Ännu en vedervärdig text som drar in Ebba Buschs utseende och klädsel. ”Åtsittande” ”sexualiserad” osv.

Hon hade en helt vanlig klänning.

Boel Ulfsdotter, du är bortom all smak och hyfs. Dra något gammalt över dig.
Det här är i vart fall fall inte en kvinnosyn som importerats, för att haka på en aktuell debatt. I det här fallet är dess ursprung inte mer avlägset än Institutionen för kulturvetenskaper på Göteborgs universitet.

Och det är möjligen en annan värld, men inte ett annat land.
Samtidigt måste man skratta lite åt den koncentrerade dumhet som krävs för slutsatsen att klänningen inte "signalerar professionella ambitioner".

Bäraren deltar alltså i en partiledardebatt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Johan Ingerö 🔌

Johan Ingerö 🔌 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JohanIngero

17 Aug 20
Gårdagens sjukhusdramatik (se annan tweet) hindrade mig från att bemöta Evin Rubars kritik igår. Nu är läget rätt lugnt (tack för alla shoutouts!) och jag har lite friare händer.
Först: notera att Rubar inte bemöter det jag först kritiserade, alltså hur avtalet framställdes på webben. Den bild jag visade var den här. Irans reaktion i topp, och iakttagelsen att avtalet "väcker känslor".
Varför är det viktigt? För att varje journalist vet att rubrik, underrubrik och ingress sätter tonen. Etablerar vinkeln. För jämförelse: så här presenterade SVT Obamas kärnvapenavtal med Iran.
Read 27 tweets
19 Oct 19
Låt oss tala lite om vårdköer då. Fram till 1970 fanns det "provinsialläkare", som utgjorde primärvården. Tänk Björn Gustafsons rollfigur i Madicken. Därutöver fanns sjukhusspecialister. Så långt ungefär som idag alltså.
Man kunde ringa direkt till specialister, eller gå till provincialläkaren. De senare hade i regel egna praktiker och betade av sina väntrum tills de gått hem. Men ofta arbetade de även några timmar för landstinget, vars lokaler de fick nyttja mot en mindre avgift.
Allmänläkarna hade alltså ofta både inkomst av tjänst (landstinget) och inkomst av näring (egen praktik). De skötte vardagsbesvären medan sjukhusen främst tog hand om sånt som krävde specialisering. Dvs så som alla partier önskar att det var idag också.
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!