Forum voor Democratie dacht dat het een goed idee was om de coronamaatregelen gelijk te stellen aan de Tweede Wereldoorlog.

Maar met wie werkt FVD hier eigenlijk samen? Laten we eens kijken naar de andere namen op het affiche. Hint: het wordt er niet fraaier op (1/11)
Nr 1: ANBB, de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging, een idee van Rob Elens. Elens is de huisarts die zei dat hydroxychloroquine „93 procent” van de coronazieken geneest. Maar hij mag het niet verstrekken, want „we mogen niet genezen”. Zie nrc.nl/nieuws/2020/09… (2/11)
Blue Tiger Studio is de mediatak van uitgeverij De Blauwe Tijger. Dat gaf oa 'De Covid 19-goelag' uit ("corona is een middel om een goelag-situatie te bouwen")

Volgens de NCTV is Blauwe Tijger "een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën" (3/11)
Hart voor Vrijheid is de naam waaronder Willem Engel en Viruswaarheid eerder op het Malieveld demonstreerden.

Wat Engel vindt weten we nu wel. Toch interessant: FVD ontkende het afgelopen jaar dat er nauw contact was met Viruswaarheid. Klopte toen al niet, nu al helemaal (4/11)
Lijst 30 is de (naamloze) politieke partij waarmee Willem Engel deelnam aan de verkiezingen (nadat de VSN hem op het laatste moment van de lijst gooide). Ook Viruswaarheid zelf staat trouwens nog eens op het affiche vermeld. (5/11)
LNN (Lockdown News Network) Media omschrijft zichzelf "niet als reguliere of alternatieve media, maar als experimentele media".

Volgens de oprichter is Nederland "een totalitaire staat". Op de website (lnn.media.nl) lezen we corona-onwaarheden, maar ook dit: (6/11)
Nederland in Verzet zijn de koffiedrinkers die de voorbije maanden op het Museumplein clashten met de politie. Een initiatief van van voormalig marktkoopman en evenementenorganisator Michel Reijinga, die naar eigen zeggen radicaliseerde toen hij thuiszat tijdens corona. (7/11)
Properganda lijkt de club die het voortouw neemt in de organisatie van deze 'herdenking'. Volgens de website is de coronacrisis - jawel - een groot complot geïnitieerd door Klaus Schwab, van het World Economic Forum. Alles is "gesimuleerd en vanaf januari [2020] uitgerold" (8/11)
Stichting Smart Exit is de club waarmee Maurice de Hond "een tegengeluid" rond het coronabeleid wil bevorderen. Je ziet: een bont gezelschap. (9/11)
Ukes for Freedom (Ukes staat voor Ukuleles) is nog een protestbeweging, eentje die al ukulele spelend duidelijk wil maken dat vaccinaties onnodig zijn als je immuunsysteem maar op orde is (dit is onwaar). (10/11)
Samenvattend: het bulkt van de overlappende actiegroepen (er zijn alleen al 3 initiatieven van Willem Engel), alternatieve mediakanalen en losse clubjes die al maanden steeds vaker samen optrekken.

FVD hield zich publiekelijk vrij lang afzijdig van die clubs. Tot nu dus. (11/11)
NB: Maurice de Hond runde wel Smartexit.nu, maar dat staat los van de gelijknamige stichting die op de posters staat, zegt hij. Zie ook: pointer.kro-ncrv.nl/hoe-maurice-de…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rik Rutten

Rik Rutten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rik_rutten

19 Apr
Waarom wringen de 538 Party en de fieldlabs zo? Een poging tot duiding in de Haagse Stemming van @NRC: door deze vier inconsistenties.

1. Overal benadrukt het kabinet dat risico's uit den boze zijn. Bij de fieldlabs worden ze juist opgezocht, door bewust drukte te creëren. [1/4]
2. De keuzes zijn wrang. Terrassen blijven dicht, dus wordt het druk op straat, waarna de gemeente picknicktafels zelf neerzet. Je mag via testevenementen wel massaal naar casino's, maar nog niet naar de kerk of een grote begrafenis.
3. De wetenschap was toch steeds leidend? Er lijkt geen duidelijke onderbouwing te zijn voor de enorme schaal van deze fieldlabs. En inzicht in de onderzoeksmethode wordt niet gegeven.
Read 5 tweets
6 Feb
1/ Vreemd, dat gemak waarmee bestuurders die de verkiezingen willen uitstellen worden weggehoond. Als je kijkt wat voor impact corona bij iedere recente verkiezing heeft gehad op het virus en de opkomst, snap je niet dat hun zorg niet veel breder leeft.

Een draadje:
2/ Frankrijk hield op 15 maart 2020 raadsverkiezingen. Dat was bijna het hoogtepunt van de eerste golf: de dag erna kondigde Macron een totale lockdown af. Toch gingen de verkiezingen door, op locatie.

Het geschatte effect: 4.000 extra ziekenhuisopnames.
medrxiv.org/content/10.110…
3/ Specifieker: juist in gemeenten met een bovengemiddeld hoge opkomst bij de verkiezingen ging het sterftecijfer in de weken erna zichtbaar omhoog. iza.org/publications/d…
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!