Ahmet Profile picture
22 Feb, 6 tweets, 1 min read
FİLİSTİNİ ATATÜRK YÜZÜNDEN KAYBETTİK YALANI
Necip Fazıl bir yalan üretti, 70 yıldır tekrarliyorlar

Neymiş Mustafa Kemal sağında ve solunda bulunan iki orduya haber vermeden komutasında ki
7. Ordu'yu geri çekmişte, o nedenle yenilmişiz.
Utanmadan bunu sürekli tekrarlıyorlar.
Oysa olay tam tersi.
İki yanındaki orduların dağılıp savaştan düşmesine rağmen, kuşatmayı yarıp, savaşarak oradan çıkan, ordusunu kurtaran bir Mustafa Kemal gerçekliği var.
O kurtarılan ordudur ki Halep'in kuzeyinde Katma'da İngiliz ordusunu yenip durdurmuş, Anadolu'ya sokmamıştır. O silahlar ve kurtarılan o ordu ilerde Anadolu savunmasının çekirdeğini oluşturacaktır.
Bu nedenle Hükümet kendisini Liman Von Sanders'in yerine bölge komutanı yapıp madalya vermiştir.
Hayatında mağlubiyet olmayan Mustafa Kemal'e, bir mağlubiyet yazıp yenilmezliğini lekelemek için uydurulmuş bu alçak iftirayı attılar.
Fakat bu bizzat Liman Von Sanders' in raporlarıyla çürütülmüştür.

Kaan Koru'dan alıntıdır.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ahmet

Ahmet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AntikorJR

22 Feb
TÜRK TARİHİ'NİN KAYIP 70 YILI:

TÜRKLER'İN MÜSLÜMAN

OLUŞLARININ GERÇEK HİKAYESİ

NASIL MÜSLÜMAN OLDUK ?
Bu konuda pek fazla bir şey bildiğimiz söylenemez. Çünkü Türklerin Müslüman oluşuyla ilgili olarak

ne okullarda, ne tarih kitaplarında ayrıntılı bilgi verilmez. Verilen bilgilerden ise sanki İslam'ı duyan-dinleyen Türklerin akın akın Müslüman oldukları ima edilir.
Bu gerçek değildir. Gerçeğin bilinmesi istenmez.

Bakın Diyanet bu konuda ne diyor:

Türkler'in İslâm dinine girmesi, Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktası olmuş, Müslümanlık için hayırlı sonuçlar doğurmuştur.
Read 196 tweets
22 Feb
1921 BİRİNCİ MAARİF(EĞİTİM) KONGRESİ
Gazi Mustafa Kemal 1921'de..
Henüz Sakarya savaşı bile yapılmamışken, işgalciler Ankara'nın burnunun dibindeyken, meclisin Kayseri'ye taşınması söz konusuyken, memleket diye bir toprağımızın kalıp kalmayacağı belli bile değilken....
Maarif Kongresini(eğitim) topladı.
Savaşın o en kritik döneminde bir günlüğüne cepheden ayrıldı...
Batı cephesinde Yunan saldırısının yeniden başladığı günlerde,
15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara'da bir "Maarif Kongresi" topladı.
Ankara'ya geldi, kongrenin açış konuşmasını yaptı.
Read 18 tweets
20 Feb
ATATÜRK'ÜN  EMEVİLER VE MUAVİYE HAKKINDA SÖYLEDİKLERİNE BAKALIM;
Efendiler !
Gerçek alimler ile, dine eziyet eden alimlerin birbirlerine karıştırılması Emeviler zamanında başlamıştır..
Peygamberimizin dünyadan göçmesinden sonra onun ışığıyla selamet bulan ve doğru yola giden,gerçek pâklık kalpten hürmet ve yüce bir saygı vardı..
Read 18 tweets
20 Feb
YAZIYI OKUYUNCA ATATÜRK'ÜN TÜRKLÜĞÜ ve TÜRKÇEYİ NASIL KOMADAN ÇIKARIP İP'TEN ALDIĞINI ANLAYACAKSINIZ.❗
Türkler  Arap dili ve kültürü ile kaynaşmaya başlayınca, Farsça ve Arapça ile etkileşen Türk diline bu iki dilden sözcükler karışması yoğunlaşır. Bu dil, din, kültür etkileşmesi üç yüzyıldan fazla devam eder.
Arapların, “Allahın, Kuran’ın dili Arapçadır, onun için Arapça üstündür ” propagandasına, telkinine uğrayan Türkler, din kaynaklı Arap Kültür emperyalizminin baskısı altında kalarak Öztürkçe’lerini değiştirmeye başlarlar.
Read 50 tweets
20 Feb
SİYASAL İSLAMCILARIN ATATÜRK İLE İMTİHANI..
Siyasal İslamcılar Atatürk heykellerini 'put' olarak adlandırıyor.
Müsadenizle TDK sözlüğünde 'Put' ne demek görelim;
'kimi ilkel toplumlarda, doğaüstü gücü ve etkisi olduğuna inanılan, tanrı olarak tapılan, genellikle canlı bir varlığı, özellikle insanı gösteren, tahtadan, taştan, topraktan yapılmış yontu.'
Read 8 tweets
20 Feb
UYANIK OLUN❗
Adam İngilizin dokuduğu kumaştan elbiseyi giyiyor. Alman malı lokomotifin çektiği trene biniyor. Namaz vaktine ne kadar kaldığını cebindeki İsviçre malı saate bakarak kestiriyor.
Odesa'dan getirilen Rus unundan yapılma ekmek yiyor ama şapkayı giyince kâfir olacağını sanıyor. Bu karanlık, donmuş, hasta kafayı yenmemiz gerek.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!