💰کارت زرد آی‌سی‌یو: ۱۶میلیون تومان.

💰پرستاری در خانه: شبی ۳میلیون تومان.

💰خدماتی‌های بیمارستان‌ با قیمت بالا از بیماران کرونا در خانه‌ نگهداری می‌کنند و ۶هزار پرستار ترک کار کرده‌اند.

گزارش الناز محمدی در مورد بازار دلالی درمان را در میدان بخوانید meidaan.com/archive/77431
«من می توانم برایتان پرستار و پزشک بیاورم، دستگاه‌ها را هم خودمان می‌آوریم، هر ۲۴ ساعت ۴ تا ۵ میلیون تومان.»

در بازار خصوصی سلامت ایران برای مبتلایان بدحال کرونا، قرارداد یک‌ماهه می‌بندند با ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه.
«الان عددی که بیمارستانها می‌گیرند و پرستار اعزام می‌کنند، نزدیک شبی دو میلیون تومان است که به وضع بیمار بستگی دارد؛ اگر بیمار هوشیار و از دهان قرص مصرف کند، حدود شبی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.»
«پرستار یک سرم می‌زند ۳۰۰ هزار تومان، آمپول می‌زند ۵۰ هزار تومان، رگ می‌گیرد ۸۰هزار تومان. یک ویزیت از بیمار کرونایی از حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان خرج برمی‌دارد. یک سری ویزیت پزشک هم داخل منزل داریم، مثلا برای پزشک عمومی ۳۰۰هزار تومان و متخصص از ۶۰۰ هزار تومان شروع می‌شود.»
م. ح، راننده آمبولانس خصوصی و دلال تخت کرونای بیمارستان‌های خصوصی است.

م.ح می‌گوید فقط می‌تواند در بیمارستانهای خصوصی، تخت خالی پیدا کند و بیمارستان از خانواده بیمار، از ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان ودیعه برای مجوز ورود و از شبی سه تا چهار میلیون تا ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند.
«از سال‌های قبل افراد درون‌بیمارستانی به دلالان می گفتند اگر یک مریض به ما بدهی، ۱۰ درصد میدهیم. آن زمان تخت آی‌سی‌یو ۵ میلیون تومان بود اما حالا با شیوع کرونا، قیمت‌ها بالا رفته و  ۱۰ درصد ۶۰ میلیون تومان در بیمارستان خصوصی می‌شود شش میلیون تومان.»

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with میدان

میدان Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @meidaandotcom

6 Apr
۱۰۰۰ سال پیش وقتی پول تنها تحت طلا و دیگر فلزات گرانبها تعریف می‌شد، چینی‌ها پول کاغذی 💴 را برای اولین بار اختراع کردند.

امروز دولت چین برای اولین بار ایده گذر از پول کاغذی به پول دیجیتال🧧را امتحان می‌کند. meidaan.com/archive/77408
بسیاری گمان می‌کنند که امروزه پول چون می‌توان آن‌را توسط تلفن همراه و کارت‌ بانکی جابجا و مبادله کرد، مجازی است. اما این روش‌ها تنها کاری که می‌کنند جابجایی الکترونیک پول است در حالی که چین با آزمایش خود قرارداد قانونی‌ای که پول را تعریف می‌کند را به یک کد کامپیوتری تبدیل می‌کند.
پول‌های مجازی‌ مانند #بیت‌کوین تلاش‌ می‌کنند تا پول را با الگوریتم‌های بلوک‌چین بیرون از قرارداد قانونی دولت تعریف کنند. اما به دلیل محدودیت‌ الگوریتمی عرضه و مصرف مقادیر هنگفت انرژی برای محاسبه تبادلات مالی، به بخش کوچکی از سوداگران محدود و خاصیت «پول بودن» را هیچگاه کسب نکردند.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!