Zincir
1
İttihatçı Rıza Tevfik'in Sultan Abdülhamid'den özür dilediği şiirin aslını burada defalarca yayınladığım halde yine eksik ve yanlışlarla dolu olarak paylaşılıyor

Aslı ve tam metni aşağıdaki zincirdedir
Nerdesin şevketli Sultan Hamid Han
Feryadım varır mı barigahına
Ölüm uykusundan bir lahza uyan
Şu nankör milletin bak günahına

Tahkire yeltenip tac ü tahtını
Sınadı bu millet kara bahtını
Anladı sillenin nerm ü sahtını
Rahmet et sultanım suz-i ahına
3
Tarihler namını andığı zaman
Sana hak verecek hey koca sultan
Bizdik utanmadan iftira atan
Asrın en siyasi padişahına

Padişah hem zalim, hem deli dedik
İhtilale kıyam etmeli dedik
Şeytan ne dediyse biz ‘belî’ dedik
Çalıştık fitnenin intibahına
4
Divane sen değil, meğer bizmişiz
Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz
Sade deli değil, edepsizmişiz
Tükürdük atalar kıblegâhına

Sonra cinsi bozuk, ahlakı fena
Bir sürü türedi girdi meydana
Nerden çıktı bunca veled-i zina
Yuh olsun ecdadın ham ervahına
5
Bunlar halkı didik didik dittiler
Katliama kadar sürüp gittiler
Saçak öpmeyenler secde ettiler
Bir asi zabitin pis külahına

Şimdi varsa yoksa Mustafa Kemal
Şöhretine herkes fuzuli dellal
Alem-i manadan bak da ibret al
Uğursuz talihin şu gümrahına
6
Haddi yok açlıkla derde girenin
Bir sehpa-yı kazaya boyun verenin
Lanetle anılan cebâbirenin
Bu rahmet okuttu en küstahına

Şimdi herkes için vatan mezardır
Herkesin beladan hissesi vardır
Selametle eren pek bahtiyardır
Bu şeb-i yeldânın şen sabahına
7
Milliyet davası fıska büründü
Rida-yı diyanet yerde süründü
Türkün ruhu zorla asi göründü
Hem Peygamberine, hem Allah’ına

Sen hafiyelerle dem sürdün ancak
Bunlar her tarafa kurdu salıncak
Eli yüzü kara bir sürü alçak
Kemend attı dehrin mihr ü mahına
8
Bu itler –nedense- bana salmadı
Belalıydı başım kimse almadı
Seyrandan başka da bir iş kalmadı
Gurbet ellerinin bu seyyahına

Hoş oldu cilvesi Cumhuriyetin
Tadı kalmamıştı Meşrutiyetin
Deccale zil çalan böyle milletin
Bundan başka çare yok ıslahına
9
Lakin sen sultanım gavs-i ekbersin
Ahiretten bile himmet eylersin
Çok çekti şu millet, murada ersin
Şefaat kıl şahım meded-hahına.

Not: Hadi amatörlere bir şey diyemiyorum ama eksik ve yanlış okuyanların arasında profesörlerin bile olması çok üzücü.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with mustafarmagan

mustafarmagan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mustafarmagan

29 Jan
Gelenektir
İnönü dahil CHP'den her istifa eden
partiyi Atatürkçü çizgiden uzaklaşmakla suçlar

Onlar içindeyken acayip Atatürkçü bir partidir CHP, istifa ettiklerinde sapkın

İşin doğrusu
CHP
Ne onlar içindeyken Atatürkçüydü
Ne ayrıldıklarında saptı
En baştan sapmıştı
Hiçbir seçimi kazanmadan
Hatta seçim bile yapmadan
1923'ten 1946'ya kadar milletle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya kalkan bu partinin hangi yüzle milletin karşısına çıkabildiği ise ayrı bir muammadır

1946'da ise ABD'nin zoruyla yaptığı seçimi yüzüne gözüne bulaştırdı
1946 yılında daha 6 ay önce kurulmuş bulunan Demokrat Parti tam teşkilatlanmadan apar topar erken seçim yapan CHP komitacıları sandıkta halkın tepkisini farkeder etmez harekete geçti,kapalı sayımla seçim sonucunu değiştirdiler, milletin tepesinde 4 yıl daha gasıp olarak oturdular
Read 4 tweets
12 Sep 20
Hikaye
Yavuz Sultan Selim giyim kuşamına itina etmez, giydiği kaftanı uzun süre sırtından çıkarmazmış
O çıkarmayınca vezir vüzera da yeni elbise yaptıramaz olmuş
İyice kılıksızlaşmışlar
Ne yapsak da padişahı yeni bir giysi diktirmeye ikna etsek diye düşünürken İran elçisi gelmiş+
Bun fırsat bilen paşalar huzura çıkıp
-Bu İranlılar görünüşe, şatafata fazla ehemmiyet verir, ona göre hazırlanmak icap eder
deyince Yavuz dertlerini anlamış
-Tamam tamam demiş, yaptırın birer takım elbise

Zannetmişler ki Sultan da yaptıracak, en güzel giysileri diktirmişler+
Yalnız Yavuz onlara demiş ki
-Ayağımın ucuna güneşin ışıklarını elçinin gözüne yansıtacak şekilde kılıç koyun
Vezirler yepyeni giysileriyle huzurda yerlerini almış
Lakin Yavuz içeri girmiş ki eski giysi sırtında!
Paşaların etekleri tutuşmuş, Sultan eski kendileri yeni kıyafetli
Read 7 tweets
19 Aug 20
Belge

İnönü'nün 1960 Şubatında Türkiye'ye Amerikancılığı biz getirdik dediği TBMM tutanağından bilgi-seline hazır olun

İsmet İnönü'nün, üstelik Meclis çatısı altında, üstelik de muhalefetteyken bu denli net bir dille ABD yanlısı olduğu iddiasında bulunmasına şaşıracaksınız.
Tarih 25 Şubat 1960’
İsmet İnönü TBMM kürsüsünden o gün bakın neler döktürmüş, beraber okuyalım:

"Birleşik Amerika NATO’dan evvel yardımcımız, NATO içinde müttefikimiz, CENTO içinde ittifakın teşvikçisi ve bunlardan başka iktisadi, mali alanda kuvvetli desteğimiz olmuştur…
Siyasi partilerin hiçbirinde Amerika münasebetlerini kıymetli tutmayan bir telakki yoktur. Biz, CHP ise, bu yeni münasebetlerin 15 sene evvelki kurucusu ve 15 seneden beri sadık taraftarıyız.
Read 7 tweets
2 Jul 20
1
Çok önemli bir belge-seli
Ayasofya namaza nasıl kapatıldı

Ayasofya Camii Fatih Sultan Mehmed'in emaneti ve İstanbul'un fethinin nişanesi olarak beş asır cami olarak dinî heyecanın zirveye çıktığı anlara şahitlik etmişti
İşte bir Kadir gecesi coşkusu
#AyasofyaCamidir
2
Fatih Sultan Mehmed kurduğu vakfın içerisine aldı Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifini
Bugün dahi sahibi Vakıflardır ve Kültü rBakanlığı orada işgalci konumundadır
Buyurun tapusuna bakın
#AyasofyaCamidir
3
1931 yılında devreye
arkasında Amerikalı petrol milyonerlerinin bulunduğu Amerikan Bizans Enstitüsü ve ABD Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliği girer
Enstitünün restorasyon paravanı arkasında caminin ibadete kapatılması gerçekleşir
Read 31 tweets
29 Mar 20
Hıfzısıhhayı ABD kurdu
Rockefeller Vakfı 1926'da karar verdi
1) Seçtiği Türkleri burs vererek yurt dışına götürecek
2) Hıfzısıhha enstitüsü kurmak için Sağlık Bakanlığıyla çalışacaktı
Şubat 1926'da gönderdiği Dr. Ralph K. Collins Eylülde Türkiye'de Halk Sağlığı raporunu hazırladı
Dr. Collins savaşın çıkmasına kadar Türkiye'de çalışacak ve 1920ler ve 30larda halk sağlığı alanında Rockefeller Vakfının işlerinde anahtar şahsiyet olacaktı

Onun döneminde gerçekleştirilen en önemli proje Ankara'da Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü'nün kurulması oldu
Rockefeller Vakfının katkısıyla kurulan Hıfzısıhha Enstitüsü serum ve aşılar üretecek, laboratuvar hizmetleri sunacak ve halk sağlığı alanında elemanları eğitecekti
Rockefeller Vakfı Enstitüye 80 bin Dolar bağışladı (bugünün 8-10 milyon doları mesabesinde bir meblağdı bu)
Read 20 tweets
14 Sep 19
1/ M.KEMAL PAŞA'NIN 1919'DA İNGİLTERE HAKKINDAKİ FİKRİ
Filistin cephesinde yenilerek Adana'ya çekilen 7. Ordu Komutanı M. Kemal Paşa 13 Kasım 1918'de trenle İstanbul'a döndüğünde arkadaşı Fethi (Okyar) Beyin çıkardığı, kendisinin de ortağı olduğu Minber gazetesine 1 mülakat verdi
2/ 17 Kasım 1919 tarihli Minber'de neşrolunan mülakat maalesef çoğu yayında kesilip kırpılarak veya günümüz Türkçesine manası bozularak aktarılmıştır.
Biz burada kendisine yöneltilen "İngilizler hakkında hangi hisleri taşıdığı" sorusuna verdiği cevabı orijinalinden nakledeceğiz.
3/ Belgeleri neden aslından okumak gerektiğini söylüyoruz? Çünkü bir şeyin aslı ile tercümesi/çevirisi farklıdır. Shakespeare'in ve Goethe'nin aslı ile Türkçe tercümesi nasıl farklı ise bir Osmanlıca metin ile onun 'çevirisi' de o kadar farklıdır
Onun için Nutuk'u aslından okuyun
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!