, 221 tweets, 199 min read Read on Twitter
Op 9 juli, de raad was net n week met reces, heeft t college van #Zandvoort de sleutels van de gemeente overgedragen aan t circuit #Zandvoort.
Besluit: zandvoort.raadsinformatie.nl/document/78278…
Plannetjes: zandvoort.raadsinformatie.nl/document/78278…
N #formule1-single van Armin van Buuren of Martin Garrix. Echt?!?
Had ik al verteld dat de zandhagedis (minez.nederlandsesoorten.nl/content/zandha…) & de rugstreeppad (minez.nederlandsesoorten.nl/content/rugstr…) zijn gezien in de omgeving van t circuit?
T spel gaat op de euh... racewagen. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Terwijl Nederland op t strand lag, op #Zandvoort of in n buitenland, diende t circuit n ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming in voor wat "kleine aanpassingen" (dixit @JanLammers) van t circuit, om die #formule1 mogelijk te maken.
@janlammers Dat was nodig, omdat die "kleine aanpassingen" n waslijst ingrepen is (1,2), die t leefgebied van de beschermde rugstreeppad n zandhagedis verstoort n vernielt (3).
@janlammers In die lange lijst op nummer 1 "t aanleggen van n weg". U weet wel, ik had t r al eerder over: #zandvoort #formule1 #dutchgp
@janlammers Voor die waslijst is dus n ontheffing nodig, want de rugstreeppad n zandhagedis moeten "strikt worden beschermd" n t is verboden ze opzettelijk te doden of te vangen (hou die ff vast), te verstoren, hun eieren te vernielen of rapen, hun rust/voortplantingsplaatsen te beschadigen.
@janlammers Die ontheffing wordt alleen bij hoge uitzondering verleend. Kijk maar eens hoe hoog die drempel is. #zandvoort #formule1 #dutchgp
@janlammers Nou, volgens t circuit is van zo'n hoge uitzondering sprake want die verbouwing dient t belang van "volksgezondheid, de openbare veiligheid of n andere dwingende reden van groot openbaar belang (ik zeg: PAS PAS PAS), met in begrip van redenen van sociale of economische aard".
@janlammers Dat de circuitdirectie dat allemaal stelt, snap ik wel. Dat de omgevingsdienst Noord-Holland-Noord r in mee gaat, snap ik minder. #mening
@janlammers N dat die toegangsweg nu ineens noodzakelijk is, bevreemdt mij (1). Eerder vroeg ik de circuitdirectie r expliciet naar n kreeg ik dit antwoord (2). Dus hoezo: noodzakelijk?!? #zandvoort #formule1 #dutchgp
@janlammers Even terug naar de rugstreeppad. Die landelijke staat van instandhouding is dus zeer ongunstig. Die van de zandhagedis is matig ongunstig. Voorzichtig an dus met die lieve diertjes zou je zeggen: rtlz.nl/algemeen/binne… #zandvoort #formule1 #dutchgp
@janlammers Tot voorlopig slot: r is één woord opvallend afwezig in deze ontheffing: odnhn.nl/Nieuws/Bekendm… Stikstof. #zandvoort #formule1 #dutchgp
@janlammers Sorry @JanLammers. Ik bedoelde Jan underscore Lammers. Altijd t zelfde...
@janlammers T bericht die je wist dat zou komen.
In ieder geval één milieuclub gaat in bezwaar tegen de ontheffing die is verleend om circuit #Zandvoort te verbouwen.
#formule1 #dutchgp
@janlammers Ik ben r inmiddels ook achter waarom in de ontheffing t woord "stikstof" niet voorkomt. De Wet natuurbescherming kent verschillende toestemmingen. De nu openbare ontheffing ziet op "soorten" (planten, dieren). Stikstof is "Natura2000-gebieden". Die moet dus nog.
Ondertussen laat t circuit #Zandvoort zelf r letterlijk geen gras over groeien.
Mij kost t vinden van n aannemer weken.
T circuit heeft r 1 aan t werk, 2 dagen nadat n ontheffing op de deurmat valt.
#formule1 #dutchgp
Ik hoop overigens niet dat dit t begin is van t "wegvangen" van de dieren. Want dat mag - blijkens de ontheffing - pas per 1 september. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
N daar is - naar verwachting - t tweede bezwaar. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Kostelijk. T boekje met plannetjes zat vol met foto’s die n inbreuk maakten op portret- & merkrechten (1). Dus moest t aangepast...
zandvoort.raadsinformatie.nl/document/79013…
Zouden de managementbureaus van Armin van Buuren & Martin Garrix hebben gebeld? (1: oude tekst; 2: nieuwe tekst).
Of de agent van Jeroen van Inkel?
R lìgt n camping naast t circuit, suffie. #Zandvoort #formule1 #dutchgp campingdeduinrand.nl
N de druk op vergunningverleners, bezwaarmakers & rechters wordt opgevoerd, zie ik. Als r maar geen ongelukken van komen. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Stukje geluidgebeuren op t #circuit #zandvoort. NB dit zijn gewogen gemiddelden over day, evening, night. #formule1 #dutchgp
Voor mij zou dit (1) dus reden zijn om JUIST t luchtvaartgeluid mee te nemen. Je wilt toch weten waar je inwoners aan toe zijn?
Stelletje struisvogels, daar in #Zandvoort. #formule1 #dutchgp
Misschien ook n 30 km/u zone instellen op t circuit? #geintjemeneersonneberg
Stil asfalt, kan ook nog.
Oh, wacht even.
Merkwaardig eigenlijk. De gemeente #Zandvoort komt met n aanscherping van de geluidplandrempel (1). Maar voor t circuit #Zandvoort heeft dat geen enkele gevolgen (2). #formule1 #dutchgp
U dacht n tijdelijke camping te beginnen? Mag niet. Van de prins. #formule1 #zandvoort #dutchgp
Ik snap wel waarom. Van de €’s die u op de officiële racecamping betaalt, vloeit vast t 1 & ander naar de #dutchgp (1,2). Oh ja: niet wildplassen/na 23u stil zijn (3), & kom met t ov (4). #Zandvoort #formule1
Waar die camping is? Naast t circuit (1). Wilde Jan Lammers immers. Is ie al vergund? Nee natuurlijk. Basic (2), comfort (3), VIP (4). Kost wat. Heb je ook niks. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Tenzij je voor t young arrangement gaat. Dan mag je de tent houden. #Zandvoort #formule1 #dutchgp Oh ja: nergens stroom. Zelfs geen groene.
Ik kom toch ook nog even terug op de toegangsweg die t circuit #Zandvoort aan wil leggen voor de #formule1. De grijze streep onder de dikke balk in t midden is t bestaande wandelpad. De dikke balk is de aan te leggen weg. #dutchgp
Dat blauwe ding is n tunnel. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Schelpenpaden, witte stippellijnen. Handig, als je op de racecamping staat. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Tribune. Geen kleintje. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Nog n tribune. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Kijk. Nou komen we ergens. Omdat t circuit #Zandvoort zo nodig 125.000 betalende bezoekers per dag wil hebben, moet de toegangsweg r komen. Uit oogpunt van crowd management, bij calamiteiten, is de weg "noodzakelijk". N voor de bobo's natuurlijk. #formule1 #dutchgp
Wat ik vanaf t begin vermoedde, lijkt nu toch wel waar. De toegangsweg is “benodigd” om bij calamiteiten tijdig tenminste 11.750 van 120.140 verwachte bezoekers t circuit #Zandvoort te kunnen doen ontvluchten.
Daar hebben ze dan 12,4 minuten voor nodig, als de weg tenminste verbreed wordt van de huidige 5 tot 7 meter, n de steilheid ervan wordt weggehaald. Die 12,4 minuten maakt t tot “n aandachtspunt”. Alles boven 15 minuten is “niet acceptabel”.
Ik durf zo langzamerhand de stelling wel aan dat, als die weg niet kan worden aangelegd omdat ontheffingen of vergunningen niet definitief rondkomen, t feestje met minder toeschouwers gevierd zal moeten worden. Want veiligheid staat natuurlijk op 1. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
De pad & de hagedis kent u. Maar de ruige scheefkelk & de blauwe zeedistel, die zijn misschien nieuw. Zeer zeldzaam. Kwetsbaar. De shovel r over.
Dit is Nederland. R is n wet. De provincie maakt r uitzonderingen op. Hoezo: natuur verstikt? #waanzinnigraarland #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Dit wordt nog interessant.
- geen negatief effect?
- geen significant negatief effect?
- of toch, n dan n passende beoordeling?
Ook geinig: volgens t circuit #Zandvoort ìs t helemaal geen Natura2000-/NatuurNetwerk-gebied. #formule1 #dutchgp
Zeg. Hoe lang duurt die zomer in Den Haag eigenlijk? #zandvoort #formule1 #dutchgp
Weer wat puzzelstukjes van de plannen die t circuit #zandvoort heeft. R moet gesloopt, r moet ASBEST verwijderd (verstikkend, idd), r moet n strandpaviljoen komen, gedurende 5 jaar. #formule1 #dutchgp
Gesloopt moeten n tankstation (1) & n restaurant (2). #zandvoort #formule1 #dutchgp
In t tankstation zijn "geen asbestverdachte materialen aangetroffen". "R is geen redelijk vermoeden dat r niet waarneembare asbesthoudende toepassingen in t gebouwtje aanwezig zijn. Derhalve is n aanvullend onderzoek niet noodzakelijk." #zandvoort #formule1 #dutchgp
In t restaurant - La Course - is in totaal 1,67 kuub asbest aangetroffen. Fragmenten op de vliering boven n toilet zorgt r voor dat n deel van die vliering momenteel niet mag worden gebruikt. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Dat asbest gaat afgevoerd worden, samen met de rest van t gebouw. Das wel fijn om te weten, denk ik, als je op de camping staat. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Wel duurzaam. Op t asbest na. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Dan t strandpaviljoen. In circuit #zandvoort jargon: t bijeenkomstgebouw (1). T is deels n bestaand-paviljoen (2). N hier moet t komen (3,4). #formule1 #dutchgp
Dan bent u weer even n beetje bij. #zandvoort #formule1 #dutchgp
De eerste rechtsgang is n feit. #Zandvoort #formule1 #dutchgp “Komende dagen
wordt nog n voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank.”
N handhavingsverzoeken aan gemeente & provinciale staten. #Zandvoort #formule1 #dutchgp Bent u weer even bij.
Iets zegt me dat vandaag duidelijk wordt dat r miljoenen beschikbaar zijn voor de aanpassing van t spoor naar #Zandvoort. #formule1 #dutchgp Dan hebben ze vanavond ook iets leuks te melden, daar in de raad. zandvoort.raadsinformatie.nl/vergadering/57…
T wordt gezellig, daar. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Weet u nog? T college van #Zandvoort was van mening dat kosten van mogelijke aanpassingen aan t treinstation & t spoortracé nìet voor rekening mogen komen van de gemeente: U mag raden wie r nu toch voor betaalt: ad.nl/binnenland/dea… #formule1 #dutchgp
Waarmee de eerste tegenvaller voor de gemeente #Zandvoort n feit is, n t maximaal toegezegde bedrag van 4 miljoen voor de organisatie van de #formule1 op circuit #zandvoort in één x met 56% overschreden is. #dutchgp
Maar euh: is t niet n beetje raar om te starten met de werkzaamheden als de invloed van de uitspraak van de raad van state inzake t #PAS nog nader moet worden onderzocht? #zandvoort #formule1 #dutchgp
Kostelijk. Gemeenteraad & provinciale staten moeten dus nog instemmen met de miljoenensubsidie. N #ProRail heeft vermoedelijk vergunningen nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ook Overveen kan dus misschien nog naar n rechter. #spaghetti #formule1 #dutchgp #zandvoort
Ah. #Zandvoort zelf lapt € 1,2 miljoen. #dutchgp #formule1
De #dutchgp trekt ook de portemonnee hoor. N tijdelijke trap op station Haarlem. (nou nou).
Nog s € 1,4 miljoen van de buren van #Zandvoort: zandvoort.raadsinformatie.nl/document/79469… #formule1
Mobiliteitsplan moet 1 december klaar zijn. #formule1 #Zandvoort #dutchgp
De vergunningen. Dat loopt. Handhavingsverzoek wet natuurbescherming. Daar gaat de gemeente niet over. R wordt ondertussen intensief samengewerkt met circuit. Dat dan weer wel. #formule1 #dutchgp #Zandvoort
Helikopters. Moet je ook niet voor bij de gemeente zijn. Of toch: want de burgemeester moet instemmen met landen. Gaat om functioneel vervoer. Bijv. voor de coureurs. Aan- & afvliegen via zee. Ze komen vanaf hun jachten natuurlijk. #dutchgp #formule1 #Zandvoort
Tav de #pas-uitspraak. Gooit die roet in t eten? Ja. Wethouder heeft n opvatting. Gaat ver, soms. Maar r zijn nog wel mogelijkheden. T is allemaal onderzocht. Maakt t ingewikkelder. Dat t speelt, zeker. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Vraag van mijn kant: als t is onderzocht, #pas, WAAR IS DAN DAT ONDERZOEK? #dutchgp #Zandvoort #formule1
Meteen maar even gevraagd aan de woordvoerder #formule1 a.i van de gemeente #Zandvoort, die sinds 26 augustus geen vraag meer heeft beantwoord. #dutchgp
N aan zijn plv.
Juichbericht over de treinen naar #Zandvoort deze week. De gemeente Bloemendaal lijkt minder te spreken over de voldongen-feitenaanpak van de buren. gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C61… #formule1 #dutchgp
N in Overveen vinden ze r ook wat van: “zo bedondert t bestuur in Nederland zijn burgers, t liefst tijdens de zomervakantie”. gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27… #formule1 #Zandvoort #dutchgp
Op 3 september stelde ik de provincie Noord Holland n eenvoudige vraag. Is voor de aanpassingen aan circuit #Zandvoort n ontheffing/vergunning gebiedsbescherming nodig? Zoals r n ontheffing soorten nodig is?
Op 4 & 9 september vroeg ik t nog eens. Op 11 september kreeg ik dit antwoord (1). Ik stelde de vraag nog maar eens, want wat thans niet is, kan nog komen, nietwaar (2). T is vandaag de 13e. Ik wacht nog altijd op antwoord.
Op 12 september toch ook nog maar wat vragen uitgezet bij #dutchgp over de vergunningen/ontheffingen die nodig zijn voor de “kleine aanpassingen” () van t circuit #Zandvoort tbv n #formule1.
N bij de gemeente @zandvoortaanzee, omdat ik toch bezig was. Niet dat je snel antwoord hebt overigens... #dutchgp #formule1 #Zandvoort
@ZandvoortaanZee De snelheid waarmee de @provincienh op dit soort verzoeken reageert = weinig verstappeniaans & omgekeerd evenredig aan de snelheid waarmee t circuit #Zandvoort zijn “kleine aanpassingen” uitvoert. #dutchgp #formule1
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Tja. Als te veel duinen belast worden door circuit- & industrieherrie, dan maak je toch gewoon t stiltegebied kleiner?
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Ik geloof dat ik begrijp waardoor dat faciliteren wordt ingegeven. De kaartjes zijn vast netjes betaald. #zandvoort
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Dit is wel n inschattingsfoutje geweest van de onderzoekers hoor. #zandvoort #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH VIP-boxje (1), gesprekje met de prins (2). Zo doe je dat, als #circuit-eigenaar n gemeente #Zandvoort. #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH N oh ja: niet negatieve uitspraken doen. #Zandvoort #dutchgp #formule1
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Ik weet natuurlijk niet wat r onleesbaar is gemaakt, maar t kan zijn dat iemand hier op t verkeerde been is gezet, qua vergunning Wet natuurbescherming. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Dit moest ik ook even 2 x lezen voordat ik t niet snapte.
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Ik geloof dat ik antwoord heb op de vraag die ik al enige tijd stel, over die ontheffing stikstofdepositie. GS lijkt de mening toegedaan dat voor t evenement #formule1 op t circuit #Zandvoort geen vergunning nodig is. Maar ja: die weg hè... Die weg:
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Ik geloof t gewoon niet.
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Maar jongens (m/v/x), ff serieus. Als eind december 2018 t college van de @ProvincieNH al dit advies krijgt over n #formule1 op circuit #Zandvoort & #stikstof-uitstoot, waarom is r dan niemand die mij de uitkomsten van die toets even stuurt? #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Je kan niet zeggen dat ze bij de @ProvincieNH
niet op de hoogte waren van mogelijke #PAS-problemen. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Klopte deze inschatting wel? Ik snap ineens waarom ik zo moeizaam antwoorden krijg op mijn vragen.
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Jan Lammers over gerust met de auto naar de #formule1 in #Zandvoort. [als je bewoner bent op n P-kaart hebt ja] Sneak preview parkeerterreinen: Velsen, Spaarnwoude, Floriade. Fietsen vanuit Amsterdam. #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Waar zijn die 10 kilometer stalen rijplaten OP T STRAND voor eigenlijk? Links bovenin. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Toch weer die dj's. F1 cruise vanuit Engeland: aanleggen in IJmuiden? N dan via de rijplaten op t strand naar #Zandvoort?
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH N das Hamilton, rechts.
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH R staat geen woord Spaans bij. Jammer van die zwarte stukken.
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH N terwijl t bevoegd gezag alle handhavingsverzoeken bestudeert, zit t circuit #Zandvoort niet stil.

Allemaal stikstofloze machines ook, denk ik.
#formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Ik zat dus niet als enige met deze vraag: , over #PAS, stikstof, natuurvergunningen & de werkzaamheden aan t spoor tussen Haarlem & #Zandvoort. #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH T kan wel, actief dingen openbaar maken. Maar n beetje selectief gebeurt t wel, is mijn indruk. #Zandvoort #formule1 #dutchgp zandvoort.raadsinformatie.nl/modules/7/Acti…
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Dit waren de vragen, op 12 september:
Dit zijn de antwoorden, op 17 september. Vraag t maar aan de wethouder. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Heb ik natuurlijk gedaan:
Maar ik wacht nog op schriftelijke antwoorden.
De antwoorden zijn binnen. De wethouder van @zandvoortaanzee heeft de raad (1) lulkoek verkocht, want r is niks onderzocht, “r wordt geïnventariseerd” (2,3). [ook lulkoek trouwens, want r is n rapport naar de @provincienh gestuurd, maar dat houdt men nog ff onder de pet]
Ongelooflijk eigenlijk. Zo’n circuit steekt z’n kop door n strop & de overheid moet r dan maar voor zorgen dat niemand stikt? Ik ben benieuwd welk woningplan sneuvelt, of welke boer wordt uitgekocht. Oh. Wacht even.
Zou de vaste kamercommissie VWS @minvws Bruins ook nog s kunnen vragen hoe dit antwoord: ik heb t bid niet, van 4 april 2019 (1), zich verhoudt tot: ik heb t boek F1 afgegeven in de postkamer, in deze mailwisseling met VWS, van 9 januari 2019 (2,3)? #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@MinVWS Of iemand ff n “goed” rapport schrijft obwv minister Bruins volgend jaar naar de #formule1 op #Zandvoort kan. T is nog gekker gezegd dan ik dacht. #dutchgp
Red Bull. Waar ken ik die ook alweer van?
Ik hoor t t circuit nog zeggen. De werkzaamheden blijven binnen de hekken. De vraag is nu: binnen wiens hekken? #Zandvoort #formule1 #dutchgp (foto’s: stichting Duinbehoud)
Dat scherm volgt - geloof ik - wel naadloos de artists impression op de brochure:
Maar goed. Terwijl Bruno Bruins dus n lans breekt voor de #formule1 op #Zandvoort: , is t circuit daar lekker aan t klussen in Natura2000-gebied, zonder dat t daarvoor alle benodigde vergunningen heeft: Maakt t uit joh. #dutchgp
T is polletiek. Kom maar op met dat vragenuur! #zandvoort #formule1 #dutchgp
In #Zandvoort zelf slaat de stemming inmiddels ook iets om, krijg ik t idee. De grootste raadsfractie, tevens coalitiepartij, is not amused over de extra miljoen plus voor spooraanpassingen. Is t college (nog) wel "in control"? rtlz.nl/algemeen/polit…
N nòg n rondje! #zandvoort #formule1 #dutchgp
Lekker uitleggen ook straks: de prins betaalt minder huur voor zijn circuit.
R zijn milieuverenigingen overigens die van mening zijn dat 3 ton n schijntje is, voor 67 hectare recreatiegrond. Dat zou minimaal 1 miljoen moeten zijn. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Toch ff gekeken. Zeker 600 woningen in de pijplijn in #Zandvoort. Nu maar hopen dat die #formule1 geen spaak in de wielen steekt. #pas #stikstof #dutchgp [had die prins niet ook zo’n aantal?]
VVD-ers & vergunningen. Dat botert niet.
“Risico: de kosten vallen hoger uit dan gedacht. Beheersmaatregel: de gemeente #Zandvoort maakt n overeenkomst of subsidiebeschikking met de organiserende partij over de bijdrage aan t evenement. Genoemde bedragen zijn maximale bedragen.” HA HA HA. NIET! #formule1 #dutchgp
Of t iets uitmaakt, valt nog te bezien. Maar ff n pitstop voor t circuit #Zandvoort misschien. Ook al wilde de omgevingsdienst die r over gaat vandaag weer helemaal NIETS zeggen. #formule1 #dutchgp
De chaos is inmiddels compleet (1): t handhavingsverzoek van MOB was overigens t 1e dat in juni al naar de @provincienh ging (2). S kijken of t bevoegd gezag vandaag wel antwoorden wil geven. Tot die tijd kunt u ff naar boven scrollen n wat dingen teruglezen, als u wil. ☝🏻
De @provincienh heeft de landsadvocaat ingeschakeld. Chefsache! #formule1 #dutchgp #Zandvoort De amfibieschermen zijn geplaatst, aan de rest wordt nog niet begonnen. Want de vergunningen zijn niet rond. Vroem vroem de pitstraat in.
@ProvincieNH Meest bijzondere standpunt van de @provincienh: "n aanvraag voor n vergunning op grond van de gebiedsbeschermingsbepalingen van de Wet natuurbescherming (lees: n stikstofdepositieontheffing) is nog niet ingediend bij gedeputeerde staten". #formule1 #zandvoort #dutchgp
@ProvincieNH Lulkoek! Door t circuit #Zandvoort is tenminste n week geleden n toetsverzoek ontvangen plus n onderliggend conceptonderzoek. Die zijn door mij op dinsdag 17 september opgevraagd bij de @provincienh. U begrijpt dat ik ze niet gekregen heb. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@ProvincieNH Zie ik nu dat t dichtstbijzijnde hotel 14 kilometer fietsen is? #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@ProvincieNH Ook leuk. De gemeente #Zandvoort laat desgevraagd weten. #formule1 #dutchgp
Bewaartweet: N t gaat natuurlijk om wat t bevoegd gezag verwacht. Die plannen & de beoordeling daarvan houdt men vooralsnog geheim. Ik denk dat t nog even niet over Max gaat. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Hier vond de eindredactie “nog geen gelopen race” nìet grappig. #formule1 #Zandvoort #dutchgp [ze gaan m sowieso niet lopen, hoor, die race]
Bijzonder. In deze versie mocht u t niet weten (1). In deze wel (2). WHY?!? #economischeimpact #formule1 #Zandvoort #dutchgp #dun
Faciliteren. Versus niet-faciliteren.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
Kan iemand van @heldersweekblad even de urenstaten & kosten inzet ambtenaren wobben?
@HeldersWeekblad Hé. Controleren? Die is nieuw voor me. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@HeldersWeekblad Gezocht: iemand die in #Haarlem even n ingekomen aanvraag evenement in wil gaan zien. Ik mocht eerder - na veel 55 & 66 - de 5 paginaatjes in komen kijken, maar nu doet de gemeente #Zandvoort weer héél, héél moeilijk. T ligt natuurlijk aan mij. Dus als nu iemand anders ff gaat.
@HeldersWeekblad Paddenprobleem op t circuit van #Zandvoort. Keiharde handhaving door t bevoegd gezag! #formule1 #dutchgp
@HeldersWeekblad Wij vonden ook al dat die paddenschermen r wat scheef bijstonden. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Vier gemeenteraden & provinciale staten moeten instemmen met de investering: nhnieuws.nl/nieuws/253558/… N dan moeten de vergunningen nog rond komen, inclusief die ene. #Zandvoort #formule1 #dutchgp #pas #stikstof #spoor
Onthoud dit kaartje ook even. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
T toetsverzoek () is behandeld. De uitkomst is dat voor de verbouwing n vergunning (natuur)(gebieds)bescherming noodzakelijk is. T circuit #Zandvoort heeft deze inmiddels aangevraagd. Wordt vervolgd. #formule1 #dutchgp
Vergunning aangevraagd dus. Maar wat doen provincies sinds 29 mei? Juist (1). “Ook niet voor nieuwe wegen & tunnels nabij beschermd groen.” N wat wil t circuit #Zandvoort tbv de #formule1 aanleggen? Idd (2). N waar? Juist (3). #dutchgp
N wat Bruins r over zegt, is ook al niet per se kabinetsbeleid.
rtlnieuws.nl/columns/column…
Ondertussen vraag ik me wel af wat de banden zijn tussen Bernhard & Bruno.
1: Bruins op zoek naar poen: kunnen de regels niet wat opgerekt?
#formule1 #dutchgp #Zandvoort
2: Bruins op zoek naar n natuurvergunning: kan iemand ff n goed rapportje schrijven?
3: Bruins die de kamer mogelijk verkeerd informeert: ik heb die informatie niet.
#formule1 #dutchgp #Zandvoort
#vroemvroem
Ton Boot lanceert ondertussen in uitgerekend De Telegraaf n nieuwe #.
#zandvoort #formule1 #dutchgp
Ondertussen:
- weigert @zandvoortaanzee me nog altijd inzage in de aangevraagde evenementenvergunning;
#Zandvoort #formule1 #dutchgp
- heb ik van @rud_nhn nog altijd geen kopieën van n ingediend toetsverzoek plus conceptrapport natuurbescherming, noch van de aangevraagde vergunning;
#Zandvoort #formule1 #dutchgp
n:
- wacht ik nog op stukken van @odnzkg over de aangevraagde ontheffing voor helikoptervluchten.
#Zandvoort #formule1 #dutchgp
U ziet dat onze bevoegde gezagen transparantie hoog in t vaandel hebben staan.
We zijn weer n stukje verder: de @provincienh bevestigt dat t circuit #Zandvoort nog n vergunning nodig heeft voor helikoptervluchten & mogelijk (!) voor graven in aardkundige monumenten. Ik zei toch: #formule1 #dutchgp
Kijk ook ff bij 2b, vanaf 1’53”, actualiteit #formule1 op #Zandvoort. Kritische vragen van SP (1) & PvdD (2), plus n pleidooi van CU voor meer transparantie over de vergunningen. noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/59…
De verantwoordelijke gedeputeerde: noord-holland.nl/Bestuur/Gedepu…

Die #formule1 op #Zandvoort begint verdomd veel op n partijuitje voor de vroem vroem demcocraten te lijken.
De wethouder in Zandvoort: zandvoort.nl/bestuur/colleg…
De minister van VWS: vvd.nl/profielen/brun…
#dutchgp
Sorry voor deze laatste tweet ☝🏻
T is democraten. Niet demcocraten.
Pittig tekstje van de PvdD ook (1). N eerder al vragen van CU: noord-holland.christenunie.nl/l/library/down… #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Ik had r niet bij stilgestaan. Maar #Zandvoort betaalt dus 2 x voor de spooruitbreiding ivm die #formule1. De 1,2 miljoen waarover de raad geïnformeerd is: zandvoort.raadsinformatie.nl/document/79469… N nog s n ton vanwege deelname aan de GR-gemeenten (die samen 1,4 miljoen lappen). #dutchgp
N dan zijn r nog risico's ook. #Zandvoort #formule1 #dutchgp #kedengkedeng
De geheime bijlage bij de raadsbrief van maart over de #formule1 in #Zandvoort heet... TARZAN! #dutchgp
Tel in mijn TL even t aantal xx dat ik @zandvoortaanzee de vraag stelde of die toegangsweg naar t circuit #zandvoort gewenst of noodzakelijk is voor n #formule1? Wat blijkt uit de geheime TARZAN bijlage? #dutchgp
@ZandvoortaanZee De hogere toeristenbelasting in #Zandvoort, die kende ik. Maar duurder parkeren? #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee Ah. Naast TARZAN kende men in #Zandvoort de scénario's MARLBORO n PANORAMA. Die laatste twee zonder hogere parkeertarieven in de zomer. Eén van die twee is t - denk ik - geworden. Opdat ze niet uit de bocht vliegen, qua lastenverzwaring?
@ZandvoortaanZee Die miljoenen voor t spoor. T wordt n race tegen de klok. #Zandvoort #formule1 #dutchgp Oh ja: t concept mobiliteitsplan dat volgens de @provincienh klaar is, wil men niet openbaar maken. U zou s weten waar u aan toe bent straks.
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH NS & ProRail zetten de raadsleden in Haarlem iig t mes op de keel. Zonder investering in t spoor zijn de veiligheidsrisico's te groot n zullen r tijdens evenementen als de #Jumbo-racedagen n #formule1 GEEN TREINEN RIJDEN. #dutchgp #Zandvoort (de bussen rijden wel)
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Wat n getrut van NS & ProRail trouwens. Waarom zouden die niet veilig 15 tot 20 duizend Jumbo racedagen-bezoekers kunnen vervoeren? Dat doen ze nu toch ook?
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Maximaal tien treinen per uur, zegt #NS. Maar dat zijn enkeldeks sprinters. Waarom geen maximaal 5 dubbeldeks treinen per uur? Zodat je de overlast in Overveen halveert? #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH N ook niet meer naar de Jumbo Racedagen. Terwijl dat dus al jaren geen enkel probleem is. Stukje powerplaygebeuren naar de raden n staten toe zeg maar. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Ondertussen gaat t college in #Zandvoort zijn goddelijke gang. Niks toezegging tijdens n (besloten!!!) informatiebijeenkomst met de raad. Oh ja: ook nog geen idee van de risico's. zandvoort.raadsinformatie.nl/document/79969… #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Hupakee. Nog n dreigement, in de raadsbrief van #Zandvoort over de spoorgelden. #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH N ja hoor. #PAS kan spoorse maatregelen in de wielen rijden. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
@ZandvoortaanZee @ProvincieNH Misschien kan iemand van de raad in Haarlem nog wel even aan de wethouder vragen waar die Jumbo Racedagen in de raadsbrief vandaan komen. Bij #NS zeggen ze t niet te weten. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
T lijkt n lastig te beantwoorden vraag. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
T heeft r alle schijn van dat t circuit #Zandvoort geprobeerd heeft om alle wijzigingen aan t circuit (& t evenement #formule1 zelf) qua #stikstof-depositie onder n bestaande milieuvergunning te schuiven. De @RUD_NHN lijkt daar niet in mee te zijn gegaan.
@RUD_NHN Volgens die oude vergunning zou de totale NOx-emissie van t circuit ca. 8.600 kg/jaar bedragen (berekend met n programma dat Pluim Plus heet). De maximale depositie zou 6,7 kg/ha/jaar zijn, minder dan 1% van de kritische depositiewaarde. #zandvoort #formule1 #dutchgp
@RUD_NHN De werkzaamheden aan t circuit in 2019 & 2020, & de #formule1 race zelf, zouden fors lagere stikstofdepositie tot gevolg hebben dan die vergunde waarde, stelde n ingenieursbureau iov t #circuit. Milieuclubs Duinbehoud, Rust bij de Kust & MOB vechten dit aan. #zandvoort #dutchgp
@RUD_NHN Zij stellen dat r geen oude vergunning is. In 2003 zou n natuurvergunning zijn verleend, maar die zou in 2006 zijn vervallen. In 2011 is enkel n wijzigingsvergunning verleend, menen de milieuclubs. Maar zonder onderliggende vergunning stelt die mogelijk niets voor.
@RUD_NHN Misschien dat de @RUD_NHN daarom besloten heeft dat n (nieuwe? aanvullende?) natuurvergunning nodig is. Ik denk dat ook die aangevochten zal worden door Duinbehoud/Rustbijdekust/MOB. Je vraagt je zo langzamerhand af of t circuit geen valse start heeft gemaakt. #dutchgp #formule1
@RUD_NHN Ondertussen praat de raad in Haarlem over de spoorse aanpassingen voor de #formule1 in #Zandvoort. ChristenUnie trekt graag de portemonnee. #dutchgp
@renelukassen De Actiepartij had t geld liever aan de verbinding Haarlem-Amsterdam besteed. Maar goed. Alles is meegenomen. #Zandvoort
GroenLinks blijft tegen de komst van n #formule1 in #Zandvoort. Let op: das GroenLinks Haarlem. In Zandvoort zelf ging GroenLinks akkoord. Tegen geld voor t ov is GroenLinks nergens. #dutchgp
Jouw Haarlem denkt dat - ondanks de miljoen voor 2 extra treinen (per uur) - mensen niet uit de auto komen. Want #formule1 is auto. D66 vreest de 13 bussen per trein waarmee gedreigd is als r geen treinen rijden omdat t geld niet komt. #zandvoort #dutchgp
De VVD is voor de #formule1. Is blij met de spoorse maatregelen. Maar graag groot materieel. Trots Haarlem vraagt of ProRail t wel op tijd haalt. Of Overveen niet dwars gaat liggen. Of daar nog iets gedaan kan worden. SP is tegen. Stikstof, bezwaren, chantage.
SP: ook als we nee zeggen, gaat de aanpassing die 6 treinen per uur mogelijk maakt door. "Dat zegt de wethouder in Bloemendaal." CDA: onze fractie was wat verdeeld. Spoorverbetering is goed. Maar Haarlem lapt meer dan de vervoersregio Amsterdam. Waarom?
PvdA groot voorstander van de spoorverbetering. Maar waarom betaalt de #formule1-organisatie niet mee? Gaat #dutchgp de Zeeweg naar #Zandvoort afsluiten n mensen dwingen de auto te laten staan? Die Zeeweg is de N200.
Grappig. D66 denkt dat die 2 structurele extra treinen per uur r voor zorgen dat mensen hun auto's laten staan & overstappen naar de trein. Maar r kunnen toch ook gewoon meer mensen naar #Zandvoort gaan? N dan ben je die wagens niet kwijt.
De PvdA heeft n reeks vragen nog over de tijdelijke trappen tegen t rijksmonument station #Haarlem. Gaan die t monument niet beschadigen? Hart voor Haarlem vindt de treinen goed. Voor Zandvoort. Maar Haarlem is geen suikeroom. Wat heeft Haarlem r aan?
Kan de gemeente de Haarlemmers geen AirBnB pardon geven? Zodat ze kunnen profiteren van die #formule1 in #Zandvoort.
De wethouder - die van de dreigbrief - is heel blij met de spoormiljoenen, die voor minder auto's gaan zorgen in #Haarlem (bewaar m, die belofte). 1 december is r n mobiliteitsplan. Treinen maken daar onderdeel vanuit.
P&R's bij IKEA komen voorbij. Blij met de 6 ton van de vervoersregio. Hadden ze niet hoeven doen, zegt de wethouder. Groot materieel? T moet wel binnen de geluidsnormen blijven. Chantage - ha ha, lacht de wethouder de SP weg. N kans is t.
2e termijn. Zeeweg dicht? Weet de wethouder nog niet, maar t lijkt r wel op. Komt bij t mobiliteitsplan. N t AirBnB pardon waarbij de 3 #formule1 dagen niet meetellen bij t max aantal AirBnB dagen n geen toeristenbelasting wordt geheven? Maak r n motie van. Doei!
Toch maar s even de #stikstof-historie van t circuit #Zandvoort ingedoken. In 2010 wilde t circuit t aantal UBO-dagen (ik noem ze de vrij-speldagen, qua herrie enzo) uitbreiden van 5 naar 12 & n hek om t circuit plaatsen. #formule1 #dutchgp
Voor zoiets triviaals als t plaatsen van n hek n t wijzigen van gewone bedrijfsdagen in uitzonderlijke -dagen was dus n passende beoordeling nodig (1). Hoe is t dan toch mogelijk dat ze gedacht hebben dat deze waslijst aan circuitaanpassingen (2) zonder kon? #formule1 #dutchgp
Dat hek - ca. 2 km lang - ging tkv 8,48 m2 grijs duin & 3,39 m2 duindoornstruweel. Ik maak me sterk dat die nieuwe toegangsweg () meer Natura2000-gebied opvreet. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
Natuurlijk was de uitkomst dat t allemaal kon, ook al werd de kritische depositiewaarde van Kennemerland-Zuid in 2009 (n 2010) “reeds ruim overschreden”. T circuit profiteerde van de crisis- n herstelwet. R hoefde niet gekeken te worden naar de teveelheid maar of r bij zou komen.
N geloof t of niet: maar of r nu 5 of 12 vrij-speldagen waren, & n hek of geen hek, de stikstofdepositie van t circuit #Zandvoort was in beide gevallen maximaal 6,7 mol Nha1jr1. R kwam wel wat uitstoot bij, maar dat sloeg neer buiten Natura2000-gebied. #formule1 #dutchgp
1 suggestie deden de #stikstof-m/v/x nog wel. Als t circuit of #Zandvoort t depositieniveau wilden verminderen dan kon dat door:
- n hondenverbod voor delen van t Natura2000-gebied n t circuit;
- t regelmatig ruimen van hondenpoep;
- t zuiveren van de lucht uit de pitboxen.
Ik denk niet dat t zover gekomen is, qua ruimen van hondenpoep. #Zandvoort #formule1 #dutchgp
N hek n wat extra vrij-speldagen => negatief effect qua stikstofdepositie; vergunning nodig, geen ADC-tje (1). Je zou zeggen dat n weg, tunnels, voetpaden, asfalt, tribunes, n medische post, tenminste tot iets soortgelijks leidt. #zandvoort #formule1 #dutchgp
T wordt nog wat met #Zandvoort n t circuit.
- intern salderen (1) kan n optie zijn. Men leek daar op voor te sorteren, maar lukt t ook?
- extern salderen (2) zie ik niet gebeuren. R is geen boerenbedrijf in de buurt om uit te kopen:
- ecologische beoordeling (3) dan? Tja: als zelfs n hek al n negatief effect heeft, n de afstand tot t Natura2000-gebied is klein.
- ADC-tje doen (4)? T is geen groot project, n over die dwingende noodzaak (nationale veiligheid) kun je soebatten.
#Zandvoort #formule1 #dutchgp
Maar de baan moet nog worden goedgekeurd;
Voor die goedkeuring zijn aanpassingen aan t circuit nodig;
Voor die aanpassingen zijn vergunningen nodig;
Die vergunningen zijn nog niet allemaal verleend;
N de verleende vergunning(en) word(t)(en) aangevochten.
Ik verwacht dat niemand dat doet, in geen van de betrokken gemeentes. Wie zegt nu nee, tegen miljoenen voor t ov?
Binnen 5 jaar #formuleE ipv #formule1. Daar willen de milieuclubs wel met circuit #Zandvoort over praten. Ik denk niet dat #dutchgp r voor openstaat.
De partij die ontbreekt, is de #stikstof club. T circuit #Zandvoort is volgens mij nog niet out of the woods. #formule1 #dutchgp
T standpunt van de andere partijen kennen we overigens al n tijdje.
rtlz.nl/algemeen/binne…
#Zandvoort #formule1 #dutchgp
Concreet betekent n #formule1 op #Zandvoort:
in 2019:
- 56 dagen met publieksevenementen, 173 dagen regulier baangebruik, 136 dagen geen activiteiten.
N in 2020:
- 72 dagen met publieksevenementen, 212 dagen regulier baangebruik, 81 dagen geen activiteiten.
#stikstof
De bijbehorende #stikstof uitstoot is in 2019 ca. 5.800 kg, n in 2020 6.400 kg, heeft n ingenieursbureau voor t circuit #Zandvoort berekend. Dat is minder dan de 8.600 kg waar in 2010 mee werd gerekend tbv n revisievergunning.
Maar stel nu dat de @provincienh natuurherstel net zo serieus neemt als de cie Remkes & t kabinet, dan moet r misschien wel 30% van de "vergunde" 8.600 kg af. Dan kom ik op n maximum depositie voor circuit #Zandvoort van 6.020 kg pj. Daar zit t in 2020 met 6.400 kg dan boven.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to René Lukassen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!