Det Danske #COVID19 vaccinationsprogram udfrodres af Vaccine-induceret Immun
Trombose og Trombocytopeni (VITT). Først AZ- og nu J&J vaccine sparket til hjørne. Grundig gennemgang fra @SSTSundhed @SSTbrostrom for interesserede: sst.dk/da/Udgivelser/…
Men hvad er VITT ? 👇👇👇 1/9
#VITT er sjældent forekommende bivirkning til #COVID19 vaccine (AZ/J&J) m forekomst 1/40.000 vacciner (US data for J&J ventes at lande på ca samme forekomst når data videre opgøres!). Vores udfordring : Vi kan ikke finde patienterne på forhånd, enhver kan være i risiko 2/9
Alle aldersgrupper rammes af #VITT, estimeret lidt hyppigere hos unge voksne (< 50 år), begge køn rammes ligeligt (50:50%) og der er ikke kendte risikofaktorer. Forudgående sygdom m risiko for blodprop, livsstilssygdomme eller blødninger øger ikke risiko. 3/9
#VITT udvikles fra dag 3-30 efter AZ/J&J vaccination, typisk uge 2. Mekanismen er ny, skyldes en uhensigtsmæssig immunreaktion mod patientens egne blodplader (antistoffer mod ”platelet factor-4") Et stormvejr i immunsystemet af hidtil ukendt karakter, som skal stoppes hurtigt 4/9
Det kliniske billede : Intens, vedvarende hovedpine og/eller mavesmerter, samt udvikling af nye, atypiske blodprop(er) med en særlig høj forekomst af prop i hjernens afløbssystem (CVST). Blødning kompliceret en del forløb. Dette gør tilstanden særligt kompleks #Prop #Blødning 5/9
Data fra UK, USA, Norge, DE/A viser at 10-80% rammes af blødning i tillæg til blodprop, et tveægget sværd, nogen blødninger af alvorlig karakter i fx hjernen og indre organer. Dødelighed 20-60% med den højeste set i Norge, men vi ved mere nu & kan bedre hjælpe vores patienter 6/9
Danmark med national anbefaling : Tidlig diagnose & beh er afgørende for succes❤️ & udgøres af : 1) Stop stormvejret m immunglobuliner fra bloddonorer 2) Den rette blodfortynding til rette patient 3) Undgå forværring af blødning 4) Højtspecialiseret rådgivning #Blødningsvagt 7/9
Vi i @SSTSundhed ekspertgruppe har fasttrack udarbejdet national #VITT anbefaling som følger internationale anbefalinger og evidens på området så vi kan tilbyde den bedste behandling til vores patienter sst.dk/da/udgivelser/… 8/9
#VITT kan behandles bedre nu, vi kender tilstanden nu, men den er fortsat alvorlig og tilfældig, med risiko for sygelighed og senfølger for de ramte patienter. Det er min bedste vurdering at den trufne beslutning er meningsfuld #Risiko #Versus #Benefit sst.dk/da/Udgivelser/… 9/9

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jakob Stensballe

Jakob Stensballe Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!