*😢பொறுக்க முடியாத கஷ்டங்கள் 🌎உலகிற்கு வந்தால் 🏜️ஶ்ரீரங்க விமானத்தில் இருக்கும் பரவாசுதேவன் தான் 🪔திருமஞ்சனம் கண்டருளுவார் என்று பாட்டிகள் சொல்லுவார்கள்.*
This is Sri Paravasudevan on the Gopuram above the deity of Sri Ranganatha Swamy , Sri Rangam. The elders used to say that when untold hardships and miseries are faced by mankind
Thirumanjanam (Abishek) of Sri Paravasudevan will be performed.

*🪔சாதாரணமாக இவரை முழுவதுமாக சேவிக்க இயலாது.🙏* Normally we cannot have full darshan of Sri Paravasudevan.
இவருக்கு 🪔திருமஞ்சனம் செய்து இருக்கிறார்கள். முழுவதும் கண்டு களித்து அவன் ஆசி பெறுவோம்
🙏Now Thirumanjan has been performed
Please have His darshan with the soul stirring song by Hari Sivaramakrishnan in the background and have a great safe day
Ranga Ranga

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with prema lakshminarayan

prema lakshminarayan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GEEMS71

4 May
Excellent Suggestions by Doctor’s round table on India Today Channel having 4 highly reputed Doctors panel. Very important points made :
1) Plasma therapy is not recommended in the 2nd wave by WHO or any other Organisation around the World. It is waste of time & money. Image
2) If needed, CT scan of lungs to be done between 5th to 7th day, otherwise report may be misguiding.
3) No need of any Medication in the 1st wk of infection except Paracetamol (if fever persists) along with Multivitamins & Zinc. In case of Fever, Paracetamol should
not be taken SOS but regularly in 6 hourly interval.
4) If symptoms continue, Condition worsens in 2nd week between 7th & 10th day, keep close monitoring on Oxygen level, Coughing frequency, Pulse & Temperature.
5) If Condition worsens in 2nd week, without wasting time
Read 6 tweets
2 May
Hindus have always given importance to flora & fauna.
Nence you see temples with different sthala vriksha
deities with vahana of animals & birds ,which are also worshipped buy us .
History of some temples tell us about worship by animas ,insects ,any creature from animal kingdom Image
சிவபெருமானை, புலி வழிபட்ட தலம், திருப்புலி வனம்
காஞ்சிபுரம்-உத்திரமேரூர் சாலையில் உள்ள இந்த திருத்தலத்தில் திருப்புலிவனமுடையார் என்ற பெயரில் இறைவன் அருள்கிறார்
சாபத்தால் புலியாக மாறிய முனிவர், இங்கு இறைவனை வழிபட்டிருக்கிறார். Image
சிவபெருமானை, பசு வழிபட்ட தலங்கள் ஏராளம் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று சங்கரன்கோவில். திருநெல்வேலி அருகில் உள்ள இந்த திருத்தலத்தில் தேவர்கள் சூழ, இறைவனை அம்பாள் வழிபாடு செய்திருக்கிறாள். ‘கோ’ என்பதற்கு ‘பசு’ என்று பொருள். எனவே பசு வழிபட்ட இந்த ஆலயத்தில் உள்ள இறைவி ‘கோமதி’ என்று பெயர் Image
Read 18 tweets
19 Apr
report of Rajesh Kunte- kumbh attendee
THE TRUTH ABOUT HARIDWAR DURING KUMBHA*

I think people really need to know the truth of what happened in Haridwar during Kumbh Mela and the arrangements there.

I have returned from Haridwar today (17 April, 2021).
I reached Haridwar on 12th April Entry in Uttarakhand was possible only with mandatory RT-PCR negative report. Even for registration on-line for Kumbh was possible only with an RT_PCR report. It was also mandatory to have a doctor’s health certificate.
We were allowed to get out of airport only after we showed our negative report. Our taxi was stopped at the crossing of Nepali Farm on way to Haridwar as no private vehicles were allowed beyond this point. Our health certificates etc were
Read 16 tweets
19 Apr
Ashwatthama became very angry when his father Dronacharya was killed in Mahahabharata war. He shot a terrible weapon "Narayana Astra"on Pandava army.
None could retaliate it. It could burn people and immediately destroy those who had weapons in hand or were seen trying to fight. Lord Krishna ordered Pandava army to leave their weapons and remain quiet with folded hands.
And said, "Do not even bring the idea of war to mind as that would also destroy you". Narayana Astra gradually calmed down when it's time expired. In this way Pandava army was saved.
Read 5 tweets
14 Apr
@rvaidya2000 சூரியன் மிகத் துல்லியமாக கிழக்கில் உதிக்கும் நாள் தான் சித்திரை 1 எனவேதான்..
தமிழர்கள் சித்திரை 1 புத்தாண்டாக கொண்டாடினர் !!

பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழன் துல்லியமாக கணித்து கூறிய வானியல் சாஸ்திரம்
இந்து சமயம் சொல்லி வைத்த நமக்குத்
தெரியாத உண்மைகள்.
@rvaidya2000 சித்திரை 1
ஆடி 1
ஐப்பசி 1
தை 1

இவற்றை எல்லாம் விழாவாக நாம் கொண்டாடுறது ஏதோ ஒரு சடங்கு / பழக்கம் னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்.

நம் முன்னோர்கள் இதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய அறிவியலை வச்சிருக்காங்கனு தெரியுமா?
@rvaidya2000 என்றாவது ஒரு அளவை வைத்து சூரியன் உதிக்கின்ற போது சோதித்து இருக்கிறோமா? என்றால் கண்டிப்பாக இல்லை...என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

வெள்ளையர்கள் நம்ம அறிவியலை அழித்துவிட்டு, ஒரு முட்டாள் தனமான கல்வியை புகுத்தி விட்டான் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு சான்று....
Read 9 tweets
13 Apr
Welcome to the New Year ‘Plava’.
Since tomorrow the 13th is the New Moon, the new year Ugadi is celebrated today.
The Year 2019, named ‘Vikari’ lived up to its name by being a ‘repulsive’ year.
Year 2020 named ‘Sharvari’ meaning darkness did push the world into a dark place
Now the ‘Plava’ year is beginning.
This is an auspicious year. The reason?
‘Plava’ means that which ferries us across...
The Varaha Samhita says: this will ferry the world across unbearable difficulties and reach us to a state of glory.
And take us from darkness to light.
Vikari and Sharvari lived up to their names, did they not?
So to hope that Plava will live up to its name is a logical and reasonable assumption.
After ‘Plava’ year comes ‘Shubhkrut’ ..
Therefore, let us welcome the ‘Plava’
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!