Nogmaals: oversterfte 2020 - fakenews!

Volgens het CBS met 169.000 was dit 10% oversterfte. Zij gaan echter ten onrechte uit van oversterfte gebaseerd op historische cijfers. Oversterfte is echter het aantal mensen welk is overleden "meer dan verwacht"

een heel kort draadje
Van 1935-1945 werden gemiddeld 175.000 babies per jaar geboren. Aan het einde van de oorlog ging dit al richting 200.000 per jaar. In 1947 was het 280.000, 1948 270.000, 1949 250.000 om vervolgens tot 1970 niet onder de 220.000 per jaar te duiken.

Dit is de Babyboomer generatie.
Op dit overzicht kun je heel mooi zien hoe de Babyboomers generatie aan de vergrijzing heeft bijgedragen tussen 2001 en 2019 terwijl alle andere leeftijds groepen bijna gelijk bleven.

Eén miljoen extra ouderen!
Dus 78 jaar geleden steeg het aantal geboortes met 10% in 1944 tov 1943 om vervolgens explosief te stijgen met 40% (!) van 200.000 naar 280.000.

cbs.nl/nl-nl/nieuws/2…
Het CBS verwachtte voor 2020 dus 152.000 sterfte wat zeer laag is gezien er tussen 1944 tot 1948 ca 1.175.000 mensen zijn geboren tegen 875.000 de vijf jaar evoor, een verschil van 300.000 dus ca 35% stijging!

300.000 extra mensen die tussen nu en 10 jr gaan sterven; 30.000/jaar
Uiteraard zijn dit aannames, sommige zijn overleden, er was migratie enz. Ze kunnen ook over 15-20 jaar overlijden, allemaal waar. Maar dan nog is een gemiddeld extra sterfte van 10.000 per jaar zeker geen overschatting.
Ook is de levensverwachting in de tussentijd naar boven bijgesteld MAAR in cijfers die het CBS in 2017 publiceerde ging men dus wél uit van een sterfte van 162.900 per jaar!

cbs.nl/nl-nl/nieuws/2…
Als je uitgaat van de door CBS verwachtte 162.900 zou je dus moeten uitgaan van een oversterfte van 6.100 voor 2020 maar dit klopt ook niet bijv door de enorme ondersterfte van 2019. Deze is vlgs CBS 1900 maar is natuurlijk veel hoger als je uitgaat van de 2017 cijfers van CBS
Het is onverklaarbaar waarom CBS een relatief realistisch sterfte cijfer van 162.900 uit 2017 in 2021 met bijna 10% naar beneden bijsteld.

De modellen van het CBS zijn blijkbaar net zo betrouwbaar als die van het RIVM en er kan net zo makkelijk mee gespeeld worden!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with roland brautigam

roland brautigam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BrautigamRoland

25 Feb
De Jonge stelt: "mensen moeten niet denken dat duizenden mensen doodgaan door de Covid19 vaccins".

Een volwassen draadje hierover.
Ten eerste moet bepaald worden wat de criteria zijn voor COVID19 sterfte/klachten en VACCIN sterfte/bijwerking.

Immers gaat iemand dood aan Covid of met Covid? Hier bestaat onduidelijkheid over...

Niet meer:
Volgens de CDC geldt de volgende definitie: "Deaths are attributed to COVID-19 when Coronavirus Disease 2019, COVID-19, or other similar term(s) are reported as a cause or contributing cause of death on the death certificate.

Dit impliceerd dat iedereen met een positieve PCR
Read 17 tweets
23 Feb
Gommers: ",,Ik begrijp de roep uit de samenleving om versoepeling, maar aan de andere kant schrok ik afgelopen vrijdag toen ik de verwachtingen van de modelleurs van het RIVM zag. Dan blijkt dat we ic-capaciteit weer met 35 procent moeten opschalen naar 1350 bedden"

korte draad
"In 2001, we conducted a national survey on ICU capacity. In 131 ICUs, some combined with Cardiac Care, spread over 118 hospital locations, a total 1,189 ICU beds were available."

A. v Zanten Chairman of the committee on quality of IC medicine Dutch Society of Intensive Care
Dus in 2001 waren er 1189 IC bedden. NL had toen 16.4 mil inwoners en een levensverwachting van 78 jaar. In 2021 is dit 17.5 mil en 82 jaar. NL heeft zwaar vergrijst maar we hebben 19% MINDER IC capaciteit dan in 2001 toen was er al sprake van een tekort:
Read 9 tweets
6 Feb
MP Rutte zegt terecht dat de zorg niet ONTlast moet worden maar dat is het probleem niet. De zorg mag niet langduring OVERbelast worden. Hugo de Jonge zei terecht in de 2e Kamer dat de Covid19 zorg, incl vaccinatie-plan gedecentraliseerd is en dat niet goed is.
Rutte zegt verder dat we een “top zorg” hebben in Nederland maar als je 30 maanden moet wachten voor een ortopedische ingreep om je enkels recht te zetten of je het hele land op slot moet zetten om ervoor te zorgen dat de IC’s niet overstromen, dan is er natuurlijk een probleem
Begin October hebben wij al een memorandum “COVID19 Zorgcapaciteits buffer Nederland” naar het VWS gestuurd om een 2e golf te helpen voorkomen. Dit plan is nu verder uitgewerkt en actueler dan ooit. Het plan wordt nu serieus opgepakt door diverse partijen inclusief VWS.
Read 11 tweets
23 Jan
In 2001 waren er in Nederland 1189 IC bedden op een bevolking van 16,29 mil met een leeftijdsverwachting van 78 jaar.

Op 1 jan 2021 zijn er 1150 IC bedden, met 17,5 mil en een leeftijdsverwachting van 82 jaar. Er zijn ca 15.000 klinische bedden waarvan vaak 90% bezet zijn.
We zitten in de grootste gezondheidscrisis ooit dus is het noodzaak om op korte termijn optimaal gebruik te maken van het bestaande klinische Nederlandse zorgpersoneel voor de klinieken en naar inventieve manieren te zoeken om snel het IC personeelsbestand in Nederland
op te voeren tot minimaal 1500 IC bedden want dat 1150 niet genoeg is, is duidelijk. Met uitsluitend Nederlands personeel voor de IC's gaat het 3-4 jaar duren om op dit niveau te komen dus zullen we personeel uit het buitenland moeten importeren zoals bijv Duitsland en Australie
Read 5 tweets
28 Dec 20
De Jonge riep gisteren dat het virus alle tests doorstaan heeft die andere vaccins en medicijnen moeten doorlopen en "toe-hier-aan-toe" getest is. Dit is gewoon niet waar. INTEGENDEEL. De vaccins hebben een CMA (conditional marketing approval)
van de European Medicine Agency. Normaliter worden dit soort conditional (voorwaardelijke) goedkeuringen gegeven "als de baten het risiko ver overtreffen". Denk aan een expirementele drug voor terminale kanker patienten waar je door de nieuwe drug wellicht mensenlevens mee
kunt redden, waar de kans op overlijden sws al 99,5% is en het risiko dus eigenlijk nul, de patient gaat immers toch al dood nu. Dit principe wordt nu gebruikt om de gehele gezonde bevolking te vaccineren voor een virus met een IFR van 0,23%
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!