1/ En als ze niks van zich laten horen, wat zijn ze dan? Héél erg passief? Héél erg onverschillig?

Ik stuurde onderstaande brief vorige week naar de Genzondheidsraad. Van de 32 die de email ontvingen was er slechts één die reageerde.

@Gezondheidsraad @mkeulemans
2/ Geachte collegae,

Onlangs schreef professor Diederik Gommers op Linkedin over reverse transcriptase dat "dit niet aanwezig is in onze cellen." En professor Marjolein van Egmond verkondigde op dat platform "helemaal niet waar is dat het RNA vaccin ons DNA kan veranderen".
3/ Ik wil u allen er op wijzen dat wat beide professoren op Linkedin schrijven niet correct is. Daartoe even een kleine, edoch belangrijke, introductie m.b.t. de moderne genomica.
4/ Zoals u ongetwijfeld weet bezit elke cel in ons lijf ongeveer 50.000 duizend genen(meer dan de helft daarvan zijn RNA genen), die allemaal hun eigen specifieke taken vervullen. Samen met de schakelaars die ze op het juiste moment aan en uitzetten, vormen ze 25% van het genoom.
5/ Nogmaals 50% van het DNA bestaat genetische elementjes, die Transposable and Transposed Elements (kort: TEs) worden genoemd. Er komen in principe twee verschillende in de cellen voor die voor mijn betoog van belang zijn: ERVs en LINEs.
6/ Voorheen junk DNA, blijken ze toch zeer belangrijke biologische functies te vervullen. Ze hebben uiteenlopende controlerende & regulatende functies, o.a. in motorneuronaal vervoer in de spiercellen (ERVs) en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de foetus (LINEs).
7/ Er zijn honderdduizenden van deze LINE elementjes in ons DNA aanwezig. Het is belangrijk om te weten dat deze elementen, net als het ERV element, coderen voor twee enzymen: reverse transcriptase (afgekort RT) en integrase (afgekort INT).
8/ Beide elementen coderen weliswaar voor verschillende RT en INT enzymen, maar ze hebben wel dezelfde functies. Er zijn dus ook honderdduizenden genen voor RT en INT in onze cellen aanwezig.
9/ Het bijzondere aan het RT-enzym is dat het een virus-achtig RNA-molecuul kan omzetten in een cDNA-molecuul, terwijl het INT-enzym dit nieuw gevormde cDNA-molecuul in het erfgoed kan integreren.
10/ Met behulp van RT en INT kan in principe elk virus-achtig RNA, ook dat van een RNA vaccin, in het erfgoed van de mens integreren.
11/ Als de integratie van DNA in of nabij celcyclusgenen, metabole genen of immuungenen plaatsvindt, kan er een grote verscheidenheid aan genetische afwijkingen optreden.
12/ Deze zogenaamde genotoxische effecten kunnen op de lange termijn een rol gaan spelen. Door dit feit herbergen RNA-vaccins dus wel degelijk een potentieel gevaar op de lange termijn.
13/ Met name omdat het LINE element de twee RT en INT mRNA genen in het cytosol van de cellen tot expressie brengt. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat heb ik beschreven in mijn nieuwe boek: amazon.de/Darwin-Revisit…
14/ Door de supersnelle ontwikkeling van de nieuwe RNA-vaccins konden ze slechts op korte termijn effecten worden getest; de potentiële genotoxiciteit op lange termijn is helemaal niet onderzocht. Er was geen tijd voor.
15/ Het is dus onbekend of en hoe vaak een insertie in het menselijk genoom plaatsvindt. Gezien het feit dat er honderdduizenden RT en INT genen in onze cellen voorkomen, kan niet worden uitgesloten dat het wel gebeurt.
16/ Statistisch gezien geldt: hoe meer mensen gevaccineerd worden hoe vaker genotoxische effecten kunnen optreden. Het regeringsplan om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te vaccineren met een RNA-vaccin zou daarom in de toekomst onaangename gevolgen kunnen hebben.
17/ We hebben geen kristallen bol om te zien wat er gaat gebeuren, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt kunnen al wel mogelijke gevaren worden genoemd. Om de mogelijkheid van genotoxische bijwerkingen met deze nieuwe vaccins uit te sluiten, ...
18/ ...is het noodzakelijk om het volledige genoom van alle cellen te sequencen. Hoewel dit nu mogelijk is, zijn dergelijke analyses bij mijn weten nog niet uitgevoerd. De vraag of het verantwoord is om een groot deel van de bevolking te vaccineren met een saRNA-vaccin...
19/ ...dat niet is getest op mogelijke genotoxische bijwerkingen, moet echter wel degelijk serieus worden genomen.

Mijn advies is daarom: alvorens mensen met RNA vaccins in te enten, dienen eventuele DNA integraties te worden uitgesloten.
20/ Dit kan worden bereikt door studies in diermodellen waarna whole genome sequencing wordt uitgevoerd. Dit is de enige manier om lange termijn effecten (genotoxiciteit) uit te sluiten. Daana kan men alsnog beslissen om te vaccineren.
21/ Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

met collegiale groet,
Dr. P. Borger (MSc, PhD)

Dat er niemand reageert...?

Ik heb mijn plicht gedaan als bezorgde wetenschapper.
@Gezondheidsraad @mkeulemans

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pieter Borger

Pieter Borger Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BorgerPieter

12 Jan
Het @refdag en @MaartenCosterus beweren bij monde prof Frits Rosendaal, epidemioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum, dat "Je kunt niet immuun zijn tegen een ziekte die eerder niet bestond."

rd.nl/artikel/908600…

Laten we eens fact checken...

@pjvanerp
Fact 1) cell.com/cell/fulltext/….

Dit is een artikel in Cell, het beste science tijdschrift ter wereld. Het artikel toont dat 40-60% van de mensen niet blootgesteld aan het virus COVID CD4+ T cell immuniteit heeft.
2) nature.com/articles/s4158…

Dit artikel in Nature (ook een van de beste science tijdschriften) beschrijft dat 35% van de geteste mensen die nog nooit zijn blootgesteld aan het virus, COVID19 immuun zijn.
Read 6 tweets
12 Jan
Evidence is piling up that the Corman-Drosten Test is the worst PCR design one can imagine. We discuss 20 scientific papers and wet lab evidence to support our earlier conclusions.

Addendum added:
cormandrostenreview.com/addendum/

@c_drosten @vmcorman @MarionKoopmans @hugodejonge @rivm
17 of those papers describe problems with incorrect primer design (mismatches, dimer formation, melting temperature) in the SARS-CoV-2 specific “confirmatory” test named RdRp-PCR for “RNA-dependent RNA-polymerase” or the E-gene assay.
The problems include:

1) primer dimers and False Positives in non-template controls (NTCs),
2) poor sensitivity and False Negatives compared to other assays,
3) No internal control to normalize the sample preparation variability and its impact on viral load estimation,
Read 5 tweets
9 Jan
1/ Twee "skeptici", @pjvanerp en @DanielTuijnman, doen grote moeite om echte science tegen te houden. Hun nieuwste poging is een "debunk" van immunoloog Dr. Schetters:

kloptdatwel.nl/2021/01/09/pro…

Dit voor de leek overtuigend lijkende stuk zou door geen enkele peer review komen...
2/ We hoeven geen uitgebreide aandacht aan de debunk te spenderen, want het is "rookie work". Ik pak meteen hun belangrijkste bron, prof @HuubSchellekens. Blijkbaar hebben deze twee sceptici zelf geen kennis en moeten zich op autoriteitsargumenten beroepen (wat een "fallacy" is).
3/ Prof. Schellekens: "als dit ene eiwit auto-immuunziektes zou kunnen veroorzaken, dan hadden we dat allang gezien bij vaccins met levend-verzwakte virussen zoals die voor mazelen en rode hond."

Blijkbaar hebben we hier opnieuw te maken met een Prof die geen literatuur leest.
Read 5 tweets
9 Jan
1/ Over the years, I worked for several universities in the Netherlands, in Australia, in Switzerland. I must have had around 100-200 colleagues. We had loads of labfun and discussed extensively. We debated science, non-science, science politics, how academia was run, etc.
2/ We realized that skeptical and critical thinking was the only way for science to progress. We realized that science should be free of dogma and ideology. We understood the importance of Huxley's famous words: "Science commits suicide when its adopts a creed."
3/ Early 2020, I realized our politicians posed pseudoscience masquaraded as science upon us. The misinformation on viruses, genetics, RT-PCR, statistics... I found it appaling. The political fear mongering in the name of science...it was disgusting. A bad Hollywood movie.
Read 4 tweets
8 Jan
1/ Met de nieuwe gegevens kunnen we berekenen, dat van deze 27000 gevaccineerde zorgmedewerkers, er tussen de 108 en 3780 mensen transgeen zijn geworden.

Zij hebben (een deel van het RNA vaccin) nu voor altijd in hun DNA zitten.

biorxiv.org/content/10.110…

@hugodejonge @rivm
2/ Of er een verstoring m.b.t de genetische expressie gaat optreden in het genoom van deze 108-3780 mensen hangt af van de positie waar en hoe vaak het RNA vaccin integreerde.
3/ Zoals u weet raad ik af van RNA vaccins, omdat ze niet werden getest op genotoxiciteit na integratie in het genoom. Voor meer info:Of de "kuur" erger dan de "kwaal" wordt, weten we over enige jaren.
Read 5 tweets
27 Dec 20
@hugodejonge heb ik meermaals op de hoogte gebracht van de potentiële gevaren van RNA vaccins. Het gaat er niet in wat erin zit, maar wat ermee in je cellen gebeurt. Nog een keertje voor @hugodejonge ...
In onze cellen komen duizenden genen voor die voor de enzymen Reverse transcriptase en integrase coderen. Deze kunnen in twee stappen een virus-achtig RNA in het DNA integrieren...
Er bestaat geen reden waarom RNA vaccins zouden zijn uitgesloten van dit integratieproces. Het werd simpelweg niet onderzocht. I.t.t. wat @hugodejonge hier beweert zijn evt. Genotoxische effecten niet onderzocht.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!