Iets meer over mijn ervaringen als gehandicapte wetenschapster. Als ik heel eerlijk ben is het niet altijd makkelijk. Natuurlijk werkt mijn lijf niet altijd mee, maar dat was ik wel gewend. Waar ik vooral tegenaan loop is institutioneel validisme.
Validisme is voor handicap wat racisme is voor ras/etniciteit, en seksisme voor gender. Institutioneel validisme houdt zoveel in dat er in de maatschappij/organisatie gewoon simpelweg geen rekening met gehandicapten wordt gehouden omdat een gezond lichaam de norm is.
Ik bedoel dit absoluut niet als persoonlijk verwijt naar iemand, maar de norm op de universiteit is nu eenmaal (helaas!) dat je een gezond lijf hebt. Leslokalen en kantoorgebouwen zijn, bijvoorbeeld, op mijn mooie binnenstadcampus helaas vaak niet of slecht toegankelijk.
Waar er rekening gehouden wordt met toegankelijkheid (fijn!) is dat met name voor studenten. Dat schiet vaak voor mij tekort, want het is, om even een praktisch voorbeeld te geven, helaas lastig lesgeven vanuit achterin de collegezaal. 😉
De fysieke infrastructuur en organisatiestructuur houdt eigenlijk geen of te weinig rekening met de mogelijkheid dat iemand in een lijf zit wat niet meewerkt. Dat is lastig, want het maakt me beperkter dan nodig.
Hiervoor is het handig om even iets te zeggen over het sociale en het medisch model en de termen 'handicap' en 'beperking'. We hangen in Nederland grotendeels het medisch model van handicap aan.
Het medisch model gaat er vanuit dat een een 'kapot' lichaam te fixen is of zou moeten zijn. In dit model, als ik naar boven wil maar de trap niet kan nemen, ligt dat aan mijn lijf, want 'mijn lijf is stuk'. De ontoegankelijkheid is dan de schuld van mijn lijf.
Het sociale model kijkt ook naar de omgeving: 'Ja, je hebt een handicap, maar de beperkingen zitten hem in dat de omgeving niet op jouw is afgestemd.' Als ik niet naar boven kan vanwege de trap is het probleem dat er geen lift is die mij naar boven kan brengen.
Anderzijds, als ik niet de energie heb om naar kantoor te reizen ligt dat aan mijn handicap, als dat vervolgens wordt geaccommodeerd in de vorm van thuiswerken ben ik niet beperkt.
Je kan dus (idealiter) gehandicapt zijn zonder per se beperkt te worden. Andersom kun je helaas ook beperkter raken dan eigenlijk nodig. Goed nieuws: (kleine) aanpassingen maken vaak al een groot verschil.
Ik heb het nu vooral over fysieke toegankelijkheid, omdat dat makkelijker te illustreren is, maar vergeet sociale toegankelijkheid ook niet. In de wandelgangen of bij de koffieautomaat kletsen met collega's is heel waardevol, ook sociale uitsluiting moet niet vergeten worden.
Voorbeeld: Ik heb na 9 maanden zoeken noodgedwongen een aparte, individuele werkkamer gekregen omdat er geen toegankelijke ruimte gevonden werd waar ik met mijn mede-PhDers kon zitten. Daarbij mis ik helaas een hoop informeel, maar heel waardevol contact met anderen.
Even met elkaar sparren, iets vragen, vriendschappen en werkrelaties opbouwen: het is heel veel lastiger als je niet bij elkaar in dezelfde ruimte zit. Kennis ontwikkelen begint met kennis uitwisselen met elkaar, met (informeel) sparren en brainstormen, met praten en luisteren.
Sidenote: als je geïnteresseerd bent in meer verdieping omtrent validisme in de wetenschap kan ik het boek Ableism in Academia (open access) van harte aanraden. Ik ben het zelf ook aan het lezen. 🙂

Volgtips: @AcademicAbleism en @chron_ac
uclpress.co.uk/products/123203
Toegankelijkheid is helaas te vaak nog afhankelijk van de goodwill van individuele mensen om een uitzondering te maken voor wat eigenlijk een recht is. Dat maakt de positie van gehandicapten kwetsbaar. Randvoorwaarden om het werk te kunnen doen zijn niet altijd vanzelfsprekend.
Nogmaals, dit ligt niet aan de mensen, ik heb een fantastisch team van supervisors en collega's die zich hier ook hard voor maken, en er zijn allemaal mensen die zich hard inspannen om voor mij toegankelijke lokalen te regelen enz. enz., maar zij lopen ook tegen het systeem op.
Vergis je niet, het kan mentaal bijzonder uitputtend zijn om zo'n omgeving te navigeren en dit heeft bij mij ook zeker bijgedragen aan mijn burn-out. Het 'ik hoor er blijkbaar niet bij' gevoel is voor mij een spreekwoordelijke death by a thousand little papercuts geweest.
Want op zich zelf stellen veel van die kleine hindernissen natuurlijk niet zoveel voor: een paar mails hier, wat getouwtrek daar. Maar alles bij elkaar kan het echt een enorm gevoel van uitsluiting creëren omdat veel van wat vanzelfsprekend is voor anderen dat voor jou niet is.
Geïnternaliseerd validisme speelt ook een rol. Ook mensen met een handicap vinden het vaak onbewust normaal dat iets ontoegankelijk is, want zo werkt de wereld nu eenmaal. Maar toegankelijkheid is een mensenrecht, geen gunst.

Hoe dankbaar ik ook ben, dat zou ik niet hoeven zijn.
Het goede nieuws: het kan wél! Voor mijn aanstelling als promovenda werkte op plekken (o.a. @data_school) waar ik geen hindernissen ervaarde. Als student op de @UniUtrecht en @Radboud_Uni had ik zelf eigenlijk geen toegankelijkheidsproblemen.

Het kan en moet dus beter.
Wat kan daaraan gedaan worden? Een onvolledig lijstje:
- Inventariseer toegankelijkheid
- Zorg voor een verantwoordelijk aanspreekpunt
- Sociale toegankelijkheid mag niet vergeten worden
- Vraag (en luister) naar wat iemand nodig heeft om onbeperkt mee te doen
Mijn eigen toegankelijkheidsdroom voor de uni? Ik hoop dat er een mooie, houten, rolstoeltoegankelijke katheder in de Senaatszaal komt, zodat ik net als alle andere promovendi straks mijn proefschrift vanaf deze mooie plek kan verdedigen. Dat de omgeving zegt: 'Jij hoort hier.' Foto van de Senaatszaal van de Universiteit Utrecht gezien v

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with NL_Wetenschap

NL_Wetenschap Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NL_Wetenschap

13 Jan
Laatste draadje wat jullie vandaag van me te goed hebben: algoritmes...gemeenten, hoe zit dat nou? Wat zijn algoritmes nou? Wat voor algoritmes gebruiken gemeenten en waarvoor? Waarom moeten we daarover nadenken?
Definitietijd! Ik spreek liever over algoritmische systemen dan algoritmes. Waarom? Algoritmes bestaan (net als data!) niet in een vacuum, maar zijn ingebed en sociale praktijken en (organisatie)cultuur. Het zijn dus niet alleen technische maar socio-technische systemen.
Algoritmische systemen komen in allerlei vormen en maten. Een algoritme is eigenlijk niets meer dan een stapsgewijze oplossing voor een probleem, veelal specifiek een computationeel probleem.
Read 12 tweets
13 Jan
Na de lunch ga ik verder met een panel over 'Artountability: Accountability, AI, and Art' voor te bereiden waar ik over 2 weken aan bijdraag @CPDPconferences. Ik vertel daar meer over het spannendste product wat mijn PhD moet opleveren: BIAS! Ik (witte vrouw met bruin h...
BIAS?! 😱 Ja, maar geen zorgen. Voluit: Beraadslagingsinstrument voor Algoritmische Systemen.

Want mijn literatuuronderzoek was natuurlijk maar de start! Daarna heb ik rekenschapspraktijken rondom een specifieke casus (#SyRI) in kaart gebracht om tekortkomingen op te sporen.
Maar SyRI is natuurlijk maar 1 casus! Het idee was om daarna projectgroepen in gemeenten te interviewen, hoe leggen zij rekenschap af? Wat gaat goed en wat kan beter?

Dat moest input leveren voor BIAS: een toolkit die ik co-ontwerp met ambtenaren.
Read 8 tweets
13 Jan
Goedemorgen! Vandaag ga ik aan een artikel werken wat al een paar maanden praktisch af op de plank ligt. Extra leuk: ik schrijf dit stuk met mijn vader, biomedisch ingenieur en sinds kort ook werkzaam als UHD bij nefrologie @UMCUtrecht! We zijn dus collega's! Maar hoe kan dat?
Onze vakgebieden zijn heel erg verschillend toch? Ja, dat klopt! Het gaat om een artikel waarin we mijn methodologie voor het doen van een 'fuzzy' literatuurstudie operationaliseren voor alle disciplines: alfa, beta, gamma.
Eerst even iets over die methodologie. Toen ik begon met mijn promotieonderzoek was er nog geen definitie van algorithmic accountability. Knap onhandig als je er onderzoek naar wil doen. De term was te nieuw, maar komt natuurlijk niet uit het luchtledige vallen.
Read 12 tweets
12 Jan
Op dit moment hebben we bij @data_school een check-in voor het nieuwe jaar, we bespreken hoe het met iedereen gaat en wat iedereens plannen zijn voor 2021, aansluitend een borrel. 🎉 Normaal ziet dat er ongeveer zo uit 👈, maar nu is het natuurlijk online 👉. Team meeting in het kantoor...Een screenshot van een Team...
Voor ik mijn promotieplek verwierf werkte ik als docent aan de UU en als onderzoeker bij de Utrecht Data School en @DatafiedSociety. Momenteel ben ik nog steeds verbonden aan de twee (al ben ik nu wat minder direct betrokken bij UDS).
Ik raakte bekend met UDS als masterstudent. UDS is jaren geleden opgericht door @mirkoschaefer en @boeschoten met als doel om studenten datavaardig te maken. Dat leek mij wel wat, want Deleuze is leuk hoor, maar ik heb mijn poten graag in de klei. 😉
dataschool.nl
Read 12 tweets
12 Jan
Goedemorgen! Ik begin mijn werkdag als ik het zelf kan indelen meestal vroeg, want ik ben een ochtendmens. Dat heeft ook met mijn energiebeperking te maken. De goede hoeveelheid energie bewaren voor werk is lastig inschatten, dus fijn als dat meteen gebruikt wordt.
De ene dag kost X namelijk meer pijn en energie ('we' noemen dit ook wel 'lepels') dan de andere dag. Voor een groot deel is je energie bewaren dus koffiedik kijken en zo goed mogelijk luisteren naar je lichaam. Blijft lastig!

Meer weten over 'lepels'? 👇
butyoudontlooksick.com/articles/writt…
Werken in de wetenschap is in zoverre goed te doen voor mijn gehandicapte lijf, dat het veel kantoorwerk inhoudt. Tot voor kort was zitten, typen, denken en lezen, nauwelijks probleem. Tot voor kort dus, want inmiddels gaat mijn handfunctie hard achteruit.
Read 9 tweets
11 Jan
Er zijn inderdaad veel manier waarop data gebiased kan zijn, zeker in dit soort contexten. Heel veel van dit soort oplossingen staan of vallen met hoe goed mensen zich er van bewust zijn dat data nooit een 'gegeven' is maar gemaakt wordt.
Data is nooit een doorgeefluik van de werkelijkheid, we máken data. We kiezen ervoor om iets te tellen bijvoorbeeld, en maken keuzes in wat wel en niet meegenomen wordt. Tot op zekere hoogte is dat arbitrair (goede nieuws: daar kunnen we wel verantwoording over afleggen!).
Met dat in het achterhoofd is een eerste stap om je sterk afvragen wat zegt deze data wel en vooral ook niet. En vervolgens: wat kunnen/mogen/willen we hier dan wel of niet mee? Wat betekenen deze keuzes voor gebruikers of burgers?
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!