Discover and read the best of Twitter Threads about #logisch

Most recents (2)

Wie kann man so krass abstürzen? Ken Jepsen ca. 2011Ken Jepsen ca. 2022
Ich glaub' den muss ich mir archivieren...
radioeins.de/archiv/podcast…
Read 297 tweets
Waarom we géén nieuwe gascentrales nodig hebben.
Een draadje 👇

#CRM #kernuitstap
Eerst enkele basics: wanneer is er een probleem met onze bevoorradingszekerheid? Het wettelijk criterium is LOLE > 3 uur. Parameter LOLE = het verwacht aantal uur per jaar dat de energieproductie niet kan voldoen aan de vraag.
LOLE < 3 h → geen probleem
LOLE > 3 h → probleem
Noteer dus dat we als maatschappij een zeker restrisico aanvaarden. Zodanig investeren in productiecapaciteit zodat LOLE = 0 zou veel teveel kosten. Deze productiecapaciteit zou bovendien bijna nooit draaien.
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!