Wątek o homoseksualizmie, jeszcze raz, cały i po kolei:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Net195 🌺🇻🇦🏳️‍⚧️👑☭

Net195 🌺🇻🇦🏳️‍⚧️👑☭ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @net195

7 Jun
Taki oto jest gnostyk, że poddaje się tylko tym uczuciom, które służą utrzymaniu ciała przy. życiu, a więc uczuciu głodu, pragnienia i tym podobnym. Natomiast twierdzić, że Ciało Zbawiciela, jako ciało, wymagało usług niezbędnych dla utrzymania się przy życiu, 1/35
byłoby wręcz śmieszne. Jadł On nie ze względu na potrzeby ciała, bo Jego Ciało utrzymywało się przy życiu dzięki świętej mocy, lecz aby Jego otoczeniu nie przyszło do głowy inaczej o Nim mniemać, jak oto później niektórzy utrzymywali, 2/35
że On się objawił tylko pozornie On bowiem absolutnie i bez wyjątku niewrażliwy był na afekty jako Ten, do którego nie miał dostępu żaden wstrząs uczuciowy: ani rozkosz, ani ból. 3/35
Read 36 tweets
18 May
Tytuł książki Karoliny Wigury Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011) jest nieco mylący, sugeruje bowiem, że chodzi o strategię prowadzenia polityki przez udzielających przebaczenia, 1/37
tymczasem autorka podaje przykłady przeprosin, próśb o przebaczenie , okazywania skruchy, ale ani jednego przykładu przebaczenia ( oprócz wyjątkowego listu polskich biskupów z 1966 roku). 2/37
Czytamy wprawdzie o „współczesnych deklaracjach przebaczenia i skruchy w polityce” (s.17), ale żadnych „deklaracji przebaczenia” nie znajdziemy . Wigura pisze o „epoce przebaczenia” (s.16), odsyłając do tekstu R.L.Brooksa Age of Apology 3/37
Read 37 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(