme, yeni fonlar eklemeyi sürdüreceğim. Kıymetli metalleri ise portföye almayı yakın gelecekte düşünmüyorum.
9/9 Bu portföy dağılımına ilişkin sizlerin de kıymetli önerilerini almak isterim.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Finnova - Hisse Stratejileri

Finnova - Hisse Stratejileri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FinnovaAdv

10 Dec
1/9 Son dönemde ülkemizde oldukça popüler olan halka arzlar ile ilgili olarak, küçük yatırımcıları bilgilendirmek için bu tweet zincirini oluşturdum. Halka arzlar ile ilgili en çok ilgi çeken noktalar, değerleme, hisse fiyatı, hisse dağıtım yöntemi gibi konular oluyor. Image
2/9 Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de, halka arzdan elde edilen kaynağın, şirketin bilançosuna katkı yapıp yapmayacağıdır. #KRVGD halka arzında, gelen kaynağın, borç kapatmada ve şirket satın almada kullanılacağı belirtilmişti.
3/9 Bu bakımdan, gelen kaynak şirkete somut katkı sağlamış oluyor. Gündemde olan Arzum halka arzında ise mevcut hissedarlar, hisseleri satarak şirketten çıkış yapacak. Şirkete bu çıkışın somut bir katkısı olmayacak. Yalnızca Mediterra Capital adlı fon, hisseleri satarak çıkacak.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!