Discover and read the best of Twitter Threads about #LelystadAirport

Most recents (3)

Cora kan t LETTERLIJK niet uitleggen. #LelystadAirport
Ik zou zelf niet stoppen met om elkaar heen vliegen ook. #LelystadAirport
Overlast- & uitstootbeperking “bij benadering”. “Potentiële winst.” “Geen beloftes.” “Geen detailniveau.” #LelystadAirport
Read 42 tweets
Eindelijk het draadje over de stikstofberekeningen wegverkeer #LelystadAirport. Na bezwaar maken tegen een eerdergenomen Wob-besluit ontvangen @HoogOverijssel @SATL_Lelystad na ruim 6 maanden op 21/9/2020 toch nog een aantal invoerbestanden.
Stikstofdepositie wegverkeer leek altijd zo klein te zijn in MER #LelystadAirport.

Maar daar is een goede (slechte) reden voor...

Eerst even terug in de tijd: Juli 2013 publiceert Lelystad Airport / Schiphol-Group de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
commissiemer.nl/docs/mer/p27/p…
Uit dat plan:
1. Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is een groot probleem en zal dan ook bijzondere aandacht krijgen.
2. "Hierbij zal specifiek gekeken zal worden naar de aansluitingen op de autosnelwegen A6 en A28 en de situatie rond de Roggebotsluis"
Read 25 tweets
Gezien de #stikstof actualiteit van vandaag een draadje over de Ganzenlijn, een spoorverbinding van Flevoland naar de A28 (inderdaad, het tracé van de in het MER #LelystadAirport "vergeten" Ganzenweg )
In het stikstofadvies van het onafhankelijke @RIVM en de @Commissiemer wordt expliciet geadviseerd SRM2 te gebruiken voor wegverkeer ( commissiemer.nl/adviezen/3456 p.3)
Huh? dachten we... SRM2? Waarom niet AERIUS? Je moet toch altijd AERIUS gebruiken?
SRM2 blijkt te staan voor Standaardrekenmethode 2, en wordt gebruikt voor de berekening van luchtkwaliteit, aldus de handleiding rivm.nl/Documenten_en_…
SRM2 blijkt een sub-model binnen AERIUS te zijn, en wordt ALLEEN gebruikt voor wegverkeer.
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!