۱۰۰۰ سال پیش وقتی پول تنها تحت طلا و دیگر فلزات گرانبها تعریف می‌شد، چینی‌ها پول کاغذی 💴 را برای اولین بار اختراع کردند.

امروز دولت چین برای اولین بار ایده گذر از پول کاغذی به پول دیجیتال🧧را امتحان می‌کند. meidaan.com/archive/77408
بسیاری گمان می‌کنند که امروزه پول چون می‌توان آن‌را توسط تلفن همراه و کارت‌ بانکی جابجا و مبادله کرد، مجازی است. اما این روش‌ها تنها کاری که می‌کنند جابجایی الکترونیک پول است در حالی که چین با آزمایش خود قرارداد قانونی‌ای که پول را تعریف می‌کند را به یک کد کامپیوتری تبدیل می‌کند.
پول‌های مجازی‌ مانند #بیت‌کوین تلاش‌ می‌کنند تا پول را با الگوریتم‌های بلوک‌چین بیرون از قرارداد قانونی دولت تعریف کنند. اما به دلیل محدودیت‌ الگوریتمی عرضه و مصرف مقادیر هنگفت انرژی برای محاسبه تبادلات مالی، به بخش کوچکی از سوداگران محدود و خاصیت «پول بودن» را هیچگاه کسب نکردند.
حال دولت چین استفاده مدلی از پول مجازی را رایج می‌کند که در آن بانک مرکزی الگوریتم توزیع پول را کنترل می‌کند. این مدل کنترل به شکل پایه‌ای با کنترل خودکار نهادینه شده در الگوریتم پول‌های مجازی‌ای شبیه بیت‌کوین متفاوت است بدون محدودیت‌ها و ردپای محیط زیستی آن.
چین قصد دارد یوآن دیجیتال را به شکل بین‌المللی در سیستم پولی جهانی عرضه کند. سیستمی که پس از جنگ جهانی دوم دلار آمریکا پایه آن بوده و کشورهایی همانند ایران به خوبی با قدرت ویرانگر تحریم دلار آمریکا آشنا هستند. بسیاری یوآن دیجیتال را جبهه جدیدی در جنگ سرد چین و آمریکا می‌بینند.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with میدان

میدان Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @meidaandotcom

7 Apr
💰کارت زرد آی‌سی‌یو: ۱۶میلیون تومان.

💰پرستاری در خانه: شبی ۳میلیون تومان.

💰خدماتی‌های بیمارستان‌ با قیمت بالا از بیماران کرونا در خانه‌ نگهداری می‌کنند و ۶هزار پرستار ترک کار کرده‌اند.

گزارش الناز محمدی در مورد بازار دلالی درمان را در میدان بخوانید meidaan.com/archive/77431
«من می توانم برایتان پرستار و پزشک بیاورم، دستگاه‌ها را هم خودمان می‌آوریم، هر ۲۴ ساعت ۴ تا ۵ میلیون تومان.»

در بازار خصوصی سلامت ایران برای مبتلایان بدحال کرونا، قرارداد یک‌ماهه می‌بندند با ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه.
«الان عددی که بیمارستانها می‌گیرند و پرستار اعزام می‌کنند، نزدیک شبی دو میلیون تومان است که به وضع بیمار بستگی دارد؛ اگر بیمار هوشیار و از دهان قرص مصرف کند، حدود شبی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.»
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!