Waarom we géén nieuwe gascentrales nodig hebben.
Een draadje 👇

#CRM #kernuitstap
Eerst enkele basics: wanneer is er een probleem met onze bevoorradingszekerheid? Het wettelijk criterium is LOLE > 3 uur. Parameter LOLE = het verwacht aantal uur per jaar dat de energieproductie niet kan voldoen aan de vraag.
LOLE < 3 h → geen probleem
LOLE > 3 h → probleem
Noteer dus dat we als maatschappij een zeker restrisico aanvaarden. Zodanig investeren in productiecapaciteit zodat LOLE = 0 zou veel teveel kosten. Deze productiecapaciteit zou bovendien bijna nooit draaien.
Netbeheerder @eliacorporate stelt om de 2 jaar een rapport op over de #bevoorradingszekerheid. In haar laatste rapport (juni 2019) berekende ze een LOLE = 9,4-10,5h tegen 2025. Volgens deze studie is er dus een probleem met de bevoorradingszekerheid (mits LOLE > 3h).
Daarom hebben we volgens Elia nood aan 2,4-3,9 GW aan nieuwe gascentrales (afhankelijk van het scenario). Er is echter een probleem: nieuwe gascentrales zijn uit zichzelf niet winstgevend genoeg. Daarom wilt minister @TinneVdS een subsidiemechanisme #CRM invoeren.
CRM = CapaciteitsRenumeratieMechanisme. Met de CRM wordt een bepaald 'volume' aan capaciteit (bv. 2,4 GW) 'geveild'. De elektriciteitsproducenten die het goedkoopst een bepaalde capaciteit aanbieden, winnen de subsidies.
Officieel is de #CRM technologieneutraal, maar een aanzienlijk deel van de subsidies zullen naar klassieke (en grootschalige) gascentrales gaan. Gascentrales kunnen immers het goedkoopst ten alle tijden energie leveren, en de goedkoopste winnen.
Hebben we echter nood aan nieuwe gascentrales? De regulator @CREG_be zegt duidelijk van niet en komt met zeer goede onderbouwde argumenten. De regulator @CREG_be bekritiseerde van in het begin de uitgangspunten van de studie van Elia, maar werd telkens genegeerd.
Een van dé discussiepunten is de invloed van #klimaatverandering. Wanneer staat onze bevoorradingszekerheid immers onder druk? Tijdens zeer strenge winters (met als gevolg een extreme piek in verbruik). Maar met klimaatverandering daalt de kans juist op extreme winters #logisch
Uit een klimaatstudie van de VUB onder leiding van @WimThiery blijkt dat de kans op zulke zeer strenge winters sterk is afgenomen. Daarom vroeg @CREG_be @eliacorporate om haar berekeningen nog eens opnieuw uit te voeren, deze keer wél rekening houdend met klimaatverandering.
Rekening houden met klimaatverandering kan volgens de nieuwe Europese regelgeving op 3 verschillende manieren. De 'gemakkelijkste' manier is om enkel rekening te houden met de 30 meest recente jaren. Het klimaat van 4 decennia geleden is immers niet meer representatief.
Wat blijkt? Onze zogenaamde bevoorradingsproblemen worden in de berekeningen van Elia veroorzaakt door de extreme strenge winters van '84 en '86. Als we enkel rekening houden met de 30 meest recente klimaatjaren, zakt de LOLE parameter aanzienlijk.
De CREG toonde bovendien aan dat als we ook rekening houden met een strategische reserve, de LOLE-parameter onder de 3 uur zakt. Met andere woorden: dan is er géén probleem met de bevoorradingszekerheid en hebben we dus géén nood aan nieuwe gascentrales.
Even terzijde: met een strategische reserve houden we bestaande (!) centrales (die normaal gezien zouden sluiten wegens niet winstgevend genoeg) beschikbaar als back-up. In geval van nood kunnen deze centrales dan opgestart worden. Dit is wat we tot nu toe elke winter voorzien.
Over de CRM is @CREG_be formeel en herhaalde ze vorige maand nog haar argumentatie in @DeKamerBE. Ze doet dat uiteraard in het gebruikelijk jargon: "strategische reserve + rekening houden met klimaat leidt tot LOLE =< 3h". In mensentaal: we hebben géén nieuwe gascentrales nodig.
Energielobby @febeg_be, @eliacorporate & de federale administratie beargumenteren echter dat de resultaten van Elia werden bevestigd door academici, nationale experten & Europese studies. Maar geen enkel van de tot nu toe beschikbare studies houdt rekening met klimaatverandering
Zoals bij elke modelberekening geld: bullshit in = bullshit out. Met andere woorden: 'extreme' uitgangspunten leiden tot 'extreme' resultaten. Anno 2021 geen rekening houden met klimaat is niet te verantwoorden. Met de nieuwe Europese methodologie is het bovendien verplicht.
Conclusie: we kunnen perfect de kernuitstap uitvoeren zonder nieuwe gascentrales te bouwen. Dat de energielobby iets anders zegt heeft alles te maken met de honderden miljoenen euro jaarlijkse subsidies waar ze op hopen. Dat geld steken we dus beter in de #energietransitie.
Tot slot, dat uitgerekend een groene minister massaal subsidies wilt geven voor de bouw v. nieuwe gascentrales omdat ze weigert rekening te houden met klimaat is niet zomaar de wrede ironie v/h lot. Dat is rechtstreekse gevolg van een blind geloof in geliberaliseerde energiemarkt

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Wim Debucquoy

Wim Debucquoy Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!