ದೇವರೇ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಬಿ ಕೆ ಸುಮಿತ್ರ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ

ಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ಹಸಿರೆಲೆ ನಡುವೆ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿತ್ತು
ಚಿಕ್ಕವ್ವ....ಚಿಕ್ಕವ್ವ.....ಎನ್ನುತ ತನ್ನಯ ಗೆಳೆಯರ ಕರೆದಿತ್ತು
ಅದ ಕೇಳಿ ನಾ ಮೈ ಮರೆತೆ ಸ್ವರವೊಂದು ಆಗಲೆ ಕಲಿತೆ
ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ ನಾ ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ

ದೂರದ ಗುಡಿಯಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಘಂಟೆಯು
ಮೊಳಗಿತ್ತು
ಟಣ್ ಡಣ್, ಟಣ್ ಡಣ್......
ಎನ್ನುತ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕರೆದಿತ್ತು
ಅದಕೇಳಿ ನಾ ಮೈಮರೆತೆ ಸ್ವರವೊಂದು ಆಗಲೆ ಕಲಿತೆ
ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ ನಾ ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ

ಹರಿಯುವ ನದಿಯಾ ನೋಡುತ ನಿಂತೆ ಅಲೆಗಳು ಕುಣಿದಿತ್ತು
ಕಲ ಕಲ ಕಲ ಕಲ......
ಮಂಜುಳ ನಾದವು ಕಿವಿಗಳ ತುಂಬಿತ್ತು
ಅದಕೇಳಿ ನಾ ಮೈ ಮರೆತೆ ಸ್ವರವೊಂದು ಆಗಲೆ ಕಲಿತೆ
ಹಾಡಿದೆ ಈ
ಕವಿತೆ ನಾ ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ

ಚಿತ್ರ - ಉಪಾಸನೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್ ಎನ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಗಾಯನ: ಬಿ. ಕೆ. ಸುಮಿತ್ರ

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sheshapatangi1 ಪ್ರಭಾ ಮಗ ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ

Sheshapatangi1 ಪ್ರಭಾ ಮಗ ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sheshapatangi1

29 Apr
Beijing got what it wanted: the omission of Demchok pass in the Treaty, (leaving the door of Aksai Chin open), the removal of the last Indian jawans from Tibet, the surrender of Indian telegraphic lines and guest houses, but first and foremost the Indian stamp of approval on Image
their occupation of Tibet.
The Nehru Government through this exchange handed over all advantages accrued from the Simla Convention. India would not ask for nor get anything in return, not even the confirmation of the McMahon line.
In school, we studied Nehru’s #Panchsheel Image
agreement & how it brought India and China closer and the popular phrase Hindi-Chini Bhai Bhai.
Reality ?
Do Read How Nehru Lost India & Tibet On This Day In 1954.
Copied from Tibet – The Lost Frontier by Claude Arpi.
The “Agreement on Trade and Intercourse between the Tibet
Read 23 tweets
28 Apr
1/9

When I tweeted about Gandhi's Sexpedition, many MKG Lovers denied it & few went tried to castigate me.

Here I'm producing 2 letters from none other than Sardar Vallabh Bhai Patel disapproving Gandhi's Sex Charades.
Do Read....

The 1st letter Patel wrote to MKG on 25/1/47
2/9

when he was at Muriam-Hirapur.

Excerpt: "Read your letter to Kishorelal Mashruwala, Mathuradas and Rajkumari Amrit Kaur. You have thrown us in wildfire of agony. I can't understand why you thought of reviving this experiment. After our last talk with you, we thought this
3/9

chapter had ended. Parashuram was a faithful servant and your contempt for him is wrong (he was Gandhi's attendant who left in disgust unable to stomach the experiments). You just don't care for our feelings. We feel utterly helpless. Devdas's feelings stand acutely
Read 9 tweets
26 Apr
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಂಗ್
ದೆನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಐ ಸೇ
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನುಸಿರು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನನ್ನುಸಿರು

ಅನ್ಯಾಯ ಕಂಡಾಗ ಸಿಡಿಗುಂಡು ಸಿಡಿದಂತೆ
ಅಪರಾಧಿ ಎಲ್ಲೆಂದು ಹುಡುಕಾಡಿ ಹುಲಿಯಂತೆ
ಹೋರಾಡುವಾ ಬಾ ಓ ಗೆಳೆಯ
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನುಸಿರು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನನ್ನುಸಿರು

ಹೂವಂತೆ ಮೃದುವಾಗಬಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳಂತೆ ಮೊನಚಾಗಬಲ್ಲೆ
ಹಣ್ಣಂತೆ
ಸಿಹಿಯಾಗಬಲ್ಲೆ ವಿಷದಂತೆ ಕಹಿಯಾಗಬಲ್ಲೆ
ಬಾಳೋದು ಹೇಗೆಂದು ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಆಳೋದು ಹೇಗೆಂದು ಬಲ್ಲೆ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರೋಷ ರೋಷಕೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯೆನ್ನುವಾ

ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ
ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಐ ಸೇ

ಬಾಳು ಎಂದೂ ಹೂವಲ್ಲಾ ಬಾಳು ಎಂದೂ ಮುಳ್ಳಲ್ಲಾ
ಕಾಣೋದು ನಿಜವಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲ್ಲ
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಗದಲ್ಲಿ
ಜನರೆಲ್ಲ
ಬಾಳೆಂಬುವಾ ಈ ಹಾದಿಯಲಿ
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನುಸಿರು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನನ್ನುಸಿರು

ಸವಿಯಾದ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಕವಿಯಾಗಿ ನಾ ಹಾಡಬಲ್ಲೆ
ಸಂತೋಷ ನಾ ಹಂಚಬಲ್ಲೆ ನೋವೆಲ್ಲಾ ನಾ ನುಂಗಬಲ್ಲೆ
ತಂಗಾಳಿ ನಾನಾಗಿ ಬರಬಲ್ಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಾನಾಗಬಲ್ಲೆ
ಎಲ್ಲೆ ನೀನಿರು ಹೇಗೆ ನೀನಿರು ಎಂದೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರು

ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಗೇಮ್
Read 6 tweets
26 Apr
What Modi government has done for healthcare questioned Lutyens Elite?
India recorded 5 lakh child deaths annually (2009 Data) due to vaccine preventable diseases. As a strategic endeavor, this government launched #MissionIndradhanush when they were yet to learn how to spell
vaccination.
Do read about this wonderful initiative launched by @PMOIndia @JPNadda on 25th Dec 2014 which has delivered exemplary results.
To prevent Mortality & Morbidity rate in Children,
Immunization Prog was introduced in 1978 as ‘Expanded Programme of Immunization’ (EPI).
In 1985, the programme was modified as ‘Universal Immunization Programme’ (UIP) to be implemented in phased manner to cover all districts in the country by 1989-90.
Despite being operational for many years, UIP has been able to fully immunize only 65% children in the first year
Read 19 tweets
26 Apr
1/14

In any other country, this Doctor would've received highest civilian awards for his contribution for his services.
Alas, this is India!

Story of Dr A V Baliga, Surgeon, Freedom Fighter who fought against British & Portuguese.

Dr. A. V. Baliga was born on April 26, 1904
2/14

in Kallianpur, Udupi.
Finishing his primary education at his village, Baliga joined Christian High School in Udupi.
In 1920, when MKG gave a call to students to leave educational institutions run by the British, Baliga left the school, and he was not readmitted because
3/14,

he was the leader who called for boycott.

Subsequently, he joined the National School in Udupi, which was affiliated to the Gujarat Vidyapeeth, a nationalist institute.

Dr. Baliga passed his matriculation, but since the British did not recognize that matriculation, he
Read 14 tweets
26 Apr
AN EQUATION FOR ME HAS NO MEANING UNLESS IT REPRESENTS A
THOUGHT OF GOD
Srinivasa Ramanujan.

Ramanujan was a child prodigy and a mathematical genius. Irrespective of having little or no access to having exposure to advanced mathematics, he turned out to be genius as a kid!
Ramanujan could not survive for long, He joined Lotus's Feet at the age of 33 on April 20, 1920, but even in his short-lived life, he etched a mark in the world of Mathematics that nobody can beat.

After his untimely demise, people close to him found a treasure! This treasure
was nothing materialistic but something which was, even more, precious! He left behind a 'notebook' with merely summaries & results in it, with little or no proofs - his personal notebook. 

The first notebook had 351 pages with 16 organised chapters & some unorganized material.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!