skocax Profile picture
9 Jun, 4 tweets, 1 min read
Anlayamadığı her şeyi komplo teorileriyle açıklamaya kalkan ; üstelik bunu kendinden emin biçimde yapan bu kafa midemi bulandırıyor.
Daha 2010 Yılına kadar, başörtüsü yasağını savunan çok ciddi oranda bir toplumsal taban vardı; bu taban elbette nüfusta çoğunluk değildi fakat başörtüsünün kamusal alanda yer almasına karşıydılar. Bunların tümü öyle radikal laik falan da değildi.
O zamanlar konjonktür oydu; havada çağdaşlaşma, batılılaşma, modernleşme kokusu vardı; sesi olanların tavrı da buydu. Kamusal alanda başörtüsüne karşı çıkan, kendi annesi başörtülü bir dünya adam vardı. Ortam buydu... Ne uyduruyorsunuz başörtüsü yasağı akp için yapıldı diye.
E şimdi devlet ve iktidar şeriatçıların elinde. Ege Üniversitesinden falan birkaç hocayı "ben türbanla derse almam" dedi diye sürüm sürüm süründürdüler. Başörtüsü her yerde artık. En çok da baskıyla kapatılan küçük kız çocuklarının kabuslarında.

Memlekete hayırlı olsun.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with skocax

skocax Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @skocax1

11 Jun
Liberalizm kağıt üzerinde durduğu gibi durmaz geri kalmış, hukuksuz memleketlerde. Sen sanayileşmeci girişim dersin halbuki o marmara denizinin sanayi atıklarıyla doldurulmasıdır. Senin özgür teşebbüs sandığın da siyaset mafya tarikat üçgeninde üzerine çökülmüş kapitaldir.
Çare?

Adaletsizliğin çaresi olmaz. Çareye en yakın adım ilerici istikamete yönelmektir. Nedir o? Toplumun imanını zayıflatıp ötedünyacı nihilistliğini azaltmak; kavrayışı kutsallaştırıp budünyacı bir sosyal taban yaratmaya çalışmak. Yani Kemalizm.
Bu durum zoraki olarak ilerici bir hukuki, bürokratik ve sermayedar sınıfın tahakkümünü gerektiriyor. Sosyalizmdeki sosyalist sınıfın sosyalist olmayan sınıfa tahakkümü gibi. Zaten şu anda da TR'de İslamcı sınıfın tahakkümünde yaşayan alt bir sınıfız.
Read 5 tweets
11 Jun
"Anlama Yetisi" ile "Kavrama Yetisi" arasındaki fark gövdedir, güdülerdir. Kant, insanın anlama yetisinin sınırlarını belirlerken bu yetinin ötesinde de bir şeyler olduğundan şüpheleniyordu. Anlama Yetisinin ötesinde Nietzsche'nin "güdü"sü ve/veya Freud'un "bilinçdışı"sı vardır.
Kant; bilim ile din, bilmek ile inanmak, akıl ve iman arasındaki sınırı belirleyen metafiziğin inancın içinde olduğunu söylemişti. Nietsche, Freud ve Husserl'in yaptığı ise "bilmek" eyleminin sınırlarını genişletip onu "kavramak" eylemine dönüştürmektir.
Dinin, imanın ve her türden felsefi metafiziğin karşısında insanın biyolojik kavrayışı vardır. Bu kavrayış, bilinen duyu organları ile birlikte henüz keşfedilmemiş birçok farklı duyum organının eseridir.
Read 5 tweets
31 May
1922'ye kadar 200 yıl girdiği her savaşı kaybetmesine rağmen bir tane bile üniversite açamayan, sokağa akıttığı boku temizlemekten aciz, gayrimüslümden topladığı haraçla cami yapmayı devlet yönetmek sanan, medresede 10 yıl Arapça/Arap tarihi öğretmeyi bilim sanan o yüz ifadesi 👇
Osmanlı Padişah ve İdarecileri, halk cahil kalsın, bilimden uzak dursun, gelişemesin, Anadolu ve Balkanlar ve Orta Doğudan bir tane bile adam çıkmasın diye adeta insanüstü çaba göstermiştir:
Bunlar 19. Yy sonlarında bütün bir milletin kaderini -ülkenin bilim umudunu- Nuri Paşa Konağına hapsettiler. Halbuki ta 1700'lerde Matematik Devrimini gerçekleştiren Euler, Rusya'nın Bilimler Akademisinde ders veriyordu. 4 İşlem bilen Osmanlı vs Euler'li Rusya. Kim kazanır?
Read 4 tweets
29 May
Arap kavramlarıyla Türk gerçekliğini tarife kalktığınızda fetih kavramının yarattığı gibi bir saçmalık çıkar ortaya; bir kısım atalarımız İstanbul'u Bizans'ın elinden aldılar.Bu neden kutlanıyor? Bu kutlamanın ardındaki motivasyonun kaynağı Arap mitolojisindeki fetih hadisidir.
Ulusların tarihsel başarı hikayelerine girdiğimiz takdirde, Türklük ortalama bir başarı sıralamasına sahip. Mesela Çin'e korkudan duvat yaptırdık geyiği...
Bir de şu açıdan bakın: Çin Seddini yapacak teknolojiye sahip olan mı yoksa o seddin dışında kalan mı evladır?
Tarihle övünmek ya da yerinmek bir tür özcülüktür. Özcülük: her şeyin dibinde bir öz var; misal Türklük özü var ve o öz ta zamanın en başında bile diğer özlerden (örn. Yunanlık özünden) üstündü. Oysa Türk, olsun olsun bir kaç onbin yıldır var. Onun bir özü yok. Hiçbir şeyin yok.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(