Käyn tässä ketjussa aukottoman brutaalisti läpi, miksi opettajiin kohdistuvassa ilmiantokampanjassa on nimenomaan kyse peloittelusta ja ilmiantamisesta, ja miksi meriselitykset perussuomalaisten syrjinnästä ovat pelkkää paskapuhetta.

#opetus #perussuomalaiset #äärioikeisto
Otetaan aluksi käsittelyyn kampanjan viesti. Kampanjassa kysytään, että onko oppilaalla tietoa tämän koulun opetuksen puolueellisuudesta ja ilmoitetaan, että kampanjassa kerätään kaikki tieto ylös.
Mitä on kaikki tieto? Jani Mäkelä tarkentaa, että puolueelle kuuluu raportoida "Kuka, missä, miten ja mieluiten miten asian voi todistaa."

Pääasiallinen raportointikanava on ps-nuorten gmail-tili ja somakanavat.
Lisäksi kampanjan kuvassa käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa perussuomalaiset mainitaan natsien demokraattisesti tapahtuneen valtaannousun yhteydessä.
Eli: Kampanjassa ei ole kyse syrjinnästä, tai siitä kohdeltaisiinko perussuomalaisiksi tunnustautuneita oppilaita eri tavalla kuin muita oppilaita.

Missään kohtaa kampanjaa ei edes kehoteta raportoimaan syrjintä tai kiusaustapauksista.
Kampanjalla on selkeästi vain yksi kärki: oppilaita kehoitetaan raportoimaan, jos #perussuomalaiset esitetään kriittisessä valossa. Kampanjasta käy ilmi, että mikä tahansa perussuomalaisiin liittyvä kommentti, jonka voi tulkita puolueelliseksi, tulee raportoida puoleelle.
Herää kysymys, että mitä puolue tekee henkilörekisterillä, jonka pääasiallinen sisältö koostuu opetustyössä perussuomalaisia mahdollisesti kriittisesti käsitelleistä henkilöistä?

Maailmalta löytyy ikäviä esimerkkejä tällaisten listojen käyttötarkoituksista.
Pääasiallinen viesti on kuitenkin suunnattu opetushenkilökunnalle: varokaa kaikkea mitä sanotte perussuomalaista, tai me hankimme teille potkut.

Tämä on se, miksi kaikkien opetustustyössä olevien täytyy pysäyttää tämän kampanjan peloitusvaikutus heti alkuunsa.
Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja @BergbomMiko aloitti välittömästi surkean yrityksen puolustella kampanjaa. Huolimatta siitä onko Mikon kommentit pelkkää paskapuhetta, voi itse kampanjaa tarkastellessa todeta nopeasti, ettei siinä pyydetä ilmoittamaan kiusaamisesta.
Kampanjassa pyydetään vain ja ainoastaan raportoimaan puolueen kannalta haitallisesta opetussisällöstä.

Jättäkää Mikon ja muiden puolustelut omaan arvoonsa. He tietävät puhuvansa paskaa kampanjan tarkoitusperistä, mutta ei tule sitä koskaan myöntämään.
Näissä viesteissä alkuperäinen kampanjan tarkoitus yritetään sämpylöidä joksikin muuksi kuin mikä se on.

Älkää menkö tähän halpaan. Jos persunuorille mainitut asiat olisivat olleet tärkeitä tai se syy, miksi kampanja perustetiin, niin SE OLISI VARMAAN LUKENUT SIINÄ KAMPANJASSA.
On hälyttävää, jos @oajry:ssä ei puututa tähän maalituskampanjaan. Se on suunnattu kaventamaan opetushenkilökunnan sananvapautta ja siinä Suomen galluppeja johtava puolue suoraan ilmoittaa kansanedustajansa suulla keräävänsä laitonta poliittista henkilörekisteriä opettajista.
Lisäksi tämä on taas stressitesti suomalaisille toimittajille: Osataanko demokratiaa ja sananvapautta puolustaa myös silloin kun sitä todella yritetään kaventaa, vai onko puolustukset varattu vain puheenvuoroille silloin, kun äärioikeistolaisia vihapuhujia suljetaan twitteristä?
Sain asiasta älähdettyäni välittömästi maalitusuhkauksia.

Näiden tarkoitus on sama kuin itse kampanjan: vaientaminen.

Jos haluat osoittaa tukesi, niin toimi toisin kuin #perussuomalaiset ja muu äärioikeisto haluavat ja jaa tämä ketju tai kirjoita itse aiheesta kannanotto.🙏
Lisäksi tämä asettuu suuremmassa kuvassa samaan yhteiskunnallisen luottamuksen nakertamiseen, jota Perussuomalaiset harrastavat muutenkin.

Oikeuslaitos on puolueellinen, vaalit ovat vilpillisiä, media on vihervasemmiston hallussa, poliisi on mätäpätä jne.
Kyse on totalitaristisille aatteille, kuten autoritaariselle kommunismille tai fasismille ominaisesta ilmiöstä, jonka Hannah Arendt kiteytti teoksessaan Totalitarismin synty:
“The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced Communist, but people for whom the distinction between fact and fiction (i.e.,the reality of experience) and the distinction between true and false (i.e.,the standards of thought) no longer exist.”
Puhumattakaan siitä, että opetushenkilökunnan ilmiantaminen mahdollisesti Puoluetta vahingoittavista kommenteista on käytäntönä suoraan sitä itseään:
Koska #psnuoret puolustautuivat juuri esittämälläni tavalla, tein uuden jatkoketjun aiheesta:#perussuomalaiset #äärioikeisto #persut #opetus
Tässä on yksi elävä esimerkki viime vuodelta Ranskasta, joka havainnollistaa hyvin, miksi koulujen opetuksen sisältö pitää suojata fanaatikoiden väliintulolta - oli kyseessä sitten äärioikeisto tai islamistifundamentalistit.

yle.fi/uutiset/3-1160…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dimitri Ollikainen

Dimitri Ollikainen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @161Dimi

13 Jan
Kirjoitin tämän ketjun ennakkoon, koska oli aivan selvää, minkälaiseen puolustukseen Perussuomalaiset nuoret lähtee, ja olin asiassa täysin oikeassa.

Seuraavaksi on stressitesti medialle. Antakaas kun selitän:

#persut #stasi #janimäkelä #psnuoret
Toimittajilla on nyt kaksi vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1.

Toimittajat tutustuvat aiheeseen ja katsovat, mitä Perussuomalaisten nuorten kampanjassa alunperin sanottiin.

#Persu-nuoria haasteltaessa tämä huomioidaan, eikä oteta totuuttena jälkikäteen keksittyjä selittelyitä.
Vaihtoehto 2.

Toimittajat eivät tutustu aiheeseen tarkemmin, ja hyppäävät somekohuun kesken kaiken.

Toimittajat perustavat uutisensa ensisijaisesti ps-nuorten meriselityksille, jotka eivät vastaa kampanjan alkuperäistä viestiä.
Read 11 tweets
13 Jan
En antanut perussuomalaisten pelottelu- ja ilmiantokampanjoiden tänäänkään vaikuttaa opetuksen sisältöön.

Käsittelemme juuri yhteiskunnallista vaikuttamista, ja Jani Mäkelän tviitti sopisi kurssille esimerkiksi yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta pelon ilmapiirin luomisella.
En yleensä puhu työasioista somessa, mutta tässä kohdassa koin tärkeäksi tuoda asia ääneen esille. Tämänkaltaiset peloittelu- ja ilmiantokampanjat torjutaan vain, jos opetustyötä tekevät yhteen ääneen sanovat, ettei näiden anneta vaikuttaa työhön. Hiljaisuus ei ole vaihtoehto.
Toivoisin, että @oajry ottaisi tähän myös nopeasti kantaa.
Read 5 tweets
12 Jan
Kunnon paskaa. Kyseessä on ISISiä vastaan taistellut nainen, Suomi hylkää turvapaikan ja iltalehden toimittaja ilkkuu terroristiksi.

Toimittaja Solmu Salminen oikein hieroo terroristileimaa henkilön naamalle.
Kyseisen henkilön viimeinen asemapaikka ennen haavoitutmista oli Sinjar-vuorella suojelemassa jesidejä ISIS:in hirmuteoilta.

@SLahteenaho kirjoittaa aiheesta tarkemmin:

Huomionarvoista myös, että vaakakupissa on painanut erityisesti se, että henkilö on toiminut PKK:n kouluttajana, eli opettanut demokratiaa, ekologiaa ja feminismiä.
Read 4 tweets
11 Jan
Päivän kovin isku äärioikeiston nettialusta Parleria vastaan ei tullut Amazonilta ja muilta teknologiajäteiltä, vaan hakkereilta jotka saivat talteen 70TB käyttäjädataa sivuston haavoittuvaisuuksia hyödyntäen.

Ja kyse ei ole ihan mistä tahansa datasta.

cybernews.com/news/70tb-of-p…
Hakkerit saivat käsiinsä ilmeisesti mm. jokaisen postauksen kongressitalon valtauspäivältä SEKÄ verifikoituneiden käyttäjien lähettämät kuvat henkilötunnuksista, jotka yhdistävät käyttäjät todelliseen identiteettiinsä.

Tämä sisältää myös poistetut postaukset.
70tb on tietenkin aivan valtava määrä dataa läpikäytäväksi, mutta kongressitalon valtauksen korkean profiilin takia vapaaehtoisvoimia datan täikampaamiseen näyttäisi olevan riittämiin.
Read 6 tweets
9 Jan
Liberaali oikeisto ei tähän mennessä ole ymmärtänyt fasistisen liikehdinnän logiikkaa, ja osin ymmärtämättömyyttään levittää punaista mattoa rautasaappaille.

Seuraa pitkä räntti, prove me wrong!
📝 Liberaalin oikeiston mukaan fasismille ei pidä antaa huomiota vastustamalla sitä.

Siksi liberaali oikeisto ei toimi fasistien mielenosoituksia vastaan, vaan keskittyy diskreditoimaan fasismin vastustajien toimintaa.
📝 Liberaali oikeisto uskoo, että fasismi haluaa marginalisaatiota.

Siksi liberaali oikeisto on huolissaan kaikista toimista, jotka marginalisoi fasisteja, koska ajattelevat tämän lisäävän kahtiajakoa.

Samalla he tulevat vetäneeksi fasistit yhä uudestaan politiikan piiriin.
Read 11 tweets
9 Jan
Luen itse tällaiset kommentit esimerkkinä normatiivista tavasta suhtautua sananvapauteen:

Sananvapaudesta huolestutaan, jos äärioikeiston vihanlietsonnalle asetetaan mitään rajoja.

Jos repressio kohdistuu esim antifasisteihin, on turha odottaa vastaavaa huolestumista.
Kyse ei ole tässä esim. someyhtiöiden vallasta. Siitä olisi voinut puhua vuoden jokaisena päivänä tähän mennessä.

Kyse on siitä, että someyhtiöiden vallasta tukee mielenkiintoinen keskustelunaihe vasta kun se rajoittaa äärioikeiston toimintaa.
Esimerkiksi viime vuonna facebook puhdisti sivuiltaan suuren määrän Yhdysvalloissa vaikuttavien antifasististen toimijoiden sivustoja.

Nämä puhdistukset otettiin joko tervetulleina vastaan tai ignoorattiin.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!