Kıta Sahanlığı Sorunları Dünyadan Emsaller- 1

Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davası (1969)

Dava Almanya, Hollanda ve Danimarka arasında kıta sahanlığı sebebi ile yaşandı. Almanya davada bir tarafken, iddialarının aynı olması sebebiyle Hollanda ve Danimarka da bir taraf olmuştur.
Almanya ile bu iki devlet arasındaki kıta sahanlığı yan sınırının saptanması sorununun çözümlenmesi için Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) taşımıştır.
Hollanda ve Danimarka 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne (CKSS) taraf oldukları için bu sözleşmede yer alan 6. maddeye dayanarak hukuken haklı olduğunu iddia etmiştir.
Almanya bu sözleşmeye taraf olmaması sebebiyle hukuken dayatmaların kendisine yapılamayacağını mahkemeye beyan etmiştir. Söz konusu anlaşmanın 6. maddesinde bulunan eşit uzaklık ilkesi bu sebeple geçerliliğini Almanya üzerinde yitirmiştir.
UAD tüm bu durumları göz önüne alarak eşit uzaklık ilkesinin hakkaniyete aykırı durumlara yol açtığını tespit etmiş, kıta sahanlığı konularında eşit uzaklık ilkesinin her durumda uygulanamayacağına hükmetmiştir.
Bu kararda Almanya’nın 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne (1958 CKSS) taraf olmayışı dayatmaların önüne geçmiş ve bu kararın alınmasında fazlası ile etkili olmuştur

Yazının tamamı: mavivatan.net/adalar-denizi-…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with MaviVatan.Net

MaviVatan.Net Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mavivatannet

2 May
📸 İngiliz Donanmasına Ait Vanguard Sınıfı Nükleer Tahrikli Denizaltı

Nükleer Tahrikli Denizaltılar-2

Nükleer denizaltılar sahip oldukları reaktörün ürettiği muazzam güç sayesinde çok büyük boyutlara ve ağırlıklara sahip olabilirler. Image
Binlerce tonluk, onlarca uzun menzilli balistik füze taşıyan nükleer tahrikli denizaltılar mevcut

Tam bir savaş makinaları olan nükleer denizaltılar aylarca su üstüne çıkmadan dünyayı dolaşacak kadar görev yapabilir Denizaltının kendi oksijen ve temiz su üretim sistemleri vardır
Nükleer denizaltıların su altında kalma sürelerini genellikle personel psikolojik sınırı ve erzak kapasitesi belirler.
Read 5 tweets
1 May
Kirman Selçukluları’nın Umman Fethi

Dandanakan Savaşıyla Gaznelileri mağlup eden Selçuklular, bu zafer sonrası kazanılan toprakları Türk hâkimiyet geleneğine uygun olarak hanedan üyeleri arasında paylaştırmışlardır. Kirman bölgesi Çağrı Bey’in oğlu Kavurd’un payına düşmüştür. Image
İran’ın merkezi çölü olan Deşt-i Lût’un güney batısında bulunan Kirman, doğuda Belucistân ve Sistan, kuzeyde Horasan, kuzey batıda İsfahan ve batıda Fars illeri ile çevrilidir. Güneyde ise, Fars ve Umman körfezleri ile sınırlanmıştır. Image
Melik Kavurd, ülkesini kalkındırmak için dikkatini zengin ve çeşitli hazinelerle dolu Umman’a çevirdi. Şehir çok yoğun çatışamalar geçirmişti ve son olarak Büheyvilerin kontrolü altındaydı. Ancak Umman’a ulaşmak için Selçuklular’ın denizden geçmeleri gerekmekteydi.
Read 6 tweets
1 May
Nükleer Tahrikli Denizaltılar - 1

Dünyada sadece çok az sayıda ülke nükleer tahrikli denizaltı üretebiliyor.

Nükleer gücün önde gelen ülkeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan nükleer tahrikli denizaltılara sahip. Image
Nükleer denizaltılara içlerinde bulunun reaktörler güç verir. Bu reaktörler 20 yıla varan sürelerde yakıt ikmali yapmadan enerji üretebilir.
Denizaltının tüm enerji ihtiyacını karşılar. Ancak yine de belirli bir miktar elektrik ihtiyacı ve acil durumlar için denizaltıda dizel jeneratörler bulunur.
Read 4 tweets
4 Apr
4 Nisan 1953'te kaza sonucunda 87 metre derinlikte, 35 derece meyille yan yatmış Dumlupınar denizaltısında 81 askerimiz "Vatan sağ olsun” diyerek, şehit oldu. Ruhları şad olsun.
Kazanın gelişme anı: Dumlupınar, NATO tatbikatını tamamlamış, geldiği limana doğru ilerliyordu. 3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece, sisli ve yağmurlu bir hava karşıladı denizaltıyı Çanakkale Boğazı’nda. Saatler gece 2 civarındaydı.
Dumlupınar, büyük bir gürültüyle sarsıldı. İsveç bandıralı “Naboland” gemisi ile çarpışmıştı. Makine dairesi ve burun kısmından ağır şekilde yaralamıştı. Bu yaralar, çok geçmeden Dumlupınar’ı batırdı.
Read 7 tweets
3 Apr
EVER GIVEN gemisinin Mısır'a faturası ne oldu?

Süveyş Kanalı’nda 6 gün boyunca gemi trafiğine engel olan ve dünya deniz ticaretinin sekteye uğramasına yol açan, Evergreen Marine tarafından işletilen mega konteyner gemisi EVER GIVEN, kanalı büyük maddi zarara uğrattı.
24 Mart'ta karaya oturan mega gemi sadece Mısır’a değil, %80'den fazlası deniz yolu ile gerçekleştirilen küresel ticarete de zarar verdi. Dev geminin kanalı tıkamasıyla kanal giriş ve çıkışlarında gemi trafiği oluşmuş, sayı 450 gemiye kadar ulaşmıştı.
Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı, yaşanan olayda geminin kanala maddi zararının en az 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Yaşanan tıkanma nedeniyle Mısır, günlük 12-15 milyon dolar aralığında maddi zarar etti. Yapılan soruşturma sonucu zararı kimin karşılayacağı belirlenecek
Read 7 tweets
2 Apr
Arızalanan gemi demir alanına çekildi.

Rusya’dan İngiltere’nin Dover Limanı'na seyreden Panama bayraklı RIVER ELBE ticaret gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmiş, felaketin eşiğinden dönülmüştü.
İstanbul Boğazı geçişi esnasında sürüklenen RIVER ELBE gemisi Ahırkapı Serbest Demir Alanına çekildi.
İstanbul Valisi Ali YERLİKAYA, sosyal medya üzerinden, “İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. RIVER ELBE gemisi; Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!