Öncelikle biraz Demir Çelik sektörü hakkında sizleri bilgilendirip, bunu özellikle iki Bist 30 şirketi #EREGL ve #KRDMD özelinde detaylandırıp, sonrasında Yıldız ve Ana Pazar'da yer alan 13 Demir Çelik şirketini 2020 yılsonu finansalları üzerinden değerlendireceğiz. Başlıyoruz;
Entegre tesislerde HRC vs Iron ore makası giderek açılıyor. İşin güzel tarafı HRC daha hızlı artıyor ve bu marjlar üzerindeki pozitif etkinin daha da iyileşmesi demek. Entegre olmayan tesislerde ise hammadde hurda çelik. Hurda fiyatları son çeyrekte cevhere göre daha hızlı arttı.
Bu nedenle Q1’de entegre olmayanlarda marjın daha düşük olmasını beklerim.

FD/Favök üzerinden gidersek en ucuzlar, tartışmasız #EREGL ve #KRDMD. Ben birinci çeyrek #EREGL ikinci çeyrek #KRDMD’nin pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Bunun sebebi de kur.
#EREGL’nin fonksiyonel para birimi USD. #KRDMD’nin ise TL. TL’nin değer kaybı #EREGL’nin etkin vergi oranının artmasına, #KRDMD’nin ise bir taraftan marjlarının artması diğer taraftan kur farkı zararı yazmasını sebep oluyor.
Bu çeyrek TL dönem sonu itibariyle değer kaybediyor ama ortalama kur üzerinden gidersek değer kazanıyor. Bu #KRDMD için negatif. Zira hem marjlar baskılanacak hem de açık pozisyon kaynaklı kur farkı zararı yazacak. #EREGL’ye etkisi ise sadece etkin vergi oranının artması olacak.
Ancak #KRDMD tarafında ileriye dönük şöyle bir pozitif etki var. Açık pozisyonu her çeyrek düşüyor. Muhtemelen bu çeyrek de aynısı olacak. 2. çeyreğe hem daha düşük açık pozisyonla girecek hem de ortalama kur birinci çeyrekten daha yüksek olacağı için marjlar pozitif etkilenecek.
Marj konusunda bir diğer pozitif durum da şu. Demir Çelik şirketlerinde bir çeyrek aldığın hammaddeyi bir sonraki çeyrek mamüle dönüştürüyorsun. Yani birinci çeyrek aldığı cevher ikinci çeyrekte ürüne dönüşüyor.
Böyle olunca #KRDMD için birinci çeyrekte düşük ortalama kur ile aldığı cevher ikinci çeyrekte yüksek ortama kur ile mamüle dönüşecek. Yani hem çelik fiyatlarındaki artan makasın hem de ortalama kur etkisinin pozitif etkisini göreceğiz marjlarda.
#EREGL de ise etki sadece makasın genişlemesi kaynaklı marj artışı olacak. Bu nedenle bu çeyrek #EREGL, sonraki çeyrek #KRDMD diyorum. He ben rahat durdum mu, tabiki hayır, bu seviyelerden ikisini de kaçırmadım tabi ki 😊
Demir Çelik sektöründeki şirketleri incelerken, bu şirketlerin gelecekteki iş planlarından/büyüme hedeflerinden bağımsız mevcut finansal durumlarını değerlendiren bir analiz yapıyoruz. Bir projeksiyon yapmıyoruz. Makro bir bakış açısıyla, finansal tablolarını detaylı inceliyoruz.
1- Öncelikle, Yıldız ve Ana Pazar'da yer alan 13 Demir Çelik şirketini inceledim. Emeğinizi, paranızı koyuyorsanız ne iş yaptığını nasıl yaptığını en ince ayrıntısına kadar öğrenin lütfen.
2- Daha önce de birçok kez belirttiğim üzere “PD/DD rasyosundaki "DD" kısmı şirketin bilançosunda yazan özsermayesidir "PD" kısmı ise piyasada şirketin özsermayesine biçilen değerdir. “PD/DD rasyosunu özsermaye karlılığı ekseninde incelemeyen her yaklaşım sağlıksızdır.
3- Bu yüzden PD/DD, Özsermaye karlılığı ekseninde incelenmelidir. Kalıp yargıların hatalı olma ihtimali sebebiyle PD/DD’yi TÜFE endeksi ve Özsermaye karlılığını harmanlayarak incelenmesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim.
4- Bir diğer bakış açısı, “Özsermaye Karlılığı en az kaç olmalı”? Cevap: Faiz oranından yüksek olmalı. Bunu şu an ki mevcut faiz oranı (%19-20) ile değerlendirenler de olabilir, 2020 ortalama faiz oranı ile değerlendiren de.
5- 2020 yılı bilançosu hakkında bir değerlendirme yapıyorsak ilgili yılın ortalama Faiz oranının (%10.96) üzerinde olmasını beklemek daha mantıklı diye düşünüyorum. Örnek, 2021 1. Çeyrek bilançoları için, Yılın ilk üç ayındaki faiz oranının ortalamasını alacağım.
6- FK-Enflasyon tarafında değerlendirme şu şekilde olmalı. Örnek; Enflasyon %14.6 ise olması gereken FK 1/14.6% yani 6.84 FK. Buradaki mantık da şu; 100 liraya hisse aldıysam en az 14.6 TL kar etmeli ki o da zaten 6.84 FK demek. Devam ediyorum;
7- Böyle bakarsak, tüm Bist'de FK'sı 6.84'in altındaki şirket sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Bu sebeple ben bu kriteri biraz esnetiyorum. Ve FK 1/14.6% +3 şeklinde de kurguluyorum. hakedis.org/endeksler/tuke…
8- TÜFE endeksinden, yani Aralık 2019 - Aralık 2020, %14.60 üzerinden devam ediyorum. Özet olarak 1/%14.6 dediğimiz 6.84 FK demek. Buna +3 eklediğimiz zaman 9.84 yaklaşık 10 FK altındaki şirketler ucuz diyebiliriz. Bu bir bakış açısıdır, herkesin risk agısına göre değişebilir.
9- Prospektif FK’yı Son Çeyrek Karının sürdürülebilir olduğunu varsayarak 4 ile çarpıp (2021’de de aynısını yaparsa diye), şu an ki PD’ye bölüyorum. Kalem kalem sattığı çeliği vs de hesaplayabilirsiniz. Burada tek seferlik gelirleri hariç tutmak gerek. Ben daha makro bakıyorum.
10- Az önce de bahsettim, ben burada FD/Favök üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Bu bakış açılarına göre; aşağıdaki tabloda, fiyatı makul olarak nitelendirebileceğimiz şirketler; sırasıyla #EREGL #KRDMD ve #ISDMR diye düşünüyorum. Image
11- Karlılıklarına baktığımız zaman;

Brüt Kar Marjı olarak sırasıyla #CUSAN #CEMAS #ISDMR,
Favök Marjı olarak sırasıyla #ISDMR #EREGL #KRDMD,
Net Kar Marjı olarak da sırasıyla #CEMAS #CEMTS #ERBOS ön planda. Konu karlılık ise ben daha çok FAVÖK’e odaklanıyorum. Image
12- Bu şirketler içerisinde en kuvvetli/dengeli bilançoya sahip şirketlerin #EREGL #ISDMR #KRDMD #CEMTS ve #ERBOS diye düşünüyorum (Karlılık, Büyüme, Cari Oran, Likidite Oranı, Nakit Oranı, İşletme Sermayesi>0, Borçluluk<%50, dahil olmak üzere toplam 18 kriteri baz alarak) Image
13- Bedelsiz potansiyeli olanlara bakacak olursak; #BRSAN, #ERBOS ve #EREGL’nin de potansiyellerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu dönem bedelsiz sermaye artırımı açıklamamış olmaları bu potansiyeli taşımadıkları anlamına gelmez. İlla açıklayacakları anlamına da gelmemeli. Image
14- Analizi toparlayacak olursak, Ucuzluk, Karlılık, Büyüme, kuvvetli Bilanço, Temettü Verimliliği, Bedelsiz potansiyeli vs. En cazip şirketlerin sırasıyla #EREGL #KRDMD #ISDMR ve #ERBOS olduğunu düşünüyorum. Herkese şahane bir pazar günü diliyorum. Sevgiler, Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ömerhan Karamahmutoğlu

Ömerhan Karamahmutoğlu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @omerhankrm

10 Apr
Başlıyoruz;

Gıda sektöründeki şirketleri incelerken, bu şirketlerin gelecekteki iş planlarından/büyüme hedeflerinden, varlıklarından bağımsız mevcut finansal durumlarını değerlendiren bir analiz yapıyoruz. Makro bir bakış açısıyla, güncel finansallarını detaylı inceliyoruz.
Yıldız ve Ana Pazar'da yer alan toplam 24 şirketi inceledim. Analize geçmeden önce sektör ile ilgili birkaç link paylaşmak istiyorum. Gerçi ben bu linkleri paylaşsam da paylaşmasan da, %90’ınız elinizdeki hisseyi özet tablolarda görmek dışında başka birşeyle ilgilenmeyeceksiniz.
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(