Cora kan t LETTERLIJK niet uitleggen. #LelystadAirport
Ik zou zelf niet stoppen met om elkaar heen vliegen ook. #LelystadAirport
Overlast- & uitstootbeperking “bij benadering”. “Potentiële winst.” “Geen beloftes.” “Geen detailniveau.” #LelystadAirport
Kortom. Die kop is misleidend. Cora heeft geen idee waar ze t over heeft, maar weet wel dat t politiek verstandig is r géén beloftes over te doen. Geloof haar maar op haar blauwe trots, euh: ogen. Koekoek. #LelystadAirport
Begint u vast met lezen? Ik heb wat teams’, maar haak daarna aan. #LelystadAirport Passende beoordeling & MER lijken me t interessantst. Bewaar de aanbiedingsbrief maar ff voor later: de verkooppraatjes van Cora staan immers al in de krant. rijksoverheid.nl/documenten/kam…
T eerste doel is economisch, tenzij Cora met luchtruimgebruikers ook vogels & insecten bedoelt (1). T derde doel is ook economisch (2). N veiligheid is n woord dat ik mis. #luchtruimherziening
Zuidoostelijk #Schiphol. Ik merk t elke dag al #bovenutrecht & dat gaat dus alleen maar erger worden. #luchtruimherziening
R komt bij #Schiphol n herriehotspot bij. Leuk voor al die mensen die daar straks n nieuwbouwwoning willen. #luchtruimherziening #luchtalarm
Vanaf 2025 anderhalf procent groei mogelijk. #luchtruimherziening #luchtalarm
#Schiphol verbouwen voor de veiligheid? Nee. Wel mogelijk n baan r bij. #luchtruimherziening #luchtalarm
Stedelijke gebieden (woonkernen) maximaal ontzien. MERK IK DUS NIKS VAN, Cora. #luchtruimherziening #luchtalarm
Ah. Ik snap al waarom ik daar niks van merk. Dat ontzien van woonkernen geldt tot 1828 meter. Daarboven geldt nu dat u herrie mag horen omdat dat beter is voor t klimaat. #luchtruimherziening #luchtalarm [ik denk dan zelf: is minder vliegtuigen niet nog beterder voor t klimaat?]
Wie zouden die luchtruimexperts zijn, op basis waarvan deze prioriteitsstelling is gekozen? #luchtruimherziening #luchtalarm
Ja. Zo vliegen ze dus al. T gaat om t rechterplaatje. #luchtruimherziening #luchtalarm
De belangrijkste winst van die #luchtruimherziening wordt volgens mij geboekt door de luchtvaartmaatschappijen. 8% minder brandstof, claimt Cora. #luchtalarm [als je niet vliegt, bespaar je nog meer kerosine]
Misschien n klein positief effect op luchtkwaliteit. Misschien. #luchtruimherziening #luchtalarm
Die geluidsafname van 20% lijkt ENORM. Maar is "rondom n generieke baan". Als daarmee n start-landingsbaan bedoeld wordt, ben ik benieuwd welke geluidstoename daar in de rest van Nederland tegenover staat. #luchtruimherziening #luchtalarm
"Afname van de belasting op natuur." N dan na die eerste zin de uitleg dat ze dat eigenlijk helemaal nog niet weet. #luchtruimherziening #luchtalarm
Nog n winstpuntje voor de sector. Minder vliegtijd. #luchtruimherziening #luchtalarm
Nee maar serieus. "De totale belasting neemt af." N dan "hoe t gaat uitwerken op plekken in Nederland is niet aan te geven". HOE WEET JE DAN DAT DE TOTALE BELASTING AFNEEMT?
N degene die klagen zitten dan zeker net op 1 van die weinige plekken in Nederland waar de hinder toeneemt. Maar hé: dat is dan voor al die andere Nederlanders die hun leefomgeving zien verbeteren. #luchtruimherziening #luchtalarm
Ze zijn zo zeker van hun zaak dat aan deze "indicatie" van "verwachte effecten" "geen rechten (kunnen worden ontleend)". #luchtruimherziening #luchtalarm [waar moet n kamer straks mee instemmen eigenlijk?!?]
Jammer wel. Dat ik geen rechten kan ontlenen aan deze indicatie van verwachte effecten. Tenzij die mindere spreiding tot n grotere voorspelbaarheid van meer n permanente hinder #bovenutrecht leidt. #luchtruimherziening #luchtalarm
Die milieueffectrapportage? Ze hebben r geen stap voor buiten de deur gezet. #luchtruimherziening #luchtalarm
Wat is r passends aan deze passende beoordeling?!? "Geen routeontwerpen beschikbaar." N lekker neutraal ook, die vraagstelling: "dient aannemelijk (te) maken dat aantasting (...) van Natura 2000-gebieden is uit te sluiten".
Nou. Dat aannemelijk maken is dus niet gelukt. Ik geloof r allemaal niks van. N laat die routes dan s zien. #luchtruimherziening #luchtalarm
Nog n kostelijke. Stikstofdepositie gaan we salderen. Probleempje: we hebben geen idee van de hoeveelheid die gesaldeerd moet. #luchtruimherziening #luchtalarm
Kunnen we die luchtfietserij van Cora ff n halt toeroepen? De passende beoordeling is onvolledig. N de beschikbare kennis & informatie is onvoldoende. #luchtruimherziening #luchtalarm
T lekkerste & langste is voor t laatst: rijksoverheid.nl/documenten/rap… 254 pagina's plan-MER. #luchtruimherziening #luchtalarm
T deel in t geel is t probleem. N t feit dat iedereen zich neerlegt bij de onvermijdelijkheid van groei. Alsof we geen keuze hebben. #luchtruimherziening #luchtalarm
Die 20% geluidsreductie is in n klein deel van Nederland idd. Nu nog ff uitvogelen waar de herrie toeneemt. #luchtruimherziening #luchtalarm
Utrecht & Gelderland, let op. #luchtruimherziening #luchtalarm
579 duizend vluchten. Op #Schiphol. N 103 duizend op die andere luchthavens "van nationaal belang". Eelde. Nationaal belang. Really? #luchtruimherziening #luchtalarm
R kan nog meer bij, r kan nog meer bij. #piekuurcapaciteit #luchtruimherziening #luchtalarm
Hoe kan je dit soort aannames nou klakkeloos overnemen? #luchtruimherziening #luchtalarm
Voor de geluidsBEREKENINGEN doen we net alsof r geen avond- & nachtvluchten bestaan, alsof r geen Toepolevs & Antonovs overvliegen & alsof vliegtuigen ook echt elk jaar n beetje stiller worden. #luchtruimherziening #luchtalarm
Grappig. Boven 7,5 km verbruiken vliegtuigen geen kerosine meer? #luchtruimherziening #luchtalarm
Dit zegt t eigenlijk wel. #luchtruimherziening #luchtalarm
#BovenUtrecht zitten ze regelmatig op 2,5 à 3 km. Dat geluid is bij mij BINNEN op de grond idd "wel waarneembaar" & ja, dat leidt bij mij tot geluidshinder. #luchtruimherziening #luchtalarm
Ja. Verplaatsing dus. Niet vermindering. N laten we stikstofdeposities nou juist moeten verminderen. #luchtruimherziening #luchtalarm
Maar jongens. Waarom kijken jullie toch alleen naar geluidsbelasting in de buurt van luchthavens? #luchtruimherziening #luchtalarm
Waar komt die 68 per dag vandaan?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with René Lukassen

René Lukassen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @renelukassen

12 Jan
Ha ha ha. N stichting is van alle organisatievormen juist t mìnst transparant.
Niks Amsterdam Beach. #zandvoort
Kijk die line up. #zandvoort
Read 9 tweets
22 Jul 19
Op 9 juli, de raad was net n week met reces, heeft t college van #Zandvoort de sleutels van de gemeente overgedragen aan t circuit #Zandvoort.
Besluit: zandvoort.raadsinformatie.nl/document/78278…
Plannetjes: zandvoort.raadsinformatie.nl/document/78278…
N #formule1-single van Armin van Buuren of Martin Garrix. Echt?!?
Had ik al verteld dat de zandhagedis (minez.nederlandsesoorten.nl/content/zandha…) & de rugstreeppad (minez.nederlandsesoorten.nl/content/rugstr…) zijn gezien in de omgeving van t circuit?
T spel gaat op de euh... racewagen. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Read 221 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!