Bilgi zinciri
27 Mayıs'ın 10 zararlı mirası
1
27 Mayıs sonraki darbelere ve darbe teşebbüslerine ilham kaynağı oldu. DP Hükümeti'nin kolayca devrilmesinden cesaret alan birçok hırslı subayın kanına darbe mikrobu girmiş oldu
2
Darbenin başarısı sivillerin bir kısmında askerleri etkileyerek kolay yoldan iktidara gelme ya da iktidarı elinde tutma eğilimlerini teşvik etti. 1960'ların sol Kemalizmi, 2000'li yılların ulusalcılığı bu eğilimin en göze çarpan örnekleri oldu.
3
Kendisini, hakiki güç odağı olarak algılanan askerlere göre konumlandırma yoluyla kişisel/ kurumsal menfaat temini, politikacıdan bürokrata, iş adamından gazeteci ve akademisyene kadar birçok sivilin normal karşıladığı bir davranış biçimine dönüştü.
4
En büyük etkiyi DP'yi destekleyen kitle üzerinde yaptı. Başbakan ve iki bakanın idam edilmesi, bu partiyi destekleyen toplum kesimlerinde ve daha sonra bu geleneği temsile soyunan siyasetçilerde derin bir “güçsüzlük" duygusuna yol açtı. 1950de canlanan öz güven büyük yara aldı
5
İktidarı, ordu ile güç paylaşma sanatı olarak gören siyaset anlayışı, sol ve komünizm karşıtlığının yarattığı Adalet Partisi-TSK yakınlaşmasının da etkisiyle kökleşti.
6
Ülkede son sözü askerlerin başını çektiği bürokratik(atanmış)kadronun söylediğine, bunun kısa dönemde değişmeyeceğine inanılması sağ siyasette zaten yaygın olan günü kurtarma refleksini güçlendirerek ahlâki değerlerin biryana itildiği siyaset pratiklerinin kökleşmesine yol açtı
7
Kısa dönemde kârlı çıkmış görünse de CHP de uzun dönemde darbeden olumsuz etkilendi.DP döneminde bir ölçüde devlet partisi olma hüviyetinden uzaklaşmaya başlayan parti darbe sonrasında hem darbenin müsebbibi olarak görüldü,hem de askeri rejimin uygulamalarından sorumlu tutuldu.
8
27 Mayıs, Kemalist çevrelerde “nasıl olsa ordu parti çizgisinde" rahatlığı yaratarak CHP'nin sahici siyaset yapan, halkla ilişki kurabilen bir parti olmasını zorlaştırdı.
9
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda var olmakla beraber 1950-60 döneminde bir ölçüde geriletilmiş olan militarist zihniyet ile onu besleyen kural ve pratikler tüm ağırlığıyla geri döndü.
10
Siyaset tehlikeli bir faaliyet olarak algılandığından yetenekli ve dürüst birçok isim siyasetten uzak durmayı tercih etti. Bu da Türk siyasetinin nitelikli kadrolardan uzun süre mahrum kalmasına yol açtı.

Kaynak: Derin Tarih, Mayıs 2012 (Tanel Demirel)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with mustafarmagan

mustafarmagan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mustafarmagan

5 Apr
Bilgi zinciri
1
Madem 27 Mayıs öncesinde darbe girişimini ifşa eden Samet Kuşçu konuşuluyor, biz de gerçekte ne olduğuna bir bakalım
Buyurun

1957 sonları.
Üsküdar'daki bir başka darbeci Mahmut Şevket Paşa'nın konağında toplanan darbeci subaylar bir “büyük baş” arayışındadırlar+
2
Yeminler edilir, planlama yapılır; ihanet edenlere ölüm cezası verilmesine kadar pek çok karar alınır. Bir yönetim kurulu oluşturulur. Başkanlığa, o sırada yarbay olan Faruk Güventürk getirilir.
3
Alınan bir başka karara göre ise o sırada Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Şem’i Ergin’e hareketin başına geçmesi teklifi götürülecektir. İyi ama nasıl?
Randevu alınır ve Bakan’la görüşmeye gidilir.
Read 16 tweets
4 Apr
Emekli amiraller Montrö'yü de okumamış
Madde 28'e göre bal gibi feshedilir

Öyle mantıksız bir sözleşme ki, tadilini zorlaştırıyor ama feshine kapıyı sonuna kadar açıyor

Madde 28
20 yıl dolunca taraflardan biri FESİH İHBARNAMESİ gönderirse 2 yıl içinde fesholunacaktır diyor
Madde 28
Öztürkçeye çevireceğim diye bulanıklaştırılmış ama anlaşılabiliyor
Süre 20 yıl
20 yıl içinde fesih ihbarnemesi yapılmamışsa sonrasında sona erdirme (fesih) ön-bildirimi (ihbarnamesi) herhangi bir zamanda yapılabilir Fransa'ya yapılacak, o da ilgili taraflara bildirecek
1962-65 yıllarında CHP hükümetinde Dışişleri Bakanlığı da yapan diplomat Feridun Cemal Erkin 28. maddeyi şöyle yorumlar:
"20 yıllık süre şarta bağlı olup ancak 2 yıllık bir fesih peşin bildirisi gönderilmesi halinde kesinleşecektir. Böyle bir bildiri gönderilmemiş ise +
Read 4 tweets
29 Jan
Zincir
1
İttihatçı Rıza Tevfik'in Sultan Abdülhamid'den özür dilediği şiirin aslını burada defalarca yayınladığım halde yine eksik ve yanlışlarla dolu olarak paylaşılıyor

Aslı ve tam metni aşağıdaki zincirdedir
Nerdesin şevketli Sultan Hamid Han
Feryadım varır mı barigahına
Ölüm uykusundan bir lahza uyan
Şu nankör milletin bak günahına

Tahkire yeltenip tac ü tahtını
Sınadı bu millet kara bahtını
Anladı sillenin nerm ü sahtını
Rahmet et sultanım suz-i ahına
3
Tarihler namını andığı zaman
Sana hak verecek hey koca sultan
Bizdik utanmadan iftira atan
Asrın en siyasi padişahına

Padişah hem zalim, hem deli dedik
İhtilale kıyam etmeli dedik
Şeytan ne dediyse biz ‘belî’ dedik
Çalıştık fitnenin intibahına
Read 9 tweets
29 Jan
Gelenektir
İnönü dahil CHP'den her istifa eden
partiyi Atatürkçü çizgiden uzaklaşmakla suçlar

Onlar içindeyken acayip Atatürkçü bir partidir CHP, istifa ettiklerinde sapkın

İşin doğrusu
CHP
Ne onlar içindeyken Atatürkçüydü
Ne ayrıldıklarında saptı
En baştan sapmıştı
Hiçbir seçimi kazanmadan
Hatta seçim bile yapmadan
1923'ten 1946'ya kadar milletle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya kalkan bu partinin hangi yüzle milletin karşısına çıkabildiği ise ayrı bir muammadır

1946'da ise ABD'nin zoruyla yaptığı seçimi yüzüne gözüne bulaştırdı
1946 yılında daha 6 ay önce kurulmuş bulunan Demokrat Parti tam teşkilatlanmadan apar topar erken seçim yapan CHP komitacıları sandıkta halkın tepkisini farkeder etmez harekete geçti,kapalı sayımla seçim sonucunu değiştirdiler, milletin tepesinde 4 yıl daha gasıp olarak oturdular
Read 4 tweets
12 Sep 20
Hikaye
Yavuz Sultan Selim giyim kuşamına itina etmez, giydiği kaftanı uzun süre sırtından çıkarmazmış
O çıkarmayınca vezir vüzera da yeni elbise yaptıramaz olmuş
İyice kılıksızlaşmışlar
Ne yapsak da padişahı yeni bir giysi diktirmeye ikna etsek diye düşünürken İran elçisi gelmiş+
Bun fırsat bilen paşalar huzura çıkıp
-Bu İranlılar görünüşe, şatafata fazla ehemmiyet verir, ona göre hazırlanmak icap eder
deyince Yavuz dertlerini anlamış
-Tamam tamam demiş, yaptırın birer takım elbise

Zannetmişler ki Sultan da yaptıracak, en güzel giysileri diktirmişler+
Yalnız Yavuz onlara demiş ki
-Ayağımın ucuna güneşin ışıklarını elçinin gözüne yansıtacak şekilde kılıç koyun
Vezirler yepyeni giysileriyle huzurda yerlerini almış
Lakin Yavuz içeri girmiş ki eski giysi sırtında!
Paşaların etekleri tutuşmuş, Sultan eski kendileri yeni kıyafetli
Read 7 tweets
19 Aug 20
Belge

İnönü'nün 1960 Şubatında Türkiye'ye Amerikancılığı biz getirdik dediği TBMM tutanağından bilgi-seline hazır olun

İsmet İnönü'nün, üstelik Meclis çatısı altında, üstelik de muhalefetteyken bu denli net bir dille ABD yanlısı olduğu iddiasında bulunmasına şaşıracaksınız.
Tarih 25 Şubat 1960’
İsmet İnönü TBMM kürsüsünden o gün bakın neler döktürmüş, beraber okuyalım:

"Birleşik Amerika NATO’dan evvel yardımcımız, NATO içinde müttefikimiz, CENTO içinde ittifakın teşvikçisi ve bunlardan başka iktisadi, mali alanda kuvvetli desteğimiz olmuştur…
Siyasi partilerin hiçbirinde Amerika münasebetlerini kıymetli tutmayan bir telakki yoktur. Biz, CHP ise, bu yeni münasebetlerin 15 sene evvelki kurucusu ve 15 seneden beri sadık taraftarıyız.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!