YAKLAŞAN SAAT'TE: #SALGINLAR, #YAĞMUR VE #KITLIK
Resûlullah(sav):"Ey muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki, onlarla müptela olacağınız zaman (hiç bir hayır kalmaz). Ben sizlerin, o şeylerin (dönemine) erişmenizden Allah'a sığınırım (O şeyler şunlardır): +
Bir milletin içinde, zina-fuhuş ortaya çıkıp, nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde #taun hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış #hastalıklar yayılır. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet, mutlaka kıtlık, +
geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarın zulmü ile cezalandırılırlar.Mallarının zekâtını vermekten imtina eden her millet,mutlaka #yağmurdan menedilir(#kuraklık cezasıyla cezalandırılır) ve hayvanlar olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. Allah'ın ahdini ve resulünün ahdini bozan+
her milletin başına, mutlaka Allah, kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman, o milletin elindekinin bazısını alır."(İbni Mace, 10/4019)

Resulullah(sav):"#Deccal öncesi, 'aldatıcı seneler' olacak, '#yağmur çok yağacak, bitki az olacak' Doğru kimseler yalanlanacak+
yalancı kimseler doğrulanacak. Haine güvenilecek, güvenilir olan kişi hain sayılacak.Ruveybida söz sahibi olacak."'Ruveybida' nedir ey Allah'ın Resulü?diye sordular:
"Kendisine önem verilmeyen ayak takımından olan kişi" diye buyurdu.(Rudani, 5/9811)+
Resulullah(sav):"#Kıtlık senesi kendisine #yağmur verilmeyen sene değildir.Lakin kıtlık senesi size yağmur verilir,verilir de buna rağmen yeryüzünün hiçbir şey bitirmez olduğu yıldır."buyurdu.(Müslim,(Mehmed Sofuoğlu),8/44(2904))
"HADİS"TE "YAKLAŞAN SAAT"
yaklasansaat.com/eski_kavimler/…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yaklaşan Saat

Yaklaşan Saat Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @yaklasansaat

29 Oct 20
#KÜRESELGÜÇ- #BATI- #FRANSA VE #TERÖRİZM
1-Dünya'daki sözde İslami #radikal hareketlerin, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Radikallik, #İslam dışı bir hastalıktır. #Kur'an'ın üstüne basarak "kendi tekillikleri"ni, din diye pazarlayanların büyük çoğunluğu, +
2- "Küresel #Örgütler" tarafından ihdas edilmiş ve kullanılmaktadır. Bu kendi mantıklarını ilahlaştırarak İslam diye yaftalayan ve #radikal #Hıristiyanlar gibi şeytan dostlarından vahiy alan radikal liderler, yönlendirilmek için "ideal adamlar"dır. +
3- Bu "İslamcı yaftası"nı taşıyan #radikal eylemlerin üç önemli faydası vardır "#KüreselGüçler"e..
a) Temelinde zulme baş kaldırma gibi haklı nedenlere dayansa da; sonuç olarak #İslam'ı çirkin göstermenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. +
Read 8 tweets
8 Sep 20
“ÖNCE ARAPLAR SONRA DA FARSLAR HELAK OLACAK!”
Ebu Hureyre'den, birgün Sa'd, Peygamber'imizin yanına çıktı. Resulullah(sav) onu görünce; "Sa'd'ın yüzünden önemli bir haber okunuyor" dedi.
Sa'd gelince: "#Kisra öldürüldü" diye haber verdi.
Sonra Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: +
+"Allah Kisra'ya lanet etsin. Kuşkusuz insanlardan ilk helak olacaklar #Araplardır. Onları #İranlılar takip edecektir."
(Zevaid, 13/12421)

Resulullah(sav):“Kıyametin yaklaşmasının alametlerinden birisi de Arab’ın kırılmasıdır.”(Tirmizi,3/3929)+
Peygamber(sav): "Pek yakında Yüce Allah, ellerinizi #Acemlerle doldurabilir. Sonra onları kaçmak nedir bilmeyen aslanlara dönüştürebilir. Daha sonra ise bunlar sizi ve savaşçılarınızı öldürüp mallarınızı yerler." buyurmuştur.(Zevaid,12/12376)+
Read 5 tweets
1 Sep 20
Yaklaşan Saat’te KG Terörü
1)YS'de dünya yaşamını yok edecek arka arkaya iki süreç yaşanacaktır: Birincisi; bugün yaşanan parçalı dünya #savaşının, giderek yoğunlaşan ve yaygınlaşan #küresel savaşlara dönüşüp, sağduyudan, akıldan yoksun hale gelmiş şeytanlaşmış yöneticilerin+
+insanlığın helakını hazırlaması şeklinde olacaktır. Birinci süreç budur.
2) Bu süreçte dünyaya, hakim, gizli, #küresel, parasal, derin #Siyonist Güç egemendir. Önceden masa başında gerekli planlar yapılmıştır ve bu planlar uygulamaya konmuştur. +
#Ortadoğu'daki sözde #İslam toplumlarının iktidarlarının yıkılışı ve ortaya çıkan #kaos,#mezhep çatışmaları,İslam'la alakası olmayan ancak İslam adına hareket eden #Daeş,El-Kaide gibi radikal örgütlerin icrai faaliyetleri bu cümledendir. Linke bakılabilir. yaklasansaat.com/dinler/radikal…
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(